Administracinės teisės paruoštukė

5 psl. / 16000 žod.

Ištrauka

1 tema. Administr. Teisė, kaip teisės šaka.

Valstybinis valdymas (siaurąją prasme) vadinamas vykdomąją veikla. Vykdomąją veiklą atlieka valstybės valdymo institucijos. Jų pagrindinė paskirtis – organizuoti atstovaujamųjų organų priimtų aktų įgyvendinimąATteisės šaka, kurios normos reguliuoja valdymo (administravimo) pobūdžio visuomeninius santykius, atsirandančius valstybės vykdomosioms institucijoms įgyvendinant valstybinį valdymą (viešąjį administravimą), visoms valstybės institucijoms – vidinį valdymą (administravimą), taip pat kitiems įstatymų įgaliotiems visuomeniniams subjektams įgyvendinant jiems perduotas viešo valdymo funkcijas (vykdomąją veiklą). AT -reguliuoja visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra visuomeniniai santykiai santykiai, kurie susiklosto:1) viešojo administravimo institucijų veikloje (vyriausybė, ministerijos ir kt.); 2) savivaldybės vykdomųjų institucijų veikloje; 3) kitų valstybinių institucijų vidinėje veikloje ( seimo, teismų, prokuratūrų ir kt.).

Atsižvelgiant į šių santykių ypatumus bei jų reguliavimo metodą, teisė skaidoma į savarankiškas šakas. Administracinė teisė viena iš reikšmingiausių teisės šakų, (Funkcijos)- nes ji reguliuoja labai platų ir svarbų visuomeninių santykių spektrą, iš esmės ji liečia visą vykdomosios valdžios mechanizmą, jo organizaciją ir veiklą realizuojant valstybinį valdymą, kuriuo būtina užtikrinti piliečių ir kitų asmenų teises ir laisves, valstybinę ir viešąją tvarką, kontrolę ir priežiūrą bei viešojo administravimo subjektų jurisdikcinę veiklą. Administracinė teisė aprėpia ne tik viešąjį administravimą, bet ir pačių viešojo administravimo subjektų vidinę veiklos administraciją, nustato ministerijų, departamentų, savivaldybių valdybų struktūrą ir kompetenciją, jų santykius su piliečiais tvarkant ir prižiūrint ūkinę ar kitokią piliečių, jų susivienijimų veiklą, aprėpia administracines nuobaudas, įvairius valdymo aktus ir jų hierarchiją ir t.t.

AT- valdymo teisė. Valdymas yra poįstatyminė, organizacinio pobūdžio vykdomoji-tvarkomoji valdymo institucijų veikla, nepertraukiamai vadovaujant ūkiniam, socialiniam-kultūriniam ir administraciniam darbui. Valdymas neretai vadinamas vykdomąja veikla, o tai seka iš valdžių pasidalijimo principo.Valstybinis valdymas yra viena iš pagrindinių valstybės veiklos rūšių. Siaurąja prasme valstybinis valdymas vadinamas vykdomąja veikla. Vykdomąją veiklą atlieka valstybės valdymo institucijos (valstybės vykdomieji organai). AT-tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius susiklosčiusius viešojo valdymo sferoje

Pagrindinė funkcija: užtikrinti viešąjį interesą. AT yra savarankiška teisės šaka, o jas vieną nuo kitos skiria reguliavimo metodas ir dalykas. AT regul. dalykas – tai visuma visuomeninių santykių, susiklostančių vykdomosios valdžios organizavimo ir veiklos srityje. Jie susiklosto:1. Valstybės valdymo organų veikloje (sudaro pagrindinę grupę); 2.Saviv. vykdomųjų institucijų veikloje; 3.Kitų valst. inst.(Seimo,teismų, prokuratūros) vidinėje veikloje.

AT metodas – tai teisinio poveikio žmonių elgesiui būdų ir priemonių visuma. Parodo teisės normomis reguliuojamų visuom. santykių dalyvių tarpusavio valinių ryšių pobūdį, jų padėtį vienas kito atžvilgiu.

AT regul. metodai: 1)sutvarkant, tobulinant, vykdant atitink. visuomen. santykius: 2) konstruojant naujus teis. santykius, atitink. Konstituciją; 3)apsaugant visuom.sant. Dominuoja valdžios ir pavaldumo metodas.


Reziumė

Autorius
ssselencik
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 12, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita

Teisė Referatas jenna
Administracinė teisė yra kūrybiška, kintanti teisės šaka. Tai pati „tarpdiscipliniškiausia“ teisės šaka, atsipindinti visuomenės papročius, išprusimą, mąstymą, pasaulėjautą, kultūrą, šalies technologinį išsivystymą. Todėl...

Administracinės teisės principai

Teisė Kursinis darbas aliona
Administracinės teisės principai – tai pagrindinės administracinės teisės pamatinės idėjos, kurių įgyvendinimas ir laikymąsis yra privalomas demokratinėje teisinėje valstybėje. Todėl yra aktualu išsamiai...