Biomedicininių duomenų analizė

24 psl. / 4251 žod.

Ištrauka

Biostatistika – statistikos taikymo sritis gamtos moksluose, konkrečiu atveju kai sprendžiamos biomedicininės ir visuomenės sveikatos problemos. Šiuolaikinė statistika ir jos rūšys yra neatsiejamos nuo kompiuterinių technologijų, spartinančių statistinės analizės procesą, padedančių greitai, optimaliai ir efektyviai spręsti įvairias statistines problemas. Programiniai matematinės statistikos metodų paketai suteikia galimybę spręsti įvairių sričių taikomuosius uždavinius ne tik patyrusiems statistikos žinovams, bet ir tik bazines žinias apie juos turintiems vartotojams. Svarbu tik gerai suprasti konkrečių statistinių metodų pritaikymo taisykles, pritaikymo sritis ir mokėti interpretuoti gautus rezultatus. Pati programa IBM SPSS Statistics yra specializuota statistinė programinė įranga, kuri vartotojams leidžia atlikti visą duomenų analizės procesą: įkelti duomenis iš įvairių šaltinių, paruošti duomenis, visapusiškai išanalizuoti duomenis tiksliais statistiniais metodais ir gauti reikšmingus rezultatus ir statistinius kriterijus, lengvai ir suprantamai pateikti gautus rezultatus grafikais bei analitinėmis lentelėmis ir eksportuoti rezultatus įvairiais formatais. Šiuose laboratoriniuose darbuose įvairiais statistiniais ir matematiniais metodais buvo nagrinėjami trys skirtingi statistinių duomenų dokumentai: RR_12t_v5.sav, Factor_A_hospital.sav, laimes_jausmo_skale.sav. 


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Dažnių skirstiniai, grafinis vaizdavimas
 • 2. Pagrindinės paskirstymo ir tankio funkcijos. Išskirčių suradimas. Duomenų transformavimas
 • 3. Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Pasikliautinieji intervalai
 • 4. Hipotezė apie vidurkio lygybę skaičiui
 • 5. Stjudento kriterijaus taikymas nepriklausomoms imtims
 • 6. Porinio Stjudento kriterijaus taikymas priklausomoms imtims
 • 7. Vienfaktorinė dispersinė analizė. ANOVA modelis
 • 8. Dvifaktorinė ir daugiafaktorinė dispersinė analizė. GLM modelis
 • 9. Neparametriniai kriterijai
 • 10. Dažnių lentelių analizavimas
 • 11. Koreliacinė ir regresinė analizė
 • 12. Klausimyno patikimumas, pagrįstumas, stabilumas
 • 13. Faktorinė analizė. Pagrindiių faktorių skaičiavimas

Reziumė

Autorius
inesa10
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Matematika
Kaina
€3.01
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 31, 2019
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Akcijų kainų kintamumo analizė

Matematika Diplominis darbas 2007 m. funtike
Darbas 2007 metų, todėl dalis informacijos pasenusi. Tačiau teorinė dalis ir skaičiavimų esmė - aktuali. Finansų ekonomikos tyrinėtojams ir finansų rinkų analitikams grąžos...

Duomenų analizė

Matematika Tyrimas 2012 m. modestele
Kauno technologijos universitetas. Modulis: duomenų analizė. 5 duomenų analizės uždaviniai, 32 variantas.

Namų ūkio duomenų statistinė analizė

Matematika Kursinis darbas 2009 m. mano_rugsėjis
Kursiniame darbe nagrinėjamas konkretus dėstytojo parinktas atvejis. Darbe naudojama daug išsamiai aprašomų formulių, aptariamos metodologijos. Darbe randama informacija lengvai pritaikoma nagrinėjant kitokius atvejus....