Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas

24 psl. / 3521 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius.

Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus.

Horizontalioji finansinė analizė – rodiklių dinamikos laike analizė, naudojant bazinius dinamikos rodiklius ir grandininius dinamikos rodiklius. Rodo įvairių rodiklių pokyčius.

Vertikalioji (struktūrinė) analizė – struktūrinių rodiklių apskaičiavimas. Leidžia operatyviai pastebėti neigiamus įmonės veiklos pokyčius, įvertinti, ar įmonė yra patikima investuotojų ir kreditorių požiūriu.

Santykinių rodiklių analizė – pelningumo rodiklių, apyvartumo (efektyvumo, aktyvumo) rodiklių, likvidumo rodiklių, skolų (įsipareigojimų) valdymo rodiklių, rinkos vertės rodiklių skaičiavimas ir analizavimas.

Darbe sprendžiamos problemos aktualumas. Analizės reikšmė įmonei.

Darbo objektas - AB „Vilkyškių pieninė“

Darbo tikslas - atlikti AB „Vilkyškių pieninė“ finansinę analizę, naudojantis 2012-2014 metų įmonės finansinių ataskaitų duomenimis

1. Pateikti įmonės veiklos aprašymą.

1.1. Atlikti pasirinktos įmonės 3 metų balanso horizontaliąją ir vertikaliąją analizę.*

1.2 Atlikti 3 metų pelno (nuostolių) ataskaitos horizontaliąją ir vertikaliąją analizę.*

Darbo uždaviniai:

1. Objektyviai įvertinti ūkio subjektų finansinius veiklos rezultatus.

2. Išaiškinti ūkio subjektų projektinių užduočių įvykdymo rezultatus.

Darbo metodai:

1. Loginis

2. Grafinis


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ VEIKLOS APRAŠYMAS3
  • 2. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ BALANSO ANALIZĖ6
  • 2.1 Horizontalioji ir vertikalioji AB „Vilkyškių pieninė“ balanso analizė6
  • 2.2 Horizontalioji ir vertikalioji AB „Vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė13
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
dovilijus
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.92
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 23, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
24 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Aiškus ir išsamus darbas

Susiję darbai