Išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio tyrimas

14 psl. / 1694 žod.

Ištrauka

Visi kietojo kūno lazeriai yra kaupinami optiškai. Optinio kaupinimo šaltiniu gali būti blykstinė žemo slėgio lempa, užpildyta inertinėmis dujomis (pavyzdžiui Xe), puslaidininkinis lazerinis diodas arba kitas lazeris (dažniausiai dujų arba kietojo kūno). Lyginant šiuos tris kaupinimo šaltinius, pastebėsime, kad jų kaupinimo efektyvumas smarkiai skiriasi. Blykstinė lempa spinduliuoja platų dažnių (baltos šviesos) spektrą, todėl vienu metu sužadinama daug aktyviosios lazerinės terpės lygmenų. Tai nėra energetiškai efektyvu, nes kaip taisyklė, spinduliniai ir nespinduliniai šuoliai tarp įvairių lygmenų sąlygoja didelius energijos nuostolius ir sukelia nepageidaujamus šiluminius efektus. Blykstinėmis lempomis kaupinami Nd:stiklo ir panašūs lazeriai.

Kur kas efektyviau yra kaupinimui naudoti puslaidininkinius lazerinius diodus, kurių spinduliuotės spektras yra siauras ir tiksliai pataiko į reikiamą sugerties liniją. Beveik visi lazeriniai diodai generuoja artimojoje IR spektro srityje. Lazerinis kaupinimas naudojamas tuo atveju, kai aktyviosios lazerinės medžiagos sugerties linijos ar juostos yra regimojoje spektro srityje, o sužadinti lazeriniai lygmenys gyvuoja trumpai. Pavyzdžiui, taip yra kaupinamas Ti:safyro lazeris, kurio kaupinimui naudojama impulsinių kietojo kūno lazerių, veikiančių nuolatinės veikos ar kokybės moduliacijos režime, antrosios harmonikos spinduliuotė, arba nuolatinės veikos argono jonų lazeris.


Turinys

 • Turinys
 • Darbo tikslas:3
 • Darbo užduotys:3
 • Kontroliniai klausimai:3
 • Teorija:4
 • 1. Kokie lazerinio diodinio kaupinimo lazerių pranašumai ir trūkumai, lyginant su lempinio kaupinimo lazeriais?4
 • 2. Kaip veikia kaupinimui naudojami lazeriniai diodai?4
 • 3. Kaip apibrėžiamas ir nuo ko priklauso rezonatoriaus stabilumas? Kas yra stabilumo zonos?4
 • 4. Nuo ko priklauso lazerio slenkstinės kaupinimo galios vertė?5
 • 5. Dėl ko lazerio spinduliuotėje atsiranda relaksaciniai svyravimai?5
 • 6. Kas yra skersinės lazerio modos ir kaip jos indeksuojamos?5
 • Laboratorinio darbo schema:6
 • Matavimų rezultatai:7
 • Išvados:13

Reziumė

Autorius
coverageos
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 29, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti lazerinio Gauso pluošto transformacijas jam sklindant erdvėje bei praeinant fokusuojančius elementus. Išmatuoti lazerinių Gauso pluoštų parametrus. Darbo užduotis: 1. Suderinti...

Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti He-Ne lazerio ir lazerinio diodo spinduliuočių spektrines charakteristikas ir erdvinį koherentiškumą. Darbo užduotys: 1. Suderinti He-Ne lazerio optinio pluošto sklidimą...

Laisvos veikos kietakūnio IAG:Nd lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti itrio aliuminio granato, legiruoto neodimio jonais, lazerio laisvąją veiką bei išmatuoti jo spinduliavimo charakteristikas. Darbo užduotys: 1. Suderinti IAG:Nd lazerį...

Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti itrio aliuminio granato, legiruoto neodimio jonais, lazerio pasyviai moduliuotos kokybės veiką ir išmatuoti jo spinduliavimo charakteristikas. Darbo užduotys: 1.Suderinti IAG:Nd...

He - Ne lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Lazeryje naudojamas He-Ne lazerio vamzdelis su Briusterio kampu pakreiptais išoriniais langeliais, kuris įtaisytas laikiklyje LVL. Lazerio rezonatorių sudaro išvadinis veidrodis IŠV ir didelio...