Idealių dujų molinių šilumų santykio cp/cv nustatymas

2 psl. / 495 žod.

Ištrauka

DARBO TIKSLAS: eksperimentiškai nustatyti oro molinių šilumą santykį ir palyginti su teorine verte.
DARBO PRIEMONĖS: prietaisas pavaizduotas 1 paveiksle (Č1 – čiaupas 1, Č2 – čiaupas 2, K – kompresorius, I- indas, M – manometrinis vamzdelis), sekundometras
TEORINIS EKSPERIMENTO PAGRINDAS:
Kieti, skysti ir dujiniai kūnai sudaryti iš molekulių, kurios gali būti vienatomės (He, Ar, Ne), o taip pat dviatomės ir daugiatomės (N2, O2H2O). Molekulės (atomo) padėtį nusakančių nepriklausomų kintamųjų (koordinačių) skaičius vadinamas laisvės laipsnių (l.l.) skaičiumi. Jį atitinka molekulės (jos atomų) galimų nepriklausomų judėjimo krypčių skaičius. Vienatomės molekulės (materialaus taško) judėjimas apibūdinamas trimis slenkamojo judesio l.l. Dviatomės molekulės – trimis: jos masės centro O slenkamojo judesio l.l. ir dviem sukimosi (rotacijos) l.l. apie dvi statmenas tarpusavyje ir statmenas jungčiai AB ašis (2 a pav.). Taigi dviatomė molekulė turi 5 l.l. Trijų ir daugiau atomų molekulės...


Turinys

  • Darbo tikslas
  • Priemonės
  • Eksperimento teorinis pagrindimas
  • Eksperimento formulė
  • Eksperimento rezultatai
  • Išvados

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2012
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Vandens garavimo šilumos nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas 2008 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: Rasti vandens garavimo šilumą . Įvertinti eksperimento paklaidą. DARBO PRIEMONĖS: kalorimetras, kolba vandeniui šildyti, elektros plytelė, termometras, svarstyklės su svarsčiais. TEORINIS...

Dujų tankio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas martynas
1. Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės tankio vienu iš nustatymo būdų. 2. Teorinė dalis. Molis – SI pagrindinis medžiagos kiekio...

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ganesas
1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario ir...