Baltų kalbų skiriamosios morfologinės ir fonetinės ypatybės

2 psl. / 695 žod.

Ištrauka


 1. Priebalsių samplaikos tl, dl rytų baltų kalbose išvirto kl, gl, pvz., lie. ženklas< *žentlas, plg. pr. ebsentliuns „paženklinęs“; lie. eglė, la. egle< *edlē, plg. pr. addle. Tokį virtimą turėjo ir dalis prūsų tarmių: piuclan „pjūklas“, gurcle „gurklys“, clokis „lokys“<*tlokis, plg. vietovardį Tlokunpelk „Lokių pelkė“ (lie. lokys, la. lâcis< *tlākīs).


Turinys

 • 1. BALTŲ KALBŲ SKIRIAMOSIOS MORFOLOGINĖS YPATYBĖS
 • 1.1. BEVARDĖ GIMINĖ.
 • 1.2. DVISKAITA.
 • 1.3. AUKŠTESNYSIS LAIPSNIS IR AUKŠČIAUSIASIS LAIPSNIS.
 • 1.4. KIEKINIAI SKAITVARDŽIAI.
 • 1.5. BŪTASIS DAŽNINIS LAIKAS.
 • 1.6. SAVYBINIAI ĮVARDŽIAI.
 • 1.7. LIEPIAMOJI NUOSAKA.
 • 1.8. TARIAMOJI NUOSAKA.
 • 1.9. VIETININKO LINKSNIS.
 • 1.10. LINKSNIAVIMAS.
 • 1.11. VNS. KILM. GALŪNĖ.
 • 1.12. REIKIAMYBĖS NUOSAKA.
 • 2. BALTŲ KALBŲ SKIRIAMOSIOS FONETINĖS YPATYBĖS

Reziumė

Autorius
coldwater
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

A. Škėma "Balta drobulė" santrauka

Lietuvių kalba Konspektas 2014 m. mantulio
Aiški ir detali romano "Balta drobulė" santrauka kartu su kūrinio problemomis, idėjomis, citatomis, aforizmais, aktualumu šioms dienoms.