Taikomieji mokslai / Inžinerija

VAF ir MAT jutiklio prijungimas ir matavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo tikslas: išsiaiškinti oro srauto jutiklių veikimo principus ir išduodamus signalus, bei signalų priklausomybę nuo oro srauto (kiekio).

 

Darbo eiga:

Pamatavome VAF ir MAT (oro temperatūros jutiklio) maksimalias varžas. Nustatėme testerį taip, kad jis matuotu varžą. Testerį prijungėme tarp „įžeminimo“ ir „MAT“ gnybtu matuodami MAT jutiklio varžą ir tarp „įžeminimo“ ir „+5V“ matuodami VAF jutiklio varžą. Duomenys įrašėme į lentelę. Prijungėme maitinimo įtampą. „+5V“ gnybta prijungėme prie KL-81001 „+5V“ gnybto. „VAF“ gnybtą prijungėme prie KL-81001 „VAF“ gnybto. „įžeminimo„ gnybtą prijungėme prie KL-81001 „GND“ gnybto. „MAT“ gnybtą prijungėme prie KL-81001 „MAT“ gnybto. „F/C„ palikome laisva gnybtą. Įsitikinome ar teisingai atlikome sujungimus KL-81001 stendo ir KL 83002 modulio. Pasukome variklio užvedimo raktelį į pagal laikrodžio rodyklę. Atlikome kitus matavimus. Panaudodami testerį patikrinome ar į modulį ateina 5V įtampa. Tuo tikslų testerį nustatėme į nuolatinės įtampos matavimo režimą pamatavome įtampa tarp „+5V“ ir „įžeminimo“gnybtų. Pamatavome VAF jutiklio išėjimo įtampos kitimo diapazoną, įtampos priklausomybę nuo oro srauto, bei MAT jutiklio varžos priklausomybe nuo temperatūros. Nustatėme testerį taip, kad jis matuotu nuolatinę DCV įtampą. Jutiklio DCV įtampa matavome tarp „VAF“ ir „įžeminimo“ gnybtų. Lėtai ranka sukome VAF jutiklio potenciometro rankenėlę stebėjome įtampos kitimą testeryje ir oro kiekio g/s kitimą KL81001 LCD ekrane, bei IPW kitimą KL-81001 LCD ekrane. Oro kiekis kito nuo 4g/s iki 150g/s. VAF signalo įtampos kitimą įrašėme į lentelę, o įtampos kitimo priklausomybę nuo oro srauto atvaizdavome grafiškai. MAT jutiklio potenciometro rankenėlę sukome taip, kad KL-81001 stende esančiame LCD ekrane temperatūrą kito kas 20oC (nuo -40 oC iki +120 oC). Prie -40 oC, -20 oC, 0 oC, 20 oC, 40 oC, 60 oC, 80 oC, 100 oC, 120 oC atjungėme „MAT“ gnybtą nuo KL-83002 modulio ir pamatavome MAT jutiklio varžą. Nustatėme testerį taip, kad jis matuotų varžą. Testerį prijungėme prie „MAT„ ir „įžeminimo“ gnybtų. Vėl prijungėme „MAT“ gnybtą keitėme MAT jutiklio temperatūrą ir vėl matavome varžą. Gautus rezultatus pateikėme lentelės.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
618 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
MAP ir MAF jutiklio prijungimas ir matavimas
Laboratorinis darbas MAP ir MAF jutiklio prijungimas ir matavimas

Darbo eiga: Schemos: prijungėme maitinimo įtampą. „+5V“ gnybta prijungėme prie KL-81001 „+5V“ gnybto. „MAP“ gnybtą prijungėme prie [...]

Akseleratoriaus pedalo jutiklių signalų matavimas
Laboratorinis darbas Akseleratoriaus pedalo jutiklių signalų matavimas

Darbo tikslas: išmatuoti droselinės sklendės pasukimo padėtį pasirinktame automobilyje/-iuose. Vertės turi būti išmatuotos esant neužkurtam [...]

