Vandens garavimo šilumos nustatymas

3 psl. / 411 žod.

Ištrauka

DARBO TIKSLAS: Rasti vandens garavimo šilumą . Įvertinti eksperimento paklaidą.
DARBO PRIEMONĖS: kalorimetras, kolba vandeniui šildyti, elektros plytelė, termometras, svarstyklės su svarsčiais.
TEORINIS EKSPERIMENTO PAGRINDIMAS: Faziniai virsmai. Fazės – tos tos pačios medžiagos dalys, turinčios skirtingas fizines sąvybes ( vanduo, ledas, garai). Fazių pusiausvyra galima tik esant tam tikroms pusiausvyrinėms parametrų- slėgio p ir temperatūros T vertėms. Medžiagos vienos fazės virtimas kita yra vadinamas faziniu virsmu. Skiriami I ir II rūšies faziniai virsmai. Vykstant I rūšies faziniam virsmui pakinta medžiagos vidinė energija, entropija, savitasis tūris, tankis. I rūšies fazinis virsmas vyksta, kai medžiaga gauna ( ar atiduoda) šilumos kiekį:

Turinys

  • Darbo tikslas
  • Priemonės
  • Eksperimento teorinis pagrindas
  • Eksperimento formulė
  • Eksperimento gauti rezultatai
  • Išvados

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 3, 2012
Apimtis
3 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Dujų tankio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas martynas
1. Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės tankio vienu iš nustatymo būdų. 2. Teorinė dalis. Molis – SI pagrindinis medžiagos kiekio...

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ganesas
1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario ir...

Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
1. Darbo tikslai Apskaičiuoti pagreitį, kuriuo rieda rutuliukas Galilėjaus loveliu. Tikslumo ir praktinių įgūdžių ugdymas. 2. Darbo priemonės Stovas, lovelis, metalinis rutuliukas, liniuotė,...

Elektrono savitojo krūvio nustatymas magnetronu

Fizika Laboratorinis darbas modestele
Darbo užduotis: Naudojant magnetroną išmatuoti elektrono savitąjį krūvį |e|/m. Teorinė dalis: Papraščiausias magnetronas yra dviejų elektrodų elektroninė lempa, kurios katodas K...