Optimalios koagulianto dozės dumblui nustatymas

5 psl. / 955 žod.

Ištrauka

    Darbo trukmė – 2 h

    Darbo tikslas – išmokti nustatyti tiriamojo dumblo savitąjį pasipriešinimą filtravimui bei nustatyti optimalias tiriamojo dumblo koaguliantų dozes, kurias taikant gaunamas mažiausias savitasis pasipriešinimas filtravimui.

    Prietaisai ir reagentai

     Įranga, pritaikyta stiklo pluošto koštuvams: vakuuminis siurblys, matavimo cilindras, piltuvas, vakuuminė žarnelė, koštuvą prilaikanti plokštelė, stiklo pluošto koštuvai, analizinės svarstyklės, džiovinimo spinta, šeši 0,5 l talpos cilindrai, Biuchnerio piltuvas, fitravimo priemonės, chronometras, 5 % trivalentės geležies chlorido tirpalas, 5 % negesintų kalkių (CaO) tirpalas (tirpalai ruošiami ištirpinant 5 g atitinkamo reagento 95 ml distiliuoto vandens).

    Darbo eiga

    Laboratorinėmis sąlygomis nustatant savitąjį dumblo pasipriešinimą filtravimui tariama, kad filtravimo metu palaikomas vakuumas, filtravimo paviršiaus plotas ir filtrato klampa yra pastovūs dydžiai. Nekis ir dumblo koncentracija, todėl laboratorinio darbo metu pakanka fiksuoti filtracijos trukmes bei filtrato tūrius.


Reziumė

Autorius
moksliuke2019
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 26, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Reagento dozės fosforui iš nuotekų šalinti nustatymas

Ekologija Laboratorinis darbas moksliuke2019
Darbo tikslas: nustatyti cheminių reagentų poveikį fosforui iš tiriamųjų nuotekų pašalinti ir gautus rezultatus palyginti su literatūroje pateiktomis rekomenduojamomis dozėmis. Prietaisai ir reagentai:...