Plaukiojimo ir priešdiplominės praktikos ATASKAITA

81 psl. / 23000 žod.

Ištrauka

Motorlaivis „DINA“ yra refrižeratorinio krovinio laivas. Laivas buvo pastatytas 1978 metais Japonijos „NIPONKAI“ laivų statykloje. Laivo korpusas turi bulbinį forštevenį ir eliptinį achterštevenį. Laivas ne turi nei bako nei juto. Visos gyvenamosios ir gamybinės patalpos yra laivagalyje, kur taipogi įrengta laivo jėgainė. Laivo yra taip pat du antstatai, kuriose yra krovininės įrangos hidraulinės pompos, virš antstatų įrengtos krovininės strėlės. Kaip jau minėjau visos krovinines gervės yra hidraulinės, taip pat švartavimo – inkaravimo gervės yra hidraulinės. Hidraulinių pompų patalpoje yra vožtuvas, perjungiantis hidraulinių pompų darbą, tai yra hidraulines pompos gali dirbti kaip krovininėms gervėms taip ir švartavimo – inkaravimo. Laivas įrengtas su IHI – S.E.M.T – PIELSTIK V formos 12 cilindrų pagrindiniu varikliu ir 4 pagalbiniais varikliais. Laivo sraigtas yra fiksuoto žingsnio sraigtas, laive nėra pavairavimo įrangos. Laivo vairas – hidraulinis.
Kadangi laivas įrengtas krovininėmis strėlėmis, tai didžiausias pavojus nuo saugos technikos nepaisymo, dirbant su krovininė įranga. Taip pat kaip ir bet kokiame laive pavojus kyla ir nuo saugos technikos nepaisymo atliekant švartavimo ir vilkimo operacijas.
Švartavimo operacijos.
Atliekant švartavimo darbus draudžiama: dirbti su švartavimo mechanizmais turinčiais gedimus, dirbti su įtemptomis linijomis prie kipinių juostų ar roulsų atstume mažiau nei 2m. Švartavimo operacijos metu uždrausta būti : švartavimo linijos įtempimo linijoje, už švartavimo mechanizmo, išdėstyto denyje lino viduryje, kampo viduryje, kuris sudarytas švartavimo linu pravestu per kipinė juostą ar roulsą. Dirbti su plėniniais linais leidžiama tik su brezentinėmis ar uodinėmis pirštinėmis. Uždedant stabdį , reikia stovėti iš priešinės įtempimo krypties pusės. Prieš paduodand svaidyklė, būtina apie tai perspėti žmonės krante šūksnių „ Saugokis“. Visais atvejais liną leidžiama tempti tik gavus komandą iš švartuotojo krante.
Vilkimas.
Vilkimo metu, liną veikia dideli įtempimai, todėl ir kyla pavojus žmonėms atliekantiems buksyravimo darbus. Pirmiausiai atliekantys buksyravimo darbus privalo dėvėti apsauginį šalmą ir avėti avalinė su neslystančiu padu. Darbui su linais asmuo privalo panaudoti brezentines ar uodinės pirštinės.
Buksyravimo lino tvirtinimas turi būti toks, kad jis galėtų būti bet kada atiduotas. Buksyravimo metu draudžiama stovėti buksyravimo lino įtempimo linijoje. Būtina stebėti lino kryptį ir esant dideliai pasvyrai atiduoti jį.
Buksyravimą atlikti draudžiama jeigu:
• Yra trūkumai buksyravimo įrangoje
• Knechtų ir bitingų tvirtinimai yra nepatvarūs.
• Jeigu plėniniame buksyravimo lino 8 diametrų ilgyje buvo rasta 10% trūkusių vielų.
Krovos operacijos.
Įpareigotas krovos operacijoje asmuo privalo stebėti, kad krovinio masė ne viršytų krovos įrangos keliamos galios. Draudžiama kelti krovinį, kurio masę nežinoma. Draudžiama dirbti su škentelių, jeigu jo galas ne pritvirtintas prie gervės būgno. Krovininiai škenteliai privalo turėti svorį prie kablio, tam kad išvengti neteisingą škentelio apvyniavimą būgne. Draudžiama dirbti su strėle, jeigu jos atatampa beveik sudaro 900 kampą su tvirtinimo plokštumą. Atatampų trūkimo atvejams yra tvirtinamos plėnines kontr – atatampos. Jeigu dirbama su suporintomis strėlėmis, krovinio masė ne turi viršyti pusės keliamos galios vienos iš strėlių. Atliekant krovos operacijas būtina patikrinti krovos įrangos būklė, prieš pakeliant krovinį, būtina patikrinti jo tvirtinimą, tai yra pakelti jį 0,5 metro nuo denio ar žemes, ir jeigu ne buvo rasta trūkumų, kelti toliau. Draudžiama stovėti po kroviniu. Visi asmenys krovos operacijų atlikimo zonoje privalo dėvėti apsauginį šalmą. Krovos operacijų zona turi būti aptverta ir pašaliniai asmenys ne turi būti leidžiami į ją.
Gyvenimo taisykles laive.
Būnant kajutėje draudžiama:
• Naudoti elektrinės viryklės, ar viryklės su atvirą liepsną
• Naudoti kaitintuvą


