Oro molinių šilumų santykių cp/cv nustatymas

3 psl. / 734 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas.

Klemano ir Dezormo būdu nustatyti oro molinių šilumų CP santykį su CV ir apskaičiuoti

jo molekulės laisvės laipsnių skaičių.

Darbo metodika.

Kūno laisvės laipsnių skaičius yra lygus nepriklausomų koordinačių, visiškai apibūdinančių jo padėtį erdvėje, skaičiui. Vienatomė molekulė yra panaši į materialųjį tašką. Jo padėčiai nusakyti reikia 3-jų koordinačių. Jis gali tik slinkti, todėl turi 3-is slenkamojo judėjimo laisvės laipsniu.

Dviatomės kietojo ryšio molekulės padėtį erdvėje nusakome 5-mis koordinatėmis: 3-ys reikalingos masių centrui ir du kampai – molekulės ašies erdvinei orientacijai nusakyti. Molekulei sukantis - pastarieji kinta, todėl tokia molekulė turi tris slenkamojo judėjimo ir du sukamojo judėjimo laisvės laipsnius. Jei dviatomės molekulės tarpatominis ryšys yra tamprus, tuomet aukštoje temperatūroje T atomai ima virpėti ir molekulė turi dar šeštąjį – virpamojo judėjimo laisvės laipsnį.

Dujas šildant izochoriškai, jos nesiplečia, todėl darbo neatlieka ir pagal pirmąjį termodinamikos dėsnį suteiktas elementarus šilumos kiekis dQ lygus vidinės energijos pokyčiui dUm . Tuomet izochorinė (pastovaus tūrio) molinė šiluma, lygi:

Formulė 1


Reziumė

Autorius
lerugi
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 25, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Vandens garavimo šilumos nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas 2008 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: Rasti vandens garavimo šilumą . Įvertinti eksperimento paklaidą. DARBO PRIEMONĖS: kalorimetras, kolba vandeniui šildyti, elektros plytelė, termometras, svarstyklės su svarsčiais. TEORINIS...

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ganesas
1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario ir...