VAF ir MAT jutiklio prijungimas ir matavimas

6 psl. / 618 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas: išsiaiškinti oro srauto jutiklių veikimo principus ir išduodamus signalus, bei signalų priklausomybę nuo oro srauto (kiekio).

Darbo eiga:

Pamatavome VAF ir MAT (oro temperatūros jutiklio) maksimalias varžas. Nustatėme testerį taip, kad jis matuotu varžą. Testerį prijungėme tarp „įžeminimo“ ir „MAT“ gnybtu matuodami MAT jutiklio varžą ir tarp „įžeminimo“ ir „+5V“ matuodami VAF jutiklio varžą. Duomenys įrašėme į lentelę. Prijungėme maitinimo įtampą. „+5V“ gnybta prijungėme prie KL-81001 „+5V“ gnybto. „VAF“ gnybtą prijungėme prie KL-81001 „VAF“ gnybto. „įžeminimo„ gnybtą prijungėme prie KL-81001 „GND“ gnybto. „MAT“ gnybtą prijungėme prie KL-81001 „MAT“ gnybto. „F/C„ palikome laisva gnybtą. Įsitikinome ar teisingai atlikome sujungimus KL-81001 stendo ir KL 83002 modulio. Pasukome variklio užvedimo raktelį į pagal laikrodžio rodyklę. Atlikome kitus matavimus. Panaudodami testerį patikrinome ar į modulį ateina 5V įtampa. Tuo tikslų testerį nustatėme į nuolatinės įtampos matavimo režimą pamatavome įtampa tarp „+5V“ ir „įžeminimo“gnybtų. Pamatavome VAF jutiklio išėjimo įtampos kitimo diapazoną, įtampos priklausomybę nuo oro srauto, bei MAT jutiklio varžos priklausomybe nuo temperatūros. Nustatėme testerį taip, kad jis matuotu nuolatinę DCV įtampą. Jutiklio DCV įtampa matavome tarp „VAF“ ir „įžeminimo“ gnybtų. Lėtai ranka sukome VAF jutiklio potenciometro rankenėlę stebėjome įtampos kitimą testeryje ir oro kiekio g/s kitimą KL81001 LCD ekrane, bei IPW kitimą KL-81001 LCD ekrane. Oro kiekis kito nuo 4g/s iki 150g/s. VAF signalo įtampos kitimą įrašėme į lentelę, o įtampos kitimo priklausomybę nuo oro srauto atvaizdavome grafiškai. MAT jutiklio potenciometro rankenėlę sukome taip, kad KL-81001 stende esančiame LCD ekrane temperatūrą kito kas 20oC (nuo -40 oC iki +120 oC). Prie -40 oC, -20 oC, 0 oC, 20 oC, 40 oC, 60 oC, 80 oC, 100 oC, 120 oC atjungėme „MAT“ gnybtą nuo KL-83002 modulio ir pamatavome MAT jutiklio varžą. Nustatėme testerį taip, kad jis matuotų varžą. Testerį prijungėme prie „MAT„ ir „įžeminimo“ gnybtų. Vėl prijungėme „MAT“ gnybtą keitėme MAT jutiklio temperatūrą ir vėl matavome varžą. Gautus rezultatus pateikėme lentelės.


Reziumė

Autorius
taliuss1
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 12, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Natūralaus vyno gamybos įranga

Inžinerija Referatas 2009 m. smylga
Vaisių-uogų vynai paprastai skirstomi į natūralius ir specialios technologijos vynus. Natūralūs vaisių ir uogų vynai gaminami be jokių sintetinių medžiagų, pastiprinančių gėrimo skonį...

MAP ir MAF jutiklio prijungimas ir matavimas

Inžinerija Laboratorinis darbas taliuss1
Darbo eiga: Schemos: prijungėme maitinimo įtampą. „+5V“ gnybta prijungėme prie KL-81001 „+5V“ gnybto. „MAP“ gnybtą prijungėme prie KL81001 „MAP“ gnybto. „įžeminimo„ gnybtą prijungėme...