Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas

3 psl. / 721 žod.

Ištrauka

  1. Darbo užduotis. Nustatyti g spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesinį ir masinį silpimo koeficientą bei pusstorius.
  2. Teorinė dalis. Aplinka sklindantys g spinduliai yra absorbuojami ir sklaidomi. Įrodyta, kad siauro g spindulių pluoštelio intensyvumas (energijos kiekis, pernešamas per sekundę pro vienetinio ploto paviršių, statmeną spindulių sklidimo krypčiai) medžiagoje mažėja pagal eksponentinį dėsnį:

I = I0e-mx (2.1)

čia I - g spindulių, perėjusių per x storio medžiagos sluoksnį, intensyvumas; I0 - į medžiagą krintančių g spindulių intensyvumas. Dydis m vadinamas tiesiniu silpimo koeficientu. Tai yra dydis, atvirkščias medžiagos sluoksnio storiui, per kurį perėjusių g spindulių intensyvumas sumažėja e kartų (e - natūrinio logaritmo pagrindas).

Tiesinis silpimo koeficientas priklauso nuo medžiagos tankio r. Todėl praktikoje dažnai naudojamas masinis silpimo koeficientas

mm = m/r. (2.2)

Medžiagos sluoksnio storis, sumažinantis g spindulių intensyvumą du kartus, vadinamas pusstoriu d1/2. Iš (2.1) aiškėja, kad g spindulių intensyvumų santykiui nustatyti naudojamas Geigerio ir Miulerio skaitiklis. Jį sudaro užlydytas stiklo vamzdelis V (2.1 pav.), kurio viduje yra praretintos dujos (jų slėgis iki 20 kPa). Jame yra du elektrodai. Vieną jų – katodą sudaro elektrai laidus K, kuris dengia vamzdelio vidinę sienelę. Antrą elektrodą – anodą sudaro metalinė vielelė A, ištempta išilgai vamzdelio ašies. Prijungus aukštos įtampos šaltinį B, tarp elektrodų sudaromas stiprus elektrinis laukas. Šaltinio neigiamas polius prijungiamas prie katodo, o teigiamas – per didelės varžos rezistorių R prie anodo. Praeidami pro skaitiklį, g fotonai dujų tiesiogiai beveik nejonizuota. Jie, sąveikaudami su skaitiklio sienelių atomais, išmuša iš jų elektronus, kurie jonizuoja dujas smūgiu. Skaitiklyje atsiranda laisvųjų elektronų ir jonų, kurie, elektrinio lauko pagreitinti, savo ruožtu toliau jonizuoja dujas. Įvyksta išlydis dujose, ir elektros grandinėje pradeda tekėti srovė. Rezistoriaus R dydis parenkamas taip, kad išlydžio metu jame susidariusio įtampos kritimo, sukeliančio įtampos mažėjimą tarp anodo ir katodo, užtektų


Turinys

  • Darbo užduotis - nustatyti gama spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesinį ir masinį silpimo koeficientą bei pusstorius
  • Teorinė dalis - apie gama spindulius, jų silpimą medžiagoje, Geigerio ir Miulerio skaitiklį
  • Aparatūra ir darbo metodas
  • Darbo rezultatai - skaičiavimai, lentelės, palyginimai
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
bordyyna
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas bynkis
Darbo tikslas: Išmokti matuoti paprasčiausių keturpolių dažnines amplitudės charakteristikas. Ištirti RC ir RL grandžių dažninių amplitudės charakteristikų (DACh) priklausomybę nuo elementų parametrų.

Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas bynkis
Darbo tikslas: Išmokti oscilografu nuimti signalų oscilogramas ir tirti pereinamuosius procesus paprasčiausiose grandinėse. Išsiaiškinti stačiakampių impulsų diferencijavimą ir integravimą RC ir RL grandyse....

Gama spindulių absorbcijos koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas mokytoja
DARBO TIKSLAS: 1. Nustatyti dėstytojo nurodytų metalų gama - spindulių absorbcijos koeficientus. 2. Įvertinti rastų koeficientų reikšmes, apskaičiuojant jų santykines paklaidas. PRIEMONĖS: Geigerio-Miulerio...

Spinduliuotės silpimo medžiagoje tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2011 m. monikitaaa
Darbo užduotis - nustatyti gama spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesinį ir masinį silpimo koeficientą bei pusstorius.

Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2017 m. rastodarbai2014
Darbo tikslas: Nustatyti radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumą. Darbo priemonės: Geigerio skaitiklis, zondas, β spindulių šaltinis, uždengimo plokštelė. Darbo metodika ir pagrindinės formulės:

Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti He-Ne lazerio ir lazerinio diodo spinduliuočių spektrines charakteristikas ir erdvinį koherentiškumą. Darbo užduotys: 1. Suderinti He-Ne lazerio optinio pluošto sklidimą...