Lyderio vaidmuo komandoje

14 psl. / 3318 žod.

Ištrauka

Pasak A. Jacikevičiaus (1995), žmonės jungiasi į grupes, kad lengviau galėtų patenkinti įvairius savo poreikius. Kitaip tariant, į grupes jungiamasi ir dirbama komandoje tam, kad būtų pasiekti sėkmingesni darbo rezultatai ir didesnis darbo produktyvumas nei dirbant atskirai. Tačiau, norint komandai dirbti aktyviai, kryptingai ir įgyvendinti kokį nors užsibrėžtą tikslą, labai svarbus tampa lyderio vaidmuo.

Terminas „lyderystė" (leadership) anglų kal­boje atsirado palyginti neseniai - prieš keletą šimtų metų, o vėliau laipsniš­kai perėjo į daugelį kitų kalbų, taip pat ir į lietuvių kalbą. Platesni ir sistemingi moksliniai tyrinėjimai šioje srityje prasi­dėjo tik XX a. viduryje, o dauguma tyrimų buvo nukreipti į veiksnius, le­miančius lyderių efektyvumą. Tarptautinių žodžių žodynas pateikia termino „lyderiavimas“ apibrėžimą, tai „socialinės grupės ir jos lyderio sąveika: lyderis vienija grupę, suteikia jos veiksmams kryptingumą, o grupė remia lyderio veiksmus“. Šiame apibrėžime labai taikliai apibūdinamas idealus lyderis ir jo reikšmė komandos darbe.

Ir nors grupės lyderio poziciją teoriškai gali užimti bet kuris jos narys, tačiau paprastai atsitinka taip, jog kai kurie grupės nariai niekada netampa lyderiais, o kiti yra natūraliai pripažįstami, o grupė jiems suteikia nemažus įgaliojimus. Pastarieji asmenys dažniausiai pasižymi tam tikromis išskirtinėmis savybėmis, kurių neturi likusieji grupės ar komandos nariai. Dėl to, išlieka klausimas: kokiomis savybėmis turi pasižymėti lyderis ir kaip jis turėtų dirbti komandoje, kad jį būtų galima laikyti idealiu komandos vedliu? Be to, nederėtų pamiršti, kad lyderis, vadovaujantis žmonių masėms, skirsis nuo lyderio, dirbančio siauresniame žmonių rate ar specialistų komandoje, kur kiekvienas narys turi žinių ir atitinkamą kompetenciją, ir tik tinkamas darbų paskirstymas ir produktyvus komandos narių kompetencijų panaudojimas lems komandos kaip vieneto sėkmingą darbą ir užsibrėžto tikslo pasiekimą. Todėl darbo autorės, apibendrindamos iš įvairių šaltinių pateikiamą informaciją, savo darbe siekia visapusiškai apibūdinti lyderį ir jo vaidmenį specialistų komandos darbe.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. BENDROJI LYDERYSTĖS CHARAKTERISTIKA4
 • 1.1. Lyderystės samprata4
 • 1.2. Lyderystė ir valdžia5
 • 2. LYDERIS IR JO REIKŠMĖ KOMANDOS DARBE6
 • 2.1. Lyderio bruožai6
 • 2.2. Lyderių tipai8
 • 2.3. Lyderis ir jo komanda11
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14
 • PRIEDAI15

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 16, 2017
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Ar lyderiai „perkeliami“?

Vadyba Referatas smilinggirl88
Lyderiai yra tie žmonės, kurie daro įtaką kitų žmonių grupės narių elgsenai. Nagrinėjant lyderystę, pabrėžiama, kad turi būti tikslas, kurį grupė privalo pasiekti....

Lyderio vaidmuo komandoje

Vadyba Referatas 2017 m. lauramind14
Lyderio vaidmens analizavimas teoriniu metodu. Atliktas anketinis tyrimas ir pateiktos išvados.