Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

13 psl. / 2210 žod.

Ištrauka

Lazerio generuojamoji spinduliuote, išėjusi per išvadinį veidrodį, atsispindėjusi nuo dielektrinio veidrodžio V3 su dideliu atspindžio (99,6 %) koeficientu nukreipiama į energijos matuoklio imtuvą. Matuoklis matuoja generuojamos spinduliuotės impulso energiją. Kaupinimo lempos bei lazerio generuojamosios spinduliuotės dalis, išėjusi per veidrodį V1, patenka į fotodiodą (FD) FD - 24 K ir naudojama kaupinimo lempos šviesos impulso ir generuojamosios spinduliuotės laikinių parametrų nustatymui, bei lazerio generacijos indikacijai. Fotodiodo elektrinis signalas stebimas oscilografu. Lazerio veidrodžių derinimui naudojamas puslaidininkinis diodinis lazeris, spinduliuojantis 650 nm šviesą. Puslaidininkinio lazerio pluoštas, atsispindėjęs nuo dviejų aliumininių veidrodžių AV1 ir AV2, nukreipiamas taip, kad sklistų išilgai lazerio rezonatoriaus ašies. Veidrodis V3 yra skaidrus puslaidininkinio lazerio spinduliuotei. Nuo veidrodžių V2 ir V1 dalis puslaidininkinio lazerio spinduliuotės atsispindi. Tiriamojo lazerio rezonatoriaus derinimas atliekamas pagal veidrodžių atspindžių padėtį ant ekrano (E).


Turinys

 • Turinys
 • Darbo tikslas:3
 • Darbo užduotys:3
 • Kontroliniai klausimai:3
 • Teorija:4
 • 1.Kokia neodimio lazerio energetinių lygmenų schema?4
 • 2.Kas yra lazerio kokybės moduliacija?4
 • 3.Aktyvi ir pasyvi lazerio kokybės moduliacija.5
 • 4. IAG:Cr4+ pasyvių kokybės moduliatorių veikimo principai.7
 • 5.Lazerio impulsinė galia.8
 • 6.Impulsų generacijos dinamika moduliuotos kokybės lazeryje.8
 • 7.Kokybės moduliacijos lazerio spektriniai parametrai. Skirtumai tarp aktyvios ir pasyvios kokybės moduliacijos lazerių.8
 • Laboratorinio darbo schema.9
 • Matavimų rezultatai.10
 • Išvados.14

Reziumė

Autorius
coverageos
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€2.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 29, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Lazerio šviesos difrakcija

Fizika Laboratorinis darbas 2011 m. monikitaaa
Nustatyti lazerio spinduliuojamos šviesos bangos ilgį bei ištirti plokščiųjų bangų difrakcijos maksimumų intensyvumus plyšio difrakciniame vaizde.

Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti lazerinio Gauso pluošto transformacijas jam sklindant erdvėje bei praeinant fokusuojančius elementus. Išmatuoti lazerinių Gauso pluoštų parametrus. Darbo užduotis: 1. Suderinti...

Išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio veiką, jo laikines charakteristikas. Darbo užduotys: 1. Suderinti lazerio išvadinį veidrodį, kurio atspindžio koeficientas yra...

Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti He-Ne lazerio ir lazerinio diodo spinduliuočių spektrines charakteristikas ir erdvinį koherentiškumą. Darbo užduotys: 1. Suderinti He-Ne lazerio optinio pluošto sklidimą...

Laisvos veikos kietakūnio IAG:Nd lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti itrio aliuminio granato, legiruoto neodimio jonais, lazerio laisvąją veiką bei išmatuoti jo spinduliavimo charakteristikas. Darbo užduotys: 1. Suderinti IAG:Nd lazerį...

He - Ne lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Lazeryje naudojamas He-Ne lazerio vamzdelis su Briusterio kampu pakreiptais išoriniais langeliais, kuris įtaisytas laikiklyje LVL. Lazerio rezonatorių sudaro išvadinis veidrodis IŠV ir didelio...