Vandens garavimo šilumos nustatymas

3 psl. / 411 žod.

Ištrauka

DARBO TIKSLAS: Rasti vandens garavimo šilumą . Įvertinti eksperimento paklaidą.
DARBO PRIEMONĖS: kalorimetras, kolba vandeniui šildyti, elektros plytelė, termometras, svarstyklės su svarsčiais.
TEORINIS EKSPERIMENTO PAGRINDIMAS: Faziniai virsmai. Fazės – tos tos pačios medžiagos dalys, turinčios skirtingas fizines sąvybes ( vanduo, ledas, garai). Fazių pusiausvyra galima tik esant tam tikroms pusiausvyrinėms parametrų- slėgio p ir temperatūros T vertėms. Medžiagos vienos fazės virtimas kita yra vadinamas faziniu virsmu. Skiriami I ir II rūšies faziniai virsmai. Vykstant I rūšies faziniam virsmui pakinta medžiagos vidinė energija, entropija, savitasis tūris, tankis. I rūšies fazinis virsmas vyksta, kai medžiaga gauna ( ar atiduoda) šilumos kiekį:


Turinys

  • Darbo tikslas
  • Priemonės
  • Eksperimento teorinis pagrindas
  • Eksperimento formulė
  • Eksperimento gauti rezultatai
  • Išvados

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2012
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Dujų tankio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas martynas
1. Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės tankio vienu iš nustatymo būdų. 2. Teorinė dalis. Molis – SI pagrindinis medžiagos kiekio...

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ganesas
1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario ir...