Oro molinių šilumų santykio Cp/Cv nustatymas

3 psl. / 658 žod.

Ištrauka

1. Darbo užduotis. Klemano ir Dezormo būdu nustatyti oro molinių šilumų CP santykį su CV ir apskaičiuoti jo molekulės laisvės laipsnių skaičių.

2. Teorinio pasirengimo klausimai. Molekulės laisvės laipsnių samprata. Idealiųjų dujų vidinė energija. Molinė šiluma. Idealiųjų dujų molinės šilumos CP , CV ir jų santykis g. Adiabatinis procesas ir jo lygtis.

3. Teorinė dalis. Kūno laisvės laipsnių skaičius yra lygus nepriklausomų koordinačių, visiškai apibūdinančių jo padėtį erdvėje, skaičiui. Vienatomės molekulės padėčiai nusakyti reikia 3-jų koordinačių. Ji gali tik slinkti, todėl turi 3-is slenkamojo judėjimo laisvės laipsnius.

Dviatomės kietojo ryšio molekulės padėtį erdvėje nusakome 5-mis koordinatėmis. Tokia molekulė turi tris slenkamojo judėjimo ir du sukamojo judėjimo laisvės laipsnius. Jei dviatomės molekulės tarpatominis ryšys yra tamprus, tuomet aukštoje temperatūroje T atomai ima virpėti ir molekulė turi dar šeštąjį – virpamojo judėjimo laisvės laipsnį.

Kietojo ryšio (nv = 0) dviatomei molekulei i = 5.

Moline šiluma vadiname dydį


Reziumė

Autorius
modestele
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 29, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Vandens garavimo šilumos nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas 2008 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: Rasti vandens garavimo šilumą . Įvertinti eksperimento paklaidą. DARBO PRIEMONĖS: kalorimetras, kolba vandeniui šildyti, elektros plytelė, termometras, svarstyklės su svarsčiais. TEORINIS...

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ganesas
1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario ir...