Bendravimo psichologija

6 psl. / 3447 žod.

Ištrauka

1. Socialinė psichologija yra mokslas nagrinėjantis, kaip žmonės mąsto, jaučiasi elgiasi socialinėse situacijose.
Socialinė psichologija - tai sistemingas visuomeninio žmogaus elgesio tyrinėjimas (lot. socialis – visuomenės, visuomeninis).
2. Socialinių motyvų konfliktai : Kartais vienų socialinių poreikių tenkinimas gali trukdyti kitų patenkinimui. Tai - motyvų konflikto situacijos.
3. Sunkumai kylantis dėl socialinių vaidmenų atmetimo, neapibrėžtumo, perkrovimo :
Atmetimas – kai žmogus emociškai nesutinka, kad yra kokio nors vaidmens atlikėjas.
Neapibrėžtumas – žmogus dažnai savęs klausia, ką turi daryti , o ko ne. Jei vaidmuo yra neapibrėžtas, neaišku kaip reikiaq žmogų vertinti, ir tai visiem kelią stresą.
Perkrovimas – per visą gyvenimą žmogus susidure su daugybę socialinių vaidmenų, ir jam būna sunku su jais susitvarkyti.
4. Asmenybės savybės, svarbios soc. Darbuotojui: Solidarus su žmonėmis, Adekvatus, Patikimas, Pageidaujamas, Garbingas.
5. Skiriamieji žmogaus bruožai, kuriuos išskiria egiztencinės psichologijos atstovai : Autentiškumas, Atvirumas, Savęs pažinimas, Asmenybės jėga ir identiškumas, Neapibrėžtumo toleravimas, Asmeninė atsakomybė, Santykiai su kitais žmonėmis, Realistiškų tikslų kėlimas ir Emaptija.
6. “Aš “ vaizdas, ir kokie išskiriami “Aš” vaizdo aspektai, formos : „Aš“ vaizdas- tai žmogaus gebėjimas suvokti, ir geriau ar menkiau pažinti savo vidinį pasaulį yra pavadintas savimone. Tai procesas trunkantis vissą žmogaus gyvenimą. Šio proceso rezultatas būtų savęs vaizdas, vadinamas Aš vaizdu.
Aš vaizdo aspektai : 1. Žinios apie save; 2. Savosios vertės jausmą, t.y nusiteikimą savo paties atžvilgiu, savo vertingumo pajautimą, kuris tarsi persmelkia visą savęs suvokimą ir „Aš vaizdą“.


Turinys

 • 1. Kas yra socialinė psichologija?
 • 2. Kokie kyla socialinių motyvų konfliktai?
 • 3. Kokie sunkumai kyla dėl socialinių vaidmenų atmetimo, neapibrėžtumo, perkrovimo?
 • 4. Kokios asmenybės savybės svarbios socialiniam darbuotojui?
 • 5. Kokius skiriamuosius žmogaus bruožus išskiria egzistencinės psichologijos atstovai?
 • 6. Kas yra “Aš “ vaizdas, kokie išskiriami “Aš” vaizdo aspektai, formos?
 • 7. Kokią įtaką turi realaus ir idealaus “Aš” santykis asmenybės raiškai?
 • 8. Kokią įtaką turi viešosios ir realiosios “Aš” vaizdo dimensijų santykis asmenybės raiškai?
 • 9. Iš kokių dalių susideda asmenybės savęs vertinimas, kokie išskiriami savivertės lygiai?
 • 10. Kodėl svarbu save mylėti?
 • 11. Kokios negatyvaus savęs vertinimo priežastys?
 • 12. Kaip pasireiškia pasitikėjimas savimi bendraujant?
 • 13. Ką atskleidžia Johari lango modelis?
 • 14. Kas yra jausmai?
 • 15. Kokie skiriami emocijų komponentai?
 • 16. Kodėl kartais neatpažįstame savo jausmų?
 • 17. Kuo svarbu tinkamai reikšti emocijas?
 • 18. Koks socialinės kognityvinės krypties atstovų požiūris į silpninančių emocijų kilmę?
 • 19. Kokios išskiriamos “mąstymo klaidos”? Kaip jos veikia asmenybės savijautą?
 • 20. Kaip tinkamai reikšti jausmus?
 • 21. Kokie skiriami neverbalinio bendravimo komponentai? Apibūdinkite juos.
 • 22. Kokios išskiriamos klausymosi kliūtys?
 • 23. Kokios nuostatos svarbios aktyviai klausantis? Paaiškinkite jas.
 • 24. Kokie išskiriami aktyvaus klausymosi komponentai?
 • 25. Kokie klausimai tinkami aktyviai klausantis ir kodėl?
 • 26. Kokie svarbūs žodiniai atsakymai aktyviai klausantis? Apibūdinkite juos.
 • 27. Kokia yra konflikto samprata, dinamika?
 • 28. Kokios tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos? Paaiškinkite.
 • 29. Koks trečiojo asmens vaidmuo sprendžiant konfliktus? Paaiškinkite.
 • 30. Kokie svarbiausi tarpasmeninio bendravimo aspektai?
 • 31. Kokie išskiriami žodinio pranešimo aspektai?
 • 32. Kokie žodiniai pranešimai vadinami eksplicitiniais, implicitiniais, kongruenčiais, nekongruenčiais?
 • 33. Kokie žodinio pranešimo priėmimo ypatumai?
 • 34. Kas yra tarpasmeniniai santykiai?
 • 35. Kuo svarbūs tarpasmeniniai santykiai?
 • 36. Kokios teorijos aiškina tarpasmeninį patrauklumą?
 • 37. E. Berne transakcinės analizės teorija ( transakcijos, asmenybinės pozicijos, transakcijų tipai, psichologinės pozicijos, žaidimai, kuriuos žaidžiame, gyvenimo scenarijus)
 • 38. Stigmatizacijos ir destigmatizacijos samprata
 • 39. Kas lemia stigmatizavimo dydį?

Reziumė

Autorius
vaidukazs
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€1.66
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
6 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
gavau visus atsakymus
Patvirtintas užsakymas
Klausimai atsakyti iki galo, pilnai išpildyti
Patvirtintas užsakymas
Gan isamu. Aciu :)

Susiję darbai

Bendravimo psichologija

Socialinis darbas Referatas 2011 m. vaidukazs
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė ir Konfliktinės situacijos analizė