Energetinės elektronikos laboratorinių darbų ataskaitos

60 psl. / žod.

Ištrauka

Laboratorinis darbas Nr. 1. Lygintuvinis diodas ir jo taikymas.

Diodais vadinami dviejų elektrodų elektroniniai įtaisai,pasižymintys laidumo asimetrija: jiems būdinga tiesioginė kryptis (F – forward) ir atgalinė kryptis (R– revers). Puslaidininkinį diodą sudaro PN darinys su elektrodų išvadais, prijungtais prie abiejųpuslaidininkio sričių.Diodo trikampis atitinka P sritį, o brūkšnelis – N sritį. Pagal analogiją su vakuuminiais diodais,elektrodas, prijungtas prie P srities, vadinamas anodu (A), o prie N srities, – katodu (K).Elektroninėse grandinėse naudojami įvairių tipų diodai, kuriuose būna išryškinta ir panaudota vienaar kita sandūros savybė arba fizikinis procesas. Šiame laboratoriniame darbe yra tiriami vieno tipodiodai – lygintuviniai diodai. Lygintuviniuose dioduose panaudojama PN sandūros ventilinė savybė,pasireiškianti tuo, kad viena kryptimi (tiesiogine) sandūra srovę praleidžia gerai, o kita kryptimi(atgaline) srovės beveik nepraleidžia (1 pav.). Šie diodai dažniausiai naudojami elektroniniuoseįtaisuose – lygintuvuose, skirtuose kintamajai srovei keisti į nuolatinę. Iš to ir kilęs lygintuvinių diodųpavadinimas. F IR IMatuojant tiesioginę charakteristikos šaką, diodas jungiamas anodu prie teigiamo nuolatinės įtamposšaltinio poliaus ir katodu – prie neigiamo. Diodo srovei riboti, nuosekliai jungiamas reostatas Rd.Apsaugai nuo trumpojo jungimo, naudojamas saugiklis F. Matuojant atgalinę charakteristikos šaką,diodas yra apsukamas ir anodu jungiamas prie neigiamo įtampos šaltinio poliaus, o katodu – prieteigiamo.


Turinys

  • Laboratorinis darbas Nr. 1 3Lygintuvinis diodas ir jo taikymas 3Darbo aprašymas: 3Modeliavimas: 5Išvados: 14Laboratorinis darbas Nr. 2 15Vienfazis dvipusis nevaldomas lygintuvas ir filtrai 15Darbo aprašymas: 15Teoriniai skaičiavimai: 21Modeliavimas 22Išvados: 32Laboratorinis darbas Nr. 3 33Vienfazis dvipusis valdomas lygintuvas 33Darbo aprašymas: 33Teoriniai skaičiavimai 35Modeliavimas 37Išvados: 45Laboratorinis darbas Nr. 4 46Vienfazis dvipusis valdomas lygintuvas 46Darbo aprašymas: 46Teoriniai skaičiavimai: 49Modeliavimas 50Išvados: 59Literatūros sąrašas:60

Literatūros sąrašas

Starkus B. (2003). Galios elektronika. Kaunas: Technologija, p. 38–40.


Reziumė

Autorius
greamb
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Elektronika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai

Elektrotechnikos pirmasis namų darbas

Elektronika Laboratorinis darbas 2010 m. lseis
Namų darbo varianto numerį nurodo dėstytojas. Skaičiavimų duomenys pateikti 1.1 lentelėje, o skaičiavimo schemos – 1.1–1.20 paveiksluose.

Elektronikos namų darbai

Elektronika Laboratorinis darbas 2015 m. kamile191
Elektronikos namų darbai, apskaičiuota nuosekliosios kintamosios grandinės, kintamosios srovės grandinės grandinės elementų varžos, įtampos, srovių ir įtampos momentinės išraiškos, pateikta vektorinė diagrama, nubraižytos...

Taikomosios elektrotechnikos namų darbas

Elektronika Laboratorinis darbas 2013 m. augys2
Išvados: O Taške variklis sukasi tuščia eiga: n=n0- sukasi magnetinio lauko sūkiais (S=0; n=n0 ir M=0). N taške nominaliniai sūkiai, vardinis slydimas ir...