Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas

35 psl. / 7664 žod.
Darbas buvo įvertintas labai gerai. Darbe pateikiama aiškinamasis raštas, bendrasis žurnalas, didžioji knyga ir t.t.

Ištrauka

Bendrovėje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, nes jį ketinama naudoti ilgiau nei vienus metus, tikimasi gauti ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, galima patikimai nustatyti įsigijimo savikaina, kuri yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą, įmonės nustatytą kiekvienai turto grupei. Ilgalaikis materialusis turtas vadinamas tikrąją verte. Biudžetinė įstaiga gavo dovanų iš fizinio asmens Čiurlionio tapytą paveikslą, kuris yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, būtent dėl (kadangi tai kultūros vertybė) negalime nustatyti paveikslui tikrosios vertės, todėl jis yra įvertintas simboline verte 1 euru

Turinys

  • 1. BENDRASIS ŽURNALAS3
  • 2. DARBINĖ LENTELĖ12
  • 3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA28
  • 4. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA30
  • 5. AIŠKINAMASIS RAŠTAS32

Reziumė

Autorius
monika1349
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 20, 2016
Apimtis
35 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Darbo laiko apskaita ir analizė

Apskaita Kursinis darbas skorpione
Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik...

Apskaitos kursinis PVM apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. ella1996
Kiekviena pasaulio valstybė atlieka daug įvairių funkcijų (pvz.: apsaugos, gamybos ir komercijos, vystymo, administracines). Valstybių kūrimosi pradžioje svarbiausia jų funkcija buvo apginti piliečius...

Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2016 m. darina
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir...

Apskaitos kurso konspektas

Apskaita Konspektas 2017 m. dziugasbq
Apskaitos kurso konspektas. Pateikta svarbiausia ir glausta informacija reikalinga apskaitos pradmenims suprasti.