Teisės pagrindų paruoštukė

9 psl. / 2147 žod.

Ištrauka

Teisės normų požymiai, struktūra, klasifikacija

Požymiai:

 • Tai yra taisyklė, reguliuojanti žmonių elgesį;
 • Nustato tam tikras teises arba pareigas;
 • Visuotinis privalomas formalus apibrėžtumas;
 • Sukurta arba patvirtinta teisėkūros subjekto;
 • Pažeidus, kyla teisinė atsakomybė.

Struktūra:

 • Hipotezė – t.y. faktinės aplinkybės, kurioms esant reikia ta teisės norma vadovautis (veikimo sfera, subjektai, galiojimo sąlygos).
 • Dispozicija – nustato norminio elgesio taisyklę (teisės,pareigos, draudimai, leidimai).
 • Sankcija – numato poveikio priemones teisinio santykio subjektams, nevykdantiems dispozicijoje numatytų reikalavimų.

Klasifikacija:

 • Pagal privalomumą (imperatyvios ir dispozityvios);
 • Pagal teisinę galią (įstatyminės ir poįstatiminės);
 • Pagal galiojimo trukmę (neterminuotos ir laikinosios);
 • Pagal reguliuojamų santykių subjektus (bendrosios ir specialiosios);

Turinys

 • 1. Teisės sampratų įvairovė?1
 • 2. Teisės normos ir kiti socialinio elgesio reguliatoriai, jų palyginimas?1
 • 3. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisinio reguliavimo metodų (imperatyvaus ir dipozityvaus) ypatumai?1
 • 4. Teisės sistemos ir teisės normų sistemos samprata, bruožai?1
 • 5. Teisės šakų klasifikavimo pagrindai?2
 • 6. Teisėkūra?2
 • 7. Teisės normų požymiai, struktūra, klasifikacija2
 • 8. Teisės normų konkurencijos ir kolizijos samprata. Teisės (įstatymo) spragos2
 • 9. Teisės normų įgyvendinimo formos3
 • 10. Teisės taikymo akto požymiai3
 • 11. Norminio teisės akto požymiai, rūšys3
 • 12. Teisės aktų hierarchija4
 • 13. Teisiniai santykiai. Jų atsiradimo, pasikeitimo, pasibaigimo prielaidos4
 • 14. Teisnumo ir veiksnumo samprata, atsiradimo momentas, asmens veiksnumo skirstymo pagrindai4
 • 15. Teisinių santykių struktūra5
 • 16. Teisės pažeidimai, jų požymiai, rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis5
 • 17. Teisinė atsakomybė, jos rūšys.5
 • 18. Įstatymų leidžiamoji valdžia ir jos kompetencija6
 • 19. Įstatymų vykdomoji valdžia ir jos kompetencija6
 • 20."Stabdžių ir atsvarų" sistemos veikimo principai LR valdžių padalijimo modelyje8
 • 21. LR Teismų sistema ir teisminės instancijos8
 • 22. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai8
 • 23.LR Konstitucinio teismo sudarymo tvarka ir kompetencijos ribos9
 • 24. Pagrindiniai LR Konstitucijos bruožai9

Reziumė

Autorius
vienintele
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 6, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Kazimiero teisyno pagrindiniai bruožai

Teisė Referatas zuzenka
Vienas iš įdomiausių LDK teisės šaltinių yra vadinamasis Kazimiero teisynas. Kazimiero teisynas – tai dokumentas, nurodantis LDK piliečių teises, paskelbtas 1468 m. Teisynas...

Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai

Teisė Referatas 2010 m. atide
Šio darbo tema – „Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai“. Ji yra svarbi jau vien tuo, kad darbo objektas yra pačioje Konstitucijoje įtvirtinta politinė žmogaus...

Pagrindinės teisės pažeidimo rūšys

Teisė Kursinis darbas 2020 m. karolina10
Kursinis darbas rašytas Vilniaus universitete Teisės fakultete. Po gynimo įvertintas 9. Parašytas aiškiai, teiginiai pagrįsti teisės aktais ir teismų praktika.