J. Biliūno „Brisiaus galo“ ir J.Savickio „Ad astros“ novelių palyginimas

2 psl. / 1012 žod.

Ištrauka

Jonas Biliūnas – XIX a. pab. – XX a. pradž. Rašytojas, realizmo atstovas. Novelių centre – atstumta, nereikalinga būtybė, kuriai nebėra vietos kasdieniniame pasaulyje. J.Biliūno kūrybai būdinga gradacija, laipsniškas perėjimas nuo vieno dalyko prie kito. Pasaulį vaizduoja realistiškai, tačiau labiau gilinasi į žmogaus vidų, jausmus.

Jurgis Savickas – XX a. rašytojas, kurio kūryba artimiausia ekspresionistų pasaulėžiūrai. Kūrybai būdingas netikėtumas, ironija, kaukės įvaizdis, polinkis šokiruoti.

Tematika:

Novelėje „Brisiaus galas“ parodomas kontrastas tarp senatvės ir jaunystės, tarp silpnumo, bejėgiškumo ir stiprybės, visų jaučiamo dėmesio ir pagarbos, supriešinami naudos siekimas ir teisingumo idėja. Kūrinyje kalbama ne apie šeimininką, kuris nušauna šunį, o apie mylintį ir atleidžiantį Brisių. Pabrėžiama senatvės ir nereikalingumo problema. Paradoksalu, tačiau žmogaus šaltakraujiškumas ir nejautrumas atsigręžia prieš tą, kuris dar jaunystėje jautėsi jo mylimas, gerbiamas bei reikalingas: „ E juk buvo jaunas ir jisai, stiprus ir visų branginamas.“

Novelėje „Ad astra“ ironiškai plėtojama žmogaus ir šuns ryšio tema, pasakojamas ūkininko Dalbos noras reformuoti savo gyvenimą ir ūkį. Reformą nutaria pradėti atsikratydamas nukaršusio šuns.


Turinys

  • 1) Trumpai apie autorius
  • 2) Tematika
  • 3) Veikėjai ir pasakotojas
  • 4) Šuns palyginimas
  • 5) Šeimininkas
  • 6) Laikas
  • 7) Egzekucija

Reziumė

Autorius
morkiukas
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Jonas Biliūnas

Lietuvių kalba Prezentacija myliuzaika
Išsami prezentacija apie Joną Biliūną. 27 skaidrės.

J. Biliūno Ubagas analizė

Lietuvių kalba Konspektas 2017 m. Ernesta541
Puikus konspektas apie J. Biliūno apysaką ,,Ubagas". Tyrinėtos visos kūrinio vertybės, argumentai ir nuosekliai apipavidalintas kūrinys.