Skaitmeniniai matavimai
Laboratorinis darbas Skaitmeniniai matavimai

Darbo tikslas: 1. Išsiaiškinkite skaitmeninių laiko intervalų f, U, R, C ir L matavimo principą ir [...]

Signalų spektro matavimai
Laboratorinis darbas Signalų spektro matavimai

Darbo tikslas: 1.1. Susipažinti su spektrinių matavimų principais, privalumais ir trūkumais 1.2. Susipažinti įvairių tipų spektro analizatorių [...]

Cheminių medžiagų garų koncentracijos paviršinių akustinių bangų jutikliai ir jų matricos
Referatas Cheminių medžiagų garų koncentracijos paviršinių akustinių bangų jutikliai ir jų matricos

Per paskutinį dešimtmetį elektroninių jutiklių technologijos patobulėjo tiek technologiniu, tiek komerciniu požiūriu. Terminas „elektroninė nosis“ [...]

Mišrių signalų procesoriaus MSP430 taikymas varžos matavimams
Laboratorinis darbas Mišrių signalų procesoriaus MSP430 taikymas varžos matavimams

Įsisavinti mikrovaldiklio MSP430 programavimą C kalba naudojant integruotą IARWorkbench projektavimo aplinką. Išmokti atvaizduoti informaciją [...]

Elektros grandinių charakteristikų matavimas
Laboratorinis darbas Elektros grandinių charakteristikų matavimas

Darbo tikslas: susipažinti su elektros grandinių tipais, pagrindinėmis charakteristikomis, jų matavimo ir atvaizdavimo būdais, išmokti [...]

tg δ matavimas
Referatas tg δ matavimas

VADAS ......................................................................................................................................... 3Dielektrinių nuostolių tangento delta kampo matavimas............................................................... 4Dielektrinių nuostolių rūšys izoliacinėse medžiagose [...]

Variklio sūkių dažnio jutikliai
Referatas Variklio sūkių dažnio jutikliai

Tobulėjant technologijoms, susijusioms su transportu, sukuriama vis daugiau įvairių sistemų. Jutikliai ir vykdymo mechanizmai sudaro [...]

Detonacinio jutiklio parametrų nustatymas
Laboratorinis darbas Detonacinio jutiklio parametrų nustatymas

Darbo tikslas: Išmatuoti kiekvieno cilindro detonaciją voltais, gautas vertes palyginti tarpusavyje. Įtampos verčių palyginimas kai automobilis [...]

Akceleratoriaus sklendės padėties TPS jutiklio laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Akceleratoriaus sklendės padėties TPS jutiklio laboratorinis darbas

Darbo tikslas:  išsiaiškinti akceleratoriaus sklendės jutiklio veikimo principus ir išduodamus signalus bei signalų priklausomybę nuo poveikio. Darbo [...]

Akumuliatorių iškrovimo lygio matavimo maketo projektavimas ir gamyba
Diplominis darbas Akumuliatorių iškrovimo lygio matavimo maketo projektavimas ir gamyba

       Greitėjantis gyvenimo tempas ir nuolatinė laiko stoka padarė mūsų turimus automobilius neatsiejamus nuo mūsų [...]

 Aušiklio temperatūros CTS jutiklis
Laboratorinis darbas Aušiklio temperatūros CTS jutiklis

Darbo tikslas: išsiaiškinti temperatūrinio jutiklio veikimo principus, išduodamus signalus, bei signalų priklausomybę nuo poveikio. Darbo eiga [...]

,,O2“ deguonies jutiklis
Laboratorinis darbas ,,O2“ deguonies jutiklis

Darbo tikslas: Išmatuoti O2 jutiklio duodamą signalą esant skirtingom būsenom ir gauti signalo parametrus keičiant [...]

Referatas "Protingo" namo valdiklių ir jutiklių apžvalga

Vystantis technologijoms šiuolaikinis žmogus nebeįsivaizduojamas be kompiuterių, išmaniųjų telefonų, išmaniosios televizijos, protingų sprendimų automobilyje ar [...]