Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas

5 psl. / 855 žod.

Ištrauka

  1. Darbo užduotis. Ištirti puslaidininkinio fotorezistoriaus šviesinę ir voltamperinę charakteristiką. Nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę.
  2. Teorinė dalis. Kambario temperatūros puslaidininkyje dėl šiluminio laisvųjų krūvininkų generavimo pusiausvirųjų elektronų koncentracija yra n0 ir skylių – p0. Šie laisvieji krūvininkai sąlygoja tamsinį elektrinį puslaidininkio laidumą.

Apšvietus puslaidininkį, dėl optinio generavimo susidaro dar nepusiausvirųjų elektronų koncentracija Dn ir skylių - Dp. Jie nesudaro termodinaminės pusiausvyros su kristalo gardele ir dėl to vadinami nepusiausviraisiais. Pastarieji krūvininkai sąlygoja puslaidininkio fotolaidumą.

Puslaidininkį apšvietus stačiakampiais šviesos impulsais (1a pav.), stacionarinis fotolaidumas nusistovės tik po tam tikro laiko (1b pav.) nuo apšvietimo pradžios. Nutraukus apšvietimą, fotolaidumas po tam tikro laiko išnyksta. Nepusiausvirojo fotolaidumo kylančioji ir krintančioji kreivės dalys vadinamos fotolaidumo relaksacijos kreivėmis (1b pav. 1 ir 2).

Fotoelektrinio efekto teorijoje įrodoma, kad, esant nedidelio intensyvumo stačiakampiam šviesos impulsui, nepusiausvirųjų elektronų (arba skylių) koncentracija didėja pagal tokį eksponentinį dėsnį:

Čia tn ir tp – elektronų ir skylių vidutinės gyvenimo trukmės. Kai t ® ¥, tada Dn ®Dnst (Dp®Dpst). Laisvojo krūvininko (elektrono ar skylės) vidutinė gyvavimo trukmė – tai laikas, kurio metu krūvininkas dalyvauja laidumo procese, t.y. elektronai būna laidumo juostoje, o skylės – valentinėje juostoje.

Nepusiausvirųjų krūvininkų sąlygojamas fotolaidumas išreiškiamas taip: [...]


Turinys

  • Darbo užduotis - ištirti puslaidininkinio fotorezistoriaus šviesinę ir voltamperinę charakteristiką, nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę.
  • Teorinė dalis - apie n ir p tipo puslaidininkius, puslaidininkių fotoefektą ir laidumą
  • Aparatūra ir darbo metodas
  • Darbo rezultatai - skaičiavimai, lentelės, palyginimai
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
bordyyna
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas bynkis
Darbo tikslas: Išmokti matuoti paprasčiausių keturpolių dažnines amplitudės charakteristikas. Ištirti RC ir RL grandžių dažninių amplitudės charakteristikų (DACh) priklausomybę nuo elementų parametrų.

Fotoefektas

Fizika Prezentacija edita92
Fotoefekto atsiradimas; Foto efektas kas tai? Fotoefekto raudonoji riba; Aparatūra ir darbo metodas; Išorinio fotoefekto dėsniai; Vidinio fotoefekto dėsniai; Fotoefekto taikymas; Foto efekto...

Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2011 m. monikitaaa
Darbo užduotis - ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperinę ir šviesinę charakteristikas. Pateikiami rezultatai su išvadomis.