Darbas grupėse

16 psl. / 7.047 žod.

Ištrauka

KTU, "Darbas grupėse" egzamino klausimai su atsakymais.


Turinys

 • 1. Kokie žmonių jungimosi į grupes motyvai?
 • 2. Kodėl grupei reikalingi tikslai?
 • 3. Kaip nuostatos lemia žmogaus sugebėjimą prisitaikyti grupėje?
 • 4. Kodėl grupėje susiformuoja tam tikros normos?
 • 5. Suformuluokite grupės apibrėžimą.
 • 6. Kokie veiksniai daro įtaką grupės rezultatyvumui?
 • 7. Kokie yra grupei būdingi požymiai?
 • 8. Pagal kokius kriterijus gali būti klasifikuojamos grupės?
 • 9. Kokios grupės vadinamos natūraliomis? Pateikite pavyzdžių.
 • 10. Kokios grupės vadinamos specialiomis? Pateikite pavyzdžių.
 • 11. Kuo skiriasi formalios grupės nuo neformalių?
 • 12. Kokius galite išskirti darbo grupėse raidos etapus? Pakomentuokite.
 • 13. Kokie yra grupinių procesų tyrimo, taikant stebėjimo metodą, ypatumai?
 • 14. Kuo skiriasi išorinis stebėjimas nuo stebėjimo dalyvaujant?
 • 15. Kokie yra eksperimentinių metodų privalumai ir trūkumai? Kada juos rekėtų taikyti grupinių procesų tyrime?
 • 16. Kuo skiriasi laboratorinis eksperimentas nuo natūralaus?
 • 17. Kokie reikalavimai keliami pravedant apklausas?
 • 18. Kokie anketų metodo privalumai ir trūkumai?
 • 19. Kokias žinote interviu metodo rūšis? Kaip interviu pravedami?
 • 20. Kokiu tikslu naudojamas sociometrijos metodas?
 • 21. Paaiškinkite grupės dinamikos sąvoką.
 • 22. Kokias žinote grupės brandos stadijas? Pakomentuokite.
 • 23. Kaip vadovas gali paspartinti tikslingą grupės vystymąsi?
 • 24. Kuo skiriasi grupė nuo komandos?
 • 25. Kokios komand darbo sąlygos?
 • 26. Kas lemia grupės nario rolės formavimąsi?
 • 27. Kokius vaidmenis grupėje išskyrė M. Belbin? Pakomentuokite.
 • 28. Kokius žinote grupės bendravimo lygmenis? Kokia jų tarpusavio sąveika?
 • 29. Pakomentuokite „keturių pusių“ komunikacijos modelį.
 • 30. Kokie grupės narių tarpusavio santykių rodikliai?
 • 31. Kokios priežastys gali sąlygoti konfliktus grupėse?
 • 32. Pateikite pavyzdį, kaip konflikto priežastis įvardija žmogus, orientuodamasis į asmenį ir į tikslus, ir į aplinkos bei uždavinius ir priežastis?
 • 33. Kokia nuostata tikslingiausia vadovautis, sprendžiant konfliktus grupėje?
 • 34. Paaiškinkite Harisono metodikos esmę, jos taikymo galimybes.
 • 35. Paaiškinkite konformizmo grupėje reiškinį.
 • 36. Kaip gali būti nusakomas darbo grupėse efektyvumas?
 • 37. Kokie darbo grupėse privalumai?
 • 38. Kokie darbo grupėse trūkumai?
 • 39. Kada tikslinga organizuoti darbą grupėse įmonėje?
 • 40. Kokie gali būti grupės analizės lygmenys?
 • 41. Į kuriuos veiksnius reikia atkreipti dėmesį organizuojant darbą grupėje?
 • 42. Paaiškinkite darbo grupėse organizavimo principus matricinėje organizacinėje valdymo struktūroje.
 • 43. Kaip vysta darbas įmonėje, naudojant laikinas grupes?
 • 44. Kuo darbas Delfi grupėje skiriasi nuo darbo interaktyviojoje ir nominaliojoje grupėje?
 • 45. Kokios problemos sprendžiamos padalinių veiklos tobulinimo grupėse?
 • 46. Kas būdinga kokybės rateliams?
 • 47. Kaip organizuojamas darbas procesų tobulinimo grupėse?
