Mokymosi ir vertinamų veiklų organizavimas

25 psl. / 1854 žod.

Ištrauka

MOODLE MOKYMOSI IR (NE)VERTINAMOS VEIKLOS Užduotis

Užduoties veiklos modulis leidžia kurso dėstytojui pateikti užduotis (aprašyti užduoties sąlygą teksto redaktoriuje arba įkelti failą su užduoties atlikimo paaiškinimu), surinkti atliktus darbus ir pateikti įvertinimus bei komentarus. Taip pat dėstytojas gali nurodyti, studento atliktų užduočių pateikimo tipą (ar tai bus tekstas, ar įkeliamas failas, ar abu), nustatyti įkeliamų užduočių maksimalų dydį ir kiekį, nurodyti užduoties atlikimo terminą, suteikti galimybę studentui pakartotinai įkelti atliktą užduotį arba įkelti užduotį vėluojant, pasirinkti užduočių vertinimo skalę, įvertinimo metodą (vertinimo gidą, rubriką ar paprastą tiesioginį vertinimą) ir vertinimų kategoriją. Kuriant naują užduotį, pasirinkus nustatymuose įvertinimo metodą – vertinimo gidą, užduotyje dėstytojas nurodo, kokie yra jos vertinimo kriterijai, koks yra aukščiausias galima pažymys. Įvertindamas studento darbą pagal vertinimo gidą, dėstytojas parašo įvertinimą ir su įverčiu susijusį komentarą, kuriuos studentas gali pamatyti po savo įkelta užduotimi esančiame „Grįžtamajame ryšyje“. Jei užduoties įvertinimo metodas yra rubrika, dėstytojas nurodo užduotyje vertinimo kategorijas lygiais, kiekviename lygyje yra pateikiamas vertinimo kriterijus ir įvertis besimokančiajam įgyvendinus tą kriterijų. Vertindamas įkeltą studento darbą, dėstytojas pažymi, kuriuos kriterijų lygius studentas įgyvendino, jų įverčiai yra susumuojami ir išvedamas galutinis pažymys, kurį besimokantysis gali pamatyti po įkelta užduotimi „Grįžtamajame ryšyje“. Dėstytojas užduočiai įvertinti gali taikyti ir paprastą tiesioginį vertinimą, kuriuo rankiniu būdu tereikia įvesti galutinį įvertinimą, netaikant kriterijų.

Kurso dėstytojas nustatymuose gali nurodyti, jog būtų atsiunčiami pranešimai apie naujus studentų įkeltus darbus arba apie darbų pateikimo terminų pabaigą.

Besimokantieji gali pateikti bet kokio skaitmeninio turinio darbus (failus), tokius kaip teksto rengykle, skaičiuokle parengti darbai, vaizdai, video ar audio klipai. Be to, ar kartu, užduotis gali reikalauti iš besimokančiojo pateikti tekstą žiniatinklio lange. Užduotis gali būti panaudota priminti besimokantiesiems apie "realaus pasaulio" užduotis, kurias jie turi pabaigti neprisijungę prie interneto, tokias kaip dailės darbai, taip tokie kuriems atlikti nereikia skaitmeninio turinio.


Turinys

 • Moodle mokymosi ir (ne)vertinamos veiklos
 • Užduotis
 • Testas
 • Apklausa
 • Pasirinkimas
 • Vikis
 • Moodle įverčių knygelė
 • ATutor mokymosi ir (ne)vertinamos veiklos
 • Užduotys
 • Testai ir apklausos
 • Apklausos (Polls)
 • ATutor pažymių knygelė

Reziumė

Autorius
inesa10
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Informatika
Kaina
€2.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Elektroninio banko veiklos principai

Informatika Referatas 2013 m. m.avdejenkov
XX amžiaus pabaigoje, prasidėjo greita šiuolaikinės telekomunikacinės technologijos plėtra. Naujienos iš telekomunikacijos pasaulio o ypatingai iš interneto srities mus apsupa beveik kiekvienoje gyvenimo...

Programinė įranga

Informatika Prezentacija 2015 m. gretta
Programinės įrangos apibrėžimas, licencijavimas, programinės įrangos tipų aprašymas, pavyzdžiai.