Puslaidininkių plėvelių cheminis nusodinimas ir tyrimas

5 psl. / 1351 žod.

Ištrauka

Grynuose puslaidininkiuose (pvz., Si, Ge), sužadinus kovalentinėse jungtyse lokalizuotus valentinius elektronus į laidumo energetinę juostą, valentinėje energijų juostoje lieka nesukompensuoti teigiami krūviai, kurie vadinami skylutėmis. Laidumas elektros srovei susideda iš elektronų laidumo juostoje judėjimo link teigiamo elektros lauko poliaus ir skylučių valentinėje juostoje judėjimo priešinga kryptimi. Tai puslaidininkiai su savituoju laidumu arba grynieji puslaidininkiai.

Įvedus į puslaidininkį priemaišų (pvz., P, As, Sb arba B, Ga, In į Si ar Ge), jos sukuria diskretinius donorinius ar akceptorinius lygmenis, kurių energija yra draustinių energijų juostoje (energijų plyšyje tarp juostų), atitinkamai netoli laidumo ar valentinės juostų. Tokiu atveju, sužadinti elektronus iš valentinės juostos į akceptorinius lygmenis arba iš donorinių lygmenų į laidumo juostą yra žymiai lengviau, negu per visą draustinę juostą. Todėl priemaišinio puslaidininkio laidumas žemose temperatūrose yra didesnis, negu gryno. Elektronai, esantys donoriniuose lygmenyse ar perėję dėl sužadinimo į akceptorinius lygmenis, nesukuria laidumo elektros srovei. Laidumą suteikia arba elektronai, sužadinti iš donorinių lygmenų į laidumo juostą (n-tipo priemaišinis laidumas, n-tipo priemaišinis puslaidininkis) arba skylutės, atsiradusios valentinėje juostoje dėl dalies elektronų sužadinimo į akceptorinius lygmenis (p-tipo priemaišinis laidumas, p-tipo  priemaišinis puslaidininkis). Ši sužadinimo energija vadinama donorinių ar akceptorinių lygmenų aktyvacijos energija (Ed, Ea).

Metaluose krūvio nešėjų (elektronų) koncentracija yra praktiškai pastovi, todėl jų laidumas keliant temperatūrą mažėja dėl krūvininkų judrumo mažėjimo. Puslaidininkiuose ir dielektrikuose ni (elektronų laidumo juostoje ir skylučių valentinėje juostoje skaičius) keliant temperatūrą didėja eksponentiškai, todėl taip pat kinta ir jų laidumas. Priemaišiniams puslaidininkiams žemose temperatūrose dominuoja priemaišinis p ar n tipo laidumas su nedidele aktyvacijos energija, kuris prie tam tikros temperatūros įsisotina, sužadinus visus akceptorinius ar donorinius lygmenis. Toliau keliant temperatūrą, pradeda dominuoti ir eksponentiškai didėti savas laidumas.


Reziumė

Autorius
oggiuxx
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Chemija
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Muilo gaminimas ir jo savybių tyrimas

Chemija Prezentacija 2015 m. meduoliz
Šiomis skaidrėmis pristačiau savo tyrimą vertinimo komisijai vienuoliktoje klasėje ir gavau 10. Tai nėra pilnas darbas, o tik jo pristatymas, bet viskas aiškiai...

Cheminis elementas titanas

Chemija Prezentacija 2020 m. mokine_____
Prezentacija apie cheminį elementą titaną. Jo savybės, vykstančios reakcijos, gavimas, panaudojimas, įdomūs faktai.