Įvairių veiksnių įtakos tekstilės medžiagų pažeidimui siuvimo mašinos adata nustatymas

3 psl. / 663 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas

Išanalizuoti įvairių veiksnių įtaką tekstilės medžiagos pažeidimui siuvimo mašinos adata.

Teorinė dalis

Siuvimo mašinos adatos atlieka keletą svarbių funkcijų: praduria medžiagą, perveria per ją viršutinio (adatos) siūlo kilputę, sudaro palankias sąlygas kilputės susiformavimui (išplėtimui) ir jos užkabinimui šaudyklės ar kilpiklio nosyte, reikalingo siūlo kiekio padavimui dygsnio sudarymo procese. Adatoms keliami dideli kokybės reikalavimai (stiprumo, tikslumo, paviršiaus glotnumo, geometrinės formos, kt.).

Tekstilės medžiagos pradūrimo procesas aktualus technologiniu požiūriu: smingant adatai į medžiagą, atsiranda didesni ar mažesni struktūros pokyčiai bei pažeidimai, kurie gali turėti įtakos gaminio kokybei (išvaizdai, siūlių stiprumui, ir kt.). Specialistas, žinodamas medžiagų pradūrimo proceso esmę, gali teisingai parinkti adatas, siuvimo siūlus, taip minimizuojant nepageidaujamus veiksnius, įtakojančius siūlinių sujungimų kokybę, tuo pačiu užtikrinant našų darbą. Tekstilės medžiagos pradūrimo siuvimo mašinos adata procesas taip pat aktualus projektuojant bei gaminant siuvimo įrenginius. Pasipriešinimo jėgos, atsirandančios pradūrimo metu, turi būti žinomos ir įvertintos projektuojant mechanizmus, suteikiančius adatai judesį, užtikrinant siuvimo mašinos darbo patikimumą, stabilumą, bei optimizuojant adatos konstrukciją, siuvimo parametrus.

Nustatyta, kad praduriant polimerines medžiagas, pirmiausiai adatos smaigalys, kurio užaštrinimo forma dažniausiai yra kūgiška arba sferiška, suspaudžia, sugniuždo medžiagą, o po to įsiskverbia gilyn, suardo jos struktūrą, perstumia makromolekules, jų darinius, pluoštus ar siūlus. Pradūrimo metu adatos smaigalys patiria didelį pasipriešinimą. Medžiagos pradūrimo proceso metu gali įvykti mechaninis arba terminis jos pažeidimas siuvimo mašinos adata

Medžiagos pardūrimas adata gali būti įvertintas pardūrimo jėgos dydžiu P arba medžiagos siūlų pažeidžiamumu A, apskaičiuotu kaip pažeistų siūlų ir adata padarytų dūrių skaičių santykis:

A=P/P0, (1)

čia P – pažeistų siūlų skaičius, P0– suminis adata padarytų dūrių skaičius 10 cm.

Darbo priemonės. Megztinė medžiaga, kostiuminis, pamušalinis audinys, liniuotė, žymeklis bandinių ruošimui, mikroskopas, universali siuvamoji mašina.

Darbo eiga:

  1. Iš vienspalvių skirtingų tekstilės medžiagų (kostiuminio, pamušalinio audinio bei trikotažo) viena kryptimi (metmenų arba ataudų, eilučių ar stulpelių) iškirpti po 9 4X15 cm dydžio juosteles (iš viso 27).
  2. Kiekvieną bandinį per vidurį išilgai prasiūti be siūlo Nr. 90 R užaštrinimo adata, atitinkamai 3, 5, 7 dygsniai į 1 cm.
  3. 10 cm atkarpoje (po 2,5 cm nuo krašto atmesti) mikroskopo pagalba iš adatos įėjimo į tekstilės medžiagą pusės nustatyti mikroskopu ir vizualiai pažeistų siūlų skaičių. Tyrimo duomenis pateikti 1 lentelėje. Rezultatus apdoroti statistiškai (apskaičiuoti aritmetinį vidurkį x, vidutinį kvadratinį nuokrypį s, variacijos koeficientą v, %).
  4. Apskaičiuoti tekstilės medžiagų pažeidimo laipsnį A (1). Pakomentuoti rezultatus.
  5. Parašyti darbo išvadas.


Reziumė

Autorius
simmot
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Dizainas ir technologijos
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 6, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Siuvimo mašinų mechanizmai ir jų ypatumai

Dizainas ir technologijos Paruoštukė 2013 m. vienintele
Darbe pateikti 93 klausimai ir jų atsakymai susiję su siuvimo pramonėje nauojamais mašinų įrengimais, mechanizmų analizė ir ypatuai. Taip pat pateikiamos 12 siuvimo...