Spyruoklinės svyruoklės slopinamųjų svyravimų tyrimas

3 psl. / 440 žod.

Ištrauka

DARBO TIKSLAS:
1. Nustatyti svyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą .
2. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą  ir vandens pasipriešinimo koeficientą r.
2. Nubrėžti grafikus ir .
PRIEMONĖS: stovas su milimetrine liniuote, svarelis (ilgu koteliu), indas su vandeniu, sekundometras.
TEORINIS EKSPERIMENTO PAGRINDIMAS:
Svyruojantį materialųjį tašką arba kūną dažniausiai veikia trinties ir aplinkos pasipriešinimo jėgos. Tad tokie svyravimai, kurių energija eikvojama trinčiai ir aplinkos pasipriešinimui nugalėti ir kurių amplitudė nuolat mažėja, vadinami slopinamaisiais svyravimais. Svyravimų slopimo sparta priklauso nuo svyruojančios sistemos savybių: jos masės, tamprumo, aplinkos pasipriešinimo ir spinduliuojamos energijos.


Turinys

  • Darbo tikslas
  • Priemonės
  • Eksperimento teorinis pagrindimas
  • Eksperimento formulė
  • Eksperimento rezultatai
  • Išvados

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2012
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle

Fizika Laboratorinis darbas lora05
Tikslas: išmatuoti plieninės spyruoklės tamprumo koeficientą k, jos slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, svyravimų slopinimo koeficientą, rasti harmoninių svyravimų periodą ir švytuoklės energijos...

Stygos svyravimų tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2010 m. monikitaaa
Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos.

Stygos svyravimų tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2010 m. monikitaaa
Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos.