Plaukiojimo praktikos ataskaita

29 psl. / 5769 žod.

Ištrauka

Lietuvos laivyno reikšmė Respublikos ekonomikai buvo ir yra labai svarbi.Klaipėda, tai vienintelis Lietuvos uostas kasmet atnešantis į Lietuvos Respublikos biudžetą didžiules pajamas. Uoste yra išsivystę keleta terminalų, kurie perkrauna nemažą kiekį įvairių krovinių, pradedant skystais ir baigiant biriaisiais. Labiausiai išsivystė KLASKO, SMELTE ir KLAIPĖDOS NAFTOS terminalas. Uosto darbas taip pat suteikia nemažą darbo vietų žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje. Klaipėdos uoste yra ir laivų remonto terminalai, kuriais naudojasi daugelis Vakarų Europos šalių laivynai, tai VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, BALTYJOS LAIVŲ STATYKLA, LAIVYTĖS LAIVŲ STATYKLA IR REMONTAS. Civilinio remonto reikalais užsiima Klaipėdos Uosto valdymo struktūros, t.y Uosto direkcija ir Uosto kontrolė. Už uosto direkcijos darbą atsako uosto kapitonas.
Klaipėdoje yra dvi įstaigos, ruošiančios jūrinius specialistus, tai Klaipėdos Universitetas Jūreivystės Institutas ir Klaipėdos Jūreivystės Kolegija. Kasmet pro šių įstaigų duris išeina vis daugiau naujai paruoštų jūrinių specialistų (laivavedžių ir mechanikų).
Jūriniai laipsniai yra skirstomi:
Laivavedžiai:
• Denio kadetas
• Jūreivis- OS
• Kvalifikuotas jūreivis – AB
• Vyriausias jūreivis
• Bocmanas
• Trečias kapitono padėjėjas
• Antras kapitono padėjėjas
• Vyriausias kapitono padėjėjas
• Kapitonas

Mechanikai:
• Mašinos kadetas
• Motoristas
• Trečias mechaniko padėjėjas
• Antras mechaniko padėjėjas
• Vyriausias mechanikas.

Dirbant kranto įstaigose jūrinio laipsnio turėjimas reikalaujamas, dirbant uosto valdymo kontrolės centre. Dirbant superintendantu Lietuvos laivyne, arba privačiose firmose, uosto kontrolėje, taipogi būnant registro atstovu, jūrinis laipsnis yra privalomas.
Kad išvengti nelaimingų atsitikimų laive visą laiką turi būti palaikoma drausmė, visi įgulos nariai turi labai gerai žinoti savo atliekamas pareigas ir atlikti jas su didele atsakomybe, t.y. stropiai ir kultūringai atlikti savo darbą.


Turinys

 • 1. ĮŽANGA.
 • 2. LAIVO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS.
 • 3. GAMYBINĖ SANITARIJA.
 • 4. TARNYBOS LAIVE ORGANIZAVIMAS.
 • 5. LAIVO VALDYMAS IR NAVIGACINĖ ĮRANGA.
 • 6. LAIVŲ GELBĖJIMOSI PRIEMONĖS.
 • 7. LAIVO SIGNALINĖS PRIEMONĖS.
 • 8. NAVIGACINIAI ŽENKLAI.
 • 9. TARPTAUTINĖS LAIVŲ EISMO TAISYKLĖS.
 • 10. KOMANDOS ANGLŲ KALBA VAIRININKUI .
 • 11. GELBĖJIMOSI PRIEMONIŲ RADIJO STOTYS.
 • 12. AVARINĖS RADIJOBOJOS.
 • 13. GELBĖJIMOSI VALČIŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIAI
 • 14. PIRMOJI MEDICININĖ PAGALBA, GELBSTINT ŽMONES JŪROJE.
 • 15. MUITINIŲ TAISYKLĖS.

Reziumė

Autorius
darja91
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 31, 2014
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Plaukiojimo ir priešdiplominės praktikos ATASKAITA

Vadyba Praktikos ataskaita 2010 m. darja91
Motorlaivis „DINA“ yra refrižeratorinio krovinio laivas. Laivas buvo pastatytas 1978 metais Japonijos „NIPONKAI“ laivų statykloje. Laivo korpusas turi bulbinį forštevenį ir eliptinį achterštevenį....

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...

Praktikos ataskaita UAB "Megaturas"

Vadyba Praktikos ataskaita 2019 m. gerrrrda
Susipažinti su agentūros veikla bei pamatyti darbuotojų darbo aplinką ir specifiką iš arčiau. Išsiaiškinti kokius socialinės atsakomybės ir darnios plėtros metodus savo veikloje...