Sudėtingo pjūvio kūrimas

20 psl. / 1290 žod.

Ištrauka

Ne visuomet gaminių vidinę konstrukciją galima parodyti paprastuoju pjūviu. Tokiais atvejais daromi sudėtingieji pjūviai, panaudojant kelias kertančiąsias plokštumas.Sudėtingieji pjūviai skirstomi į:1) laiptuotuosius, kai kertančiosios plokštumos lygiagrečios tarpusavyje (4.2 pav.);2) laužytuosius, kai kertančiosios plokštumos susikerta (4.3 pav.).

Braižant sudėtinguosius pjūvius kertančiosios plokštumos sąlyginai sutapdinamos jas lygiagrečiai perstumiant (laiptuotuosiuose pjūviuose) arba pasukant (laužytuosiuose pjūviuose). Dėl to perėjimo nuo vienos plokštumos prie kitos linija pjūvyje nebrėžiama. Ker-tančiųjų plokštumų padėtis žymima ne tik pradiniais ir galiniais, bet ir susikertančiaisiais tarpiniais brūkšniais.Braižant detalių pjūvius, reikėtų žinoti kai kurias sutartines taisykles:1) išilginės pjūvio plokštumos, perkirstos plonasienės standumo briaunos brėžinyje neužbrūkš-niuojamos (4.4 pav.), skersinės pjūvio plokštumos − brūkšniuojamos;2) pjūviuose nebrūkšniuojami smagračių ir krumpliaračių stipinai, taip pat velenai bei ašys;3) pasvirę į vaizdo plokštumą detalės elementai, esantys už kertančiosios plokštumos, gali būti nevaizduojami (4.5 pav.);


Turinys

  • Sudėtingojo pjūvio kūrimas
  • Matmenų žymėjimas ir galutinis brėžinio apipavidalinimas
  • Klausimai, iškylantys atliekant 3-ąjį laboratorinį darbą, ir atsakymai į juos

Reziumė

Autorius
kamurke
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Dizainas ir technologijos
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 24, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Paprastojo pjūvio kūrimas projektavime

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. kamurke
Pateikiami pagrindiniai paprastojo pjūvio principai, laboratoriniai uždaviniai, pavyzdžiai, iškilusių problemų sprendimas.