Tikslieji ir gamtos mokslai / Fizika

Skysčių lūžio rodiklio nustatymas Abės refraktometru

0 atsiliepimų
Autorius:

Geometrinė optika – optikos skyrius, kuriame nagrinėjami šviesos sklidimo skaidriose terpėse dėsniai ir į šviesos spindulį žiūrima kaip į be galo siaurą šviesos pluoštą. Iš tikrųjų šviesos pluoštas visada yra baigtinio pločio, o spindulys – statmuo bangos frontui, išilgai kurio sklinda šviesos energijos srautas. Šviesos spinduliais nusakomas šviesos sklidimas tik tada, kai galima neatsižvelgiant į difrakciją ir kitus su bangine šviesos prigimtimi susijusius reiškinius. Spindulinė optika – supaprastinta, bet pakankamai tiksli optinių sistemų teorija, pateikianti daug svarbių praktinių rezultatų. Geometrinė optika yra banginės šviesos teorijos „stuburas“, kuris laiko banginį šviesos lauką. Ji pagrįsta keliais empiriniais fizikos dėsniais ir geometrijos teoremomis.

Šviesos lūžimas – iš vienos terpės į kitą sklindančios bet kokios šviesos bangos krypties pasikeitimas dėl jos greičio pakitimo. Patekusi į naują terpę šviesos bangos lūžta pagal šviesos lūžimo dėsnius. Juos galima išvesti remiantis geometrija arba Hiuigenso ar Ferma principais.

Taikant Hiuigenso principą galima rasti lūžusios šviesos bangos frontą. AP yra pirmoje terpėje krintančio kampu Ѳ1 į terpių ribos liniją AB bangos fronto dalis. Visi plokščio paviršiaus taškai, kai tik juos pasiekia krintančios bangos frontas, pagal Hiuigenso principą tampa antrinių sferinių bangų šaltiniais. Per laiką Δt banga iš taško P nusklinda atstumą v1Δt ir pasiekia tašką B, kuris yra ant skiriančios dvi terpes linijos AB. Tuo metu antrojoje terpėje banga iš taško A nusklinda atstumą v2Δt. Naujas bangos frontas BB‘ nėra lygiagretus su bangos frontu AP, nes greičiai v1 ir v2 yra skirtingi.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2815 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Stiklo lūžio rodiklio nustatymas
Laboratorinis darbas Stiklo lūžio rodiklio nustatymas

Darbo tikslai: 1. Remiantis šviesos lūžimo dėsniais nustatyti stiklo lūžio rodiklį ir patikrinti lūžio dėsnį, esant [...]

Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru
Laboratorinis darbas Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru

Darbo užduotis - išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius ir nustatyti nežinomo tirpalo koncentraciją. Pateikiami [...]

Skysčio dinaminės klampos nustatymas
Laboratorinis darbas Skysčio dinaminės klampos nustatymas

DARBO TIKSLAS: 1. Nustatyti glicerino dinaminės ir kinematinės klampos koeficientus Stokso metodu [...]

Skysčio tekėjimo pobūdžio nustatymas
Laboratorinis darbas Skysčio tekėjimo pobūdžio nustatymas

Darbo tikslas: vizualiai susipažinti su įvairiais skysčio tekėjimo režimais, įvertinti penkis besiskiriančis pagal tekėjimo greitį [...]

Stiklo santykinio šviesos lūžio rodiklio matavimas
Laboratorinis darbas Stiklo santykinio šviesos lūžio rodiklio matavimas

1. DARBO TIKSLAS: patikrinti, kaip šviesa sklinda pro skirtingo optinio tankio aplinkų ribą, išmatuoti stiklo [...]

Skysčio klampos koeficiento nustatymas Stokso būdu
Laboratorinis darbas Skysčio klampos koeficiento nustatymas Stokso būdu

DARBO TIKSLAS: Išmatuoti duotojo skysčio dinaminės klampos koeficientą, Stokso būdu.   DARBO PRIEMONĖS: Aukšta cenzūra su tiriamuoju žinomo tankio [...]

Audinių sandaros rodiklių nustatymas
Laboratorinis darbas Audinių sandaros rodiklių nustatymas

Šio laboratorinio darbo metu susipažinau su audinio struktūra, kad viena ar kelios siūlų gijos persipina [...]

Audinių, mezginių ir neaustinių medžiagų stiprumo ir tąsumo rodiklių nustatymas
Laboratorinis darbas Audinių, mezginių ir neaustinių medžiagų stiprumo ir tąsumo rodiklių nustatymas

Šiame laboratoriniame darbe pateiktas darbo tikslas yra išmokti naudotis tempimo mašina, išnagrinėti audinio stiprumo ir [...]