Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinės teisės paruoštukė

0 atsiliepimų
Autorius:

1 tema. Administr. Teisė, kaip teisės šaka.

Valstybinis valdymas (siaurąją prasme) vadinamas vykdomąją veikla. Vykdomąją veiklą atlieka valstybės valdymo institucijos. Jų pagrindinė paskirtis – organizuoti atstovaujamųjų organų priimtų aktų įgyvendinimąATteisės šaka, kurios normos reguliuoja valdymo (administravimo) pobūdžio visuomeninius santykius, atsirandančius valstybės vykdomosioms institucijoms įgyvendinant valstybinį valdymą (viešąjį administravimą), visoms valstybės institucijoms – vidinį valdymą (administravimą), taip pat kitiems įstatymų įgaliotiems visuomeniniams subjektams įgyvendinant jiems perduotas viešo valdymo funkcijas (vykdomąją veiklą). AT -reguliuoja visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra visuomeniniai santykiai santykiai, kurie susiklosto:1) viešojo administravimo institucijų veikloje (vyriausybė, ministerijos ir kt.); 2) savivaldybės vykdomųjų institucijų veikloje; 3) kitų valstybinių institucijų vidinėje veikloje ( seimo, teismų, prokuratūrų ir kt.).

Atsižvelgiant į šių santykių ypatumus bei jų reguliavimo metodą, teisė skaidoma į savarankiškas šakas. Administracinė teisė viena iš reikšmingiausių teisės šakų, (Funkcijos)- nes ji reguliuoja labai platų ir svarbų visuomeninių santykių spektrą, iš esmės ji liečia visą vykdomosios valdžios mechanizmą, jo organizaciją ir veiklą realizuojant valstybinį valdymą, kuriuo būtina užtikrinti piliečių ir kitų asmenų teises ir laisves, valstybinę ir viešąją tvarką, kontrolę ir priežiūrą bei viešojo administravimo subjektų jurisdikcinę veiklą. Administracinė teisė aprėpia ne tik viešąjį administravimą, bet ir pačių viešojo administravimo subjektų vidinę veiklos administraciją, nustato ministerijų, departamentų, savivaldybių valdybų struktūrą ir kompetenciją, jų santykius su piliečiais tvarkant ir prižiūrint ūkinę ar kitokią piliečių, jų susivienijimų veiklą, aprėpia administracines nuobaudas, įvairius valdymo aktus ir jų hierarchiją ir t.t.

AT- valdymo teisė. Valdymas yra poįstatyminė, organizacinio pobūdžio vykdomoji-tvarkomoji valdymo institucijų veikla, nepertraukiamai vadovaujant ūkiniam, socialiniam-kultūriniam ir administraciniam darbui. Valdymas neretai vadinamas vykdomąja veikla, o tai seka iš valdžių pasidalijimo principo.Valstybinis valdymas yra viena iš pagrindinių valstybės veiklos rūšių. Siaurąja prasme valstybinis valdymas vadinamas vykdomąja veikla. Vykdomąją veiklą atlieka valstybės valdymo institucijos (valstybės vykdomieji organai). AT-tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius susiklosčiusius viešojo valdymo sferoje

Pagrindinė funkcija: užtikrinti viešąjį interesą. AT yra savarankiška teisės šaka, o jas vieną nuo kitos skiria reguliavimo metodas ir dalykas. AT regul. dalykas – tai visuma visuomeninių santykių, susiklostančių vykdomosios valdžios organizavimo ir veiklos srityje. Jie susiklosto:1. Valstybės valdymo organų veikloje (sudaro pagrindinę grupę); 2.Saviv. vykdomųjų institucijų veikloje; 3.Kitų valst. inst.(Seimo,teismų, prokuratūros) vidinėje veikloje.

AT metodas – tai teisinio poveikio žmonių elgesiui būdų ir priemonių visuma. Parodo teisės normomis reguliuojamų visuom. santykių dalyvių tarpusavio valinių ryšių pobūdį, jų padėtį vienas kito atžvilgiu.

AT regul. metodai: 1)sutvarkant, tobulinant, vykdant atitink. visuomen. santykius: 2) konstruojant naujus teis. santykius, atitink. Konstituciją; 3)apsaugant visuom.sant. Dominuoja valdžios ir pavaldumo metodas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
16000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita
Referatas Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita

Administracinė teisė yra kūrybiška, kintanti teisės šaka. Tai pati „tarpdiscipliniškiausia“ teisės šaka, atsipindinti visuomenės papročius [...]

Mokesčių administratorius: teisės ir pareigos
Prezentacija Mokesčių administratorius: teisės ir pareigos

Mokesčių administratoriai 1. Valstybinė mokesčių inspekcija. 2. Lietuvos Respublikos muitinė Valstybės [...]

Administracinės teisės principai
Kursinis darbas Administracinės teisės principai

Administracinės teisės principai – tai pagrindinės administracinės teisės pamatinės idėjos, kurių įgyvendinimas ir laikymąsis yra [...]

Administracinės teisės funkcijos
Kursinis darbas Administracinės teisės funkcijos

Šiuolaikinė administracinė teisė yra tokia principų ir teisės normų visuma, kurios svarbiausioji funkcija - abipusių [...]

Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje
Referatas Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje

       Terminas norminiai aktai daugiausiai vartojamas kontinentinės Europos teisės sistemoje, kad [...]

Administracinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Administracinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

ADMINISTRACINĖ TEISĖ I. Administracinės teisės teorijos klausimai 1 TEMA. VIEŠIEJI INTERESAI KAIP ADMINISTRACINĖS TEISĖS PASKIRTĮ DETERMINUOJANTIS VEIKSNYS Viešaisiais interesais [...]

Administracinės teisės normų įgyvendinimas, administracinės teisės įgyvendinimo formos
Referatas Administracinės teisės normų įgyvendinimas, administracinės teisės įgyvendinimo formos

Analizuodama literatūros šaltinius sau išsikėliau klausimą, kas yra administracinių teisės normų įgyvendinimas? Nes iš teisinės [...]

Romėnų teisės paruoštukas
Paruoštukė Romėnų teisės paruoštukas

Pretoriaus formulė. Trumpai apibūdinkite. Pretoriaus formulė- tai pretoriaus teisė, savotiška galia. Įvedus formuliarinį procesą ir pretoriui [...]

Administracinės teisės samprata
Prezentacija Administracinės teisės samprata

Administracinė teisė (administratio (lot.) – valdyti, vadovauti) –  viešosios teisės šaka; sistema teisės normų, reglamentuojančių [...]

Teisės pagrindų paruoštukė
Paruoštukė Teisės pagrindų paruoštukė

Teisės normų požymiai, struktūra, klasifikacija Požymiai: Tai yra taisyklė, reguliuojanti žmonių elgesį; Nustato tam tikras teises arba pareigas; Visuotinis [...]

Teisės diskursas - administracinė teisė - namų darbas
Referatas Teisės diskursas - administracinė teisė - namų darbas

Užduotis. Pagal pateiktą situaciją, bendrovės UAB Rekvizitas vardu vienas studentas rengia ieškinį buvusiai bendrovės direktorei Onai [...]

Administracinės teisės I dalies namų darbas VDU
Referatas Administracinės teisės I dalies namų darbas VDU

Užduotis: atlikite Lietuvos administracinės teisės lyginamąją analizę su Jūsų pasirinktos šalies (išskyrus Prancūzijos, JAV, Vokietijos) [...]