Turinys

 • 1. TARNYBOS ORGANIZAVIMAS LAIVE3
 • 1.1 Susipažinimas su laivu. Darbo saugos ir priešgaisrinės technikos instruktažas.Gyvenimo taisyklės laive, pareigos esant pavojaus signalams3
 • 1.2 Budinčio kapitono padėjėjo pareigos laivui plaukiat, stovint pagal laivo vidaus ir pavojaus signalus5
 • 1.3 Gelbėjimo valties komandos nario ir vado pareigos5
 • 1.4 Priešgaisrinis inventorius ir jo išdėstymas. Gaisro gesinimo priemonės6
 • 2. LAIVO KONSTRŪKCIJA IR JO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA6
 • 2.1 Laivo korpuso forma, architektūra ir paskirtis. Bendras išplanavimas. Pagrindinės laivo plokštumos ir jų išmatavimai. Laivo patalpų klasifikacija. Vandentalpa pilna ir nepilna. Krovinių keliamoji galia, triumų krovinių talpa. Laivo korpuso konstrukcija. Laivo greitis, plaukiojimo autonomiškumas ir nuotolis6
 • 2.2 Pagrindinio variklio tipas ir galingumas, jo įranga ir darbo principas. Kuro, vandens ir tepalų atsargos7
 • 2.3 Laivo svorio centro, panardinto korpuso apimties ir metacentro aukščio praktinis nustatymas. Tonų skaičius 1cm grimzlei8
 • 3. LAIVO ĮRANGOS IR SISTEMOS11
 • 3.1 Inkaro įranga. Laivo inkarų tipai ir jų skaičius. Inkaro grandinės kalibras, ilgis, žymėjimas ir tvirtinimas. Techninės eksploatacijos taisyklės (TET) ir priežiūra.11
 • 3.2 Švartavimo įranga. Jos išdėstymas ir techninės eksploatavimo taisyklės. Švartavimo įrangos priežiūra12
 • 3.3 Krovinių įranga, jos išdėstymas, keliamoji galia, konstrukcija. Liukų konstrukcija, atidarymas ir uždarymas. Krovinių įrangos TET15
 • 3.4 Valčių įranga ir gelbėjimo priemonės. Valčių išdėstymas, skaičius, talpa ir aprūpinimas. Keltuvų tipai. Valčių nuleidimas ir pakėlimas. TET. Gelbėjimo plaustai, jų panaudojimas ir aprūpinimas17
 • 3.5 Vairavimo įranga, vairo tipas, jo konstrukcija ir valdymo sistema. Atsarginė ir avarinė vairo valdymo sistema, TET19
 • 3.6 Laivo sistemos. Sistemų įranga20
 • 4. KROVINIŲ GABENIMO JŪROMIS TECHNOLOGIJA20
 • 4.1 Reiso planas. Kuro, tepalų, vandens ir kitų medžiaginių – techninių reikmių apskaičiavimas. Laivo rentabilumo planavimas. Reiso plano išpildymo analizė20
 • 4.2 Laivo stovumo ir diferento apskaičiavimas22
 • 4.3 Krovinio pervežimo taisyklės. Laivo paruošimas pakrovimui26
 • 5. LAIVO VALDYMAS28
 • 5.1 Laivo paruošimas prieš išplaukiat į jūrą. Laivo paruošimas plaukimui audros sąlygomis28
 • 5.2 Manevrai laivui švartuojantis prie prieplaukos, nueinant nuo prieplaukos. Laivo stovėjimas su švartovais prie prieplaukos28
 • 5.3 Švartavimo operacijos jūroje35
 • 5.4 Inkaravimosi vietos parinkimas. Laivo pastatymas ant inkaro įvairiomis oro sąlygomis. Saugaus stovėjimo ant inkaro užtikrinimas. Inkarų pakėlimas įvairiomis orų sąlygomis. Laivo ant 2 – jų inkarų ir jų pakėlimas36
 • 5.5 Prasilenkimas su priešais plaukiojančiais laivais RLS pagalbą, esant ribotam matomumui39
 • 6. LAIVO PARUOŠIMAS PLAUKIMUI42
