Adatos darbinės eigos ir reikiamo siuvimo siūlo ilgio nustatymas

3 psl. / 528 žod.

Ištrauka

Darbo eiga:

Matmenys: bendrasis ilgis ai, storgalio ilgis st, atstumas nuo storgalio pradžios iki akutės si, atstumas iki smaigalio viršūnės sm, akutės aukštis aa, storgalio skresmuo d, strypelio skersmuo D.

Laboratorinio darbo metu slankmačiu išmatavome svarbiausius adatos matmenis (4 pav.). Matavimus atlikome 0,1 mm tikslumu. Nubraižėme adatą masteliu 2,1:1 (1 priedas). Nustatėme adatos metrinį numerį.

Iš paltinio, suknelinio ir pamušalinio audinio iškirpome po du 5x10 cm dydžio bandinius. Stormačiu išmatavome jų storį h. Matavimus atlikome tris kartus, duomenis apdorojome statiškai (apskaičiavome aritetinį vidurkį x, vidutinį kvadratinį nuokrypį s, variacijos koeficientą v, %).

Nustatėme siuvimo siūlo, pravedamo per audinį, ilgį ekspermentiniu būdu: ant siuvimo siūlo, kuriuo yra parengta siuvimui mašina, pažymėti atskaitos tašką, nustatyti jos poslinkį, priklausomai nuo adatos eigos. Eigos pradžia – adata kerta susiuvamas medžiagas, pabaiga- užtraukiamas dygsnis. Siuvimo siūlo poslinkį nustatome tris kartus kiekvienam audiniui, duomenys apdorojami statiškai. Ekspermentą atlikome, kai dygsnio ilgis didžiausias. Taip pat nustatėme siuvimo siūlo, pravedamo per audinį, ilgį skaičiuotinu būdu.


Turinys

  • Darbo tikslas1
  • Darbo priemonės1
  • Darbo eiga1
  • Skaičiavimai2
  • Darbo rezultatai3
  • Palyginimas3
  • Išvados3

Reziumė

Autorius
vienintele
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Dizainas ir technologijos
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 7, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Audinių siūlų paslankumo nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Šio laboratorinio darbo metu susipažinta su prietaiso PT-2 veikimo principu ir išmokta naudotis šiuo prietaisu. Taip pat, nustatyta dviejų skirtingų pamušalinių audinių siūlų...

Siuvimo siūlų ilginio tankio nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Šio laboratorinio darbo tikslas - išnagrinėti siūlų ilginio tankio nustatymo metodiką ir nustatyti nurodytų siūlų rodiklius: siūlų vijų skaičius, siūlų masė, svėrimo tikslumo...

Siuvimo siūlų sukrumo ir susukros nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Šio darbo tikslas išmokti naudotis sukromačiu, susipažinti su siūlų sukrumo nustatymo metodais. Pagal pateiktą teoriją yra nustatomi skirtingų siūlų sukrumo rodikliai dviejų tipų...