Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas

35 psl. / 7664 žod.

Ištrauka

Bendrovėje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, nes jį ketinama naudoti ilgiau nei vienus metus, tikimasi gauti ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, galima patikimai nustatyti įsigijimo savikaina, kuri yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą, įmonės nustatytą kiekvienai turto grupei. Ilgalaikis materialusis turtas vadinamas tikrąją verte. Biudžetinė įstaiga gavo dovanų iš fizinio asmens Čiurlionio tapytą paveikslą, kuris yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, būtent dėl (kadangi tai kultūros vertybė) negalime nustatyti paveikslui tikrosios vertės, todėl jis yra įvertintas simboline verte 1 euru


Turinys

  • 1. BENDRASIS ŽURNALAS3
  • 2. DARBINĖ LENTELĖ12
  • 3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA28
  • 4. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA30
  • 5. AIŠKINAMASIS RAŠTAS32

Reziumė

Autorius
monika1349
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 20, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Darbo laiko apskaita ir analizė

Apskaita Kursinis darbas skorpione
Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik...

Verslo įmonių apskaitos namų darbas

Apskaita Referatas baltojipuga
UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra Kęstučio g. 16a-18, Kaunas. Nuo 200X m. sausio...

Apskaitos pagrindų individualus darbas

Apskaita Referatas 2013 m. karolyte038
Darbe nagrinėjami buhalteriniai apskaitos dokumentai, kitaip dar vadinami pirminiais apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai – tai informacijos apie įmonės valdomo turto, įsipareigojimų, pajamų ir...

Apskaitos pagrindų individualus darbas nr. 2

Apskaita Referatas 2016 m. rogaite
Darbo tikslas: Buhalterinės apskaitos individualų darbą atlikau praktines užduotis, pagal paskirtus variantus. Susipažinau su paskirtais dokumentais, juos aprašiau ir pateikiau prieduose. ...