 • 6.1 Navigacinių jūrlapių ir priemonių parinkimas reisui ir jų korektūra42
 • 6.2 Numatyto plaukti maršruto tyrinėjimas. Išankstinis laivo kelio tiesimas jūrlapiuose44
 • 7. GRAFINIS LAIVO KELIO SKAIČIAVIMAS IR LAIVO VIETOS NUSTATYMAS JŪROJE45
 • 7.1 Laivo kelio skaičiavimas įvairiomis plaukimo sąlygomis, įskaitant cirkuliaciją, dreifą ir sroves45
 • 7.2 Laivo vietos nustatymas visais navigaciniais ir radionavigaciniais metodais, naudojantis techninėmis laivavedybos priemonėmis47
 • 7.3 Nustatytos vietos tikslumo analizė, įskaitant galimas prietaisų ir stebėtojo klaidas53
 • 8. LAIVAVEDŽIO BUDĖJIMAS LAIVUI PLAUKIANT IR STOVINT54
 • 8.1 Budėjimo priėmimo ir atidavimo tvarka. Laivavedžio budėjimo taisyklės54
 • 8.2 Laivo žurnalas ir jo užpildymo taisyklės56
 • 9. LAIVO VIETOS NUSTATYMAS JŪROJE ŠVIESULIO AUKŠČIO PADĖTIES LINIJŲ METODU57
 • 9.1 Laivo vietos nustatymas vienalaikiu 2 – jų ir 3 – jų šviesulių aukščių išmatavimais57
 • 9.2 Laivo vietos nustatymas nevienalaikiais saulės aukščio išmatavimais. Vietos tikslumo įvertinimas57
 • 9.3 Platumos nustatymas pagal Saulės ir Šiaurės žvaigždės meridianinių aukščių išmatavimus58
 • 9.4 Kompaso pataisos nustatymas pagal dangaus šviesulius (bendras atvejis). Kompaso pataisos nustatymas saulės matomojo tekėjimo ir leidimosi metu59
 • 10. ELEKTRORADIONAVIGACINIŲ PRIETAISŲ EKSPLOATACIJA68
 • 10.1 Girokompaso, echoloto, autovairininko, radiopelengatoriaus, radaro, palydovinio navigatoriaus (GPS) eksploatacija68
 • 11. SUSIRAŠINĖJIMAS IR RADIOGRAMOS69
 • 11.1 Laivų tipai69
 • 11.2 Krovinių rūšys, jų pakrovimas į laivą ir ant denio. Krovinių tvirtinimas pakrovus ant denio. Atsakingo asmens veiksmai ir atsakomybė už pakrautus krovinius ant denio70
 • 12. NAVIGACINIAI PRANEŠIMAI JŪREIVIAMS71
 • 12.1 Vertimas iš anglų kalbos į lietuvių, gautų laive navigacinių pranėšimų71
 • 12.2 Vertimas iš anglų kalbos į lietuvių, gautų laive hidrometeorologinių pranėšimų74
 • 13. PLAUKIMAS SU LOCMANU76
 • 13.1 Kapitono pokalbis su locmanu vedant laivą prie krantinės, į inkaravimosi vietą, nurodant pavojingas vietas ir pan76
 • 14. LAIVO ŽURNALAS77
 • 14.1 Išversti į anglų kalbą 10 laivo žurnalo puslapių77
 • LITERATŪRA80

Reziumė

Autorius
darja91
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 31, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
81 psl.

Susiję darbai

Plaukiojimo praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita 2007 m. darja91
Lietuvos laivyno reikšmė Respublikos ekonomikai buvo ir yra labai svarbi.Klaipėda, tai vienintelis Lietuvos uostas kasmet atnešantis į Lietuvos Respublikos biudžetą didžiules pajamas. Uoste...

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...

Praktikos ataskaita UAB "Megaturas"

Vadyba Praktikos ataskaita 2019 m. gerrrrda
Susipažinti su agentūros veikla bei pamatyti darbuotojų darbo aplinką ir specifiką iš arčiau. Išsiaiškinti kokius socialinės atsakomybės ir darnios plėtros metodus savo veikloje...