 • 48. Kada naudotinos tikslinės grupės?
 • 49. Kokios yra efektyvaus darbo grupėse sąlygos?
 • 50. Į ką reikia atsižvelgti parenkant grupės narius?
 • 51. Kokie reikalavimai keliami grupės vadovui?
 • 52. Kaip gali būti skirstomas atlyginamas grupėje?
 • 53. Kam reikalingi grupių formavimo renginiai?
 • 54. Paaiškinkite moderavimo esmę.
 • 55. Kuo skiriasi moderavimas ir tradicinis vadovavimas grupei?
 • 56. Kuo skiriasi tradicinio grupės vadovo ir moderatoriaus elgsena?
 • 57. Kokių kompetencijų reikia moderatoriui?
 • 58. Išvardykite problemos sprendimo etapus.
 • 59. Kokie yra moderavimo etapai?
 • 60. Kam reikalingas pasirengimo etapas? Koks moderatoriaus uždavinys šiame etape?
 • 61. Kodėl būtina skirti ypatingą dėmesį grupės narių susipažinimui – sužinoti ne tik profesinio, bet ir asmeninio pobūdžio informaciją?
 • 62. Kaip galima išsiaiškinti grupės narių lūkesčius?
 • 63. Kokius žinote problemos sprendimo modelius?
 • 64. Pakomentuokite problemų sprendimo PER modelį?
 • 65. Kokie yra „kolegialaus pasitarimo“ modelio privalumai? Kada jis taikytinas?
 • 66. Kaip gali būti klasifikuojami moderavimo metodai?
 • 67. Kodėl tikslinga darbą mažose grupėse derinti su darbu plenume?
 • 68. Kokie darbo mažose grupėse organizavimo ypatumai?
 • 69. Kokius žinote susipažinimo metodus?
 • 70. Kaip gali būti renkama informacija, reikalinga problemai spręsti?
 • 71. Kokios pagrindinės informacijos rinkimo, naudojant kortelių apklausą, taisyklės?
 • 72. Kokius klausimus tikslinga užduoti, norint kuo aiškiai apibrėžti problemą?
 • 73. Kaip atliekama problemos priežasčių ir pasekmių analizė?
 • 74. Kada tikslinga taikyti kūryba paremtus idėjų rinkimo metodus?
 • 75. Kokios proto šturmo pravedimo taisyklės?
 • 76. Kuo proto šturmo metodas skiriasi nuo 6-3-5 metodo?
 • 77. Kada tikslinga taikyti sinektikos ir morfologijos metodą?
 • 78. Kokius žinote sprendimo priėmimo metodus, galinčius palengvinti sprendimo priėmimą grupėje?
 • 79. Kokie yra plius-minus-konto metodo privalumai?
 • 80. Kada tikslinga taikyti porinio palyginimo metodą?
 • 81. Kaip atliekama Kepner-Tregoe analizė?
 • 82. Paaiškinkite 6 K metodo naudojimo tikslingumą?
 • 83. Kodėl tikslinga taikyti žaibo šviesos metodą?
 • 84. Kodėl moderuojant darbą grupėse yra svarbi vizualizavimo technika?
 • 85. Kokias žinote vizualizavimo priemones?
 • 86. Kokiu tikslu naudojami uždari ir atviri klausimai moderuojant darbą grupėje?
 • 87. Kodėl negalima duoti netiesioginių klausimų?
 • 88. Kokios yra aktyvaus klausymosi taisyklės?
 • 89. Paaiškinkite, kodėl ir kada moderuojant darbą grupėje naudojama intervencijos technika?

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Komandinis ir grupinis darbas organizacijoje

Vadyba Referatas honey
Aktualumas. Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos...

Komandinis darbas UAB "X" baigiamasis darbas

Vadyba Diplominis darbas 2019 m. australija 36
ĮVADASTemos aktualumas. Dabartiniu metu komandos tapo svarbiausiu verslo organizavimo principuįvairiose įmonėse ir joms atsirasti svarbi organizacinė, fizinė, socialinė, kultūrinė...