Metalinio laidininko voltamperinės charakteristikos nustatymas

5 psl. / 406 žod.

Ištrauka

1. Darbo tikslai:

a) Nustatyti nežinomų laidininkų varžas, ir patikrinti Omo dėsnį.
b) Nubrėžti jų voltamperines charakteristikas.
c) Apskaičiuokite paklaidas.
d) Ugdyti praktinius gebėjimus.

2. Darbo priemonės:

Srovės šaltinis, jungiklis, reostatas, voltmetras, ampermetras, nežinomo didumo metaliniai laidininkai, jungiamieji laidai.

3. Darbo eiga

a) Pagal parodytą schemą sujunkite elektros srovės grandinę. Apkrovos RXvietoje įjunkite vieną iš metalinių laidininkų (rezistorių).
b) Įjunkite jungtuką ir, keisdami įtampą laidininko galuose, stebėkite, kaip keičiasi srovės stipris grandinėje. Užrašykite voltmetro ir ampermetro rodmenis.
d) Pagal gautus duomenis nubrėžkite laidininku tekančios srovės stiprio priklausomybės nuo įtampos grafiką.
e) Išjungę jungiklį, pakeiskite metalinį laidininką kitu ir pakartokite matavimus pagal punktus b-d.
f) Pakartokite matavimus naudodami trečią laidininką.
g) Iš gautų grafikų nustatykite, kuris grafikas atitinka didesnės varžos laidininką.
h) Apskaičiuokite eksperimente panaudotų laidininkų varžas.

Reziumė

Autorius
ddaarriiuuss
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 3, 2013
Apimtis
5 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Laidininkų savitosios varžos nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas 2009 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: 1. Nustatyti laidininkų varžas ir jų metalo specifinę varžą. 2. Apskaičiuoti matavimų paklaidas ir lyginant su žinyno duomenimis nustatyti, iš kokio...

Dujų tankio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas martynas
1. Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės tankio vienu iš nustatymo būdų. 2. Teorinė dalis. Molis – SI pagrindinis medžiagos kiekio...

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ganesas
1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario ir...

Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
1. Darbo tikslai Apskaičiuoti pagreitį, kuriuo rieda rutuliukas Galilėjaus loveliu. Tikslumo ir praktinių įgūdžių ugdymas. 2. Darbo priemonės Stovas, lovelis, metalinis rutuliukas, liniuotė,...

Elektrono savitojo krūvio nustatymas magnetronu

Fizika Laboratorinis darbas modestele
Darbo užduotis: Naudojant magnetroną išmatuoti elektrono savitąjį krūvį |e|/m. Teorinė dalis: Papraščiausias magnetronas yra dviejų elektrodų elektroninė lempa, kurios katodas K...