Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose

15 psl. / 3535 žod.

Ištrauka

Profesinės veiklos praktika buvo atliekama Jasiuliškių Socialinės globos namuose, kurie yra Ukemrgės rajone, Vidiškių seniūnijoje.Šie soc.globos namai yra valstybinė biudžetinė įstaiga, skirta gyventi suaugusiems, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis ir turintiems intelekto sutrikimus. Tai suaugusieji asmenys, kurie dėl negalios negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė priežiūra ir slauga.
Socialinių globos namų steigėja yra Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Soc.globos namų veikla grindžiama LR Vyriausybės nutarymais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įstatymais, poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių stacionarių globos įstaigų veikla bei Jasiuliškių socialinių globos namų nuostatais.
Jasiuliškių soc.globos namų nuostatuose apibrėžta įstaigos paskirtis, valdymas, darbo organizavimas, apsigyvenimo soc. globos namuose ir išvykimo iš jų tvarka, darbuotojų priėmimo į darbą ir darbo apmokėjimo tvarka, lėšos ir jų naudojimo tvarka, finansinės, ūkinės administracinės veiklos kontrolės. Šie nuostatai patvirtinti LR socialinės apsaugos ministro įsakymais.
Soc.globos namų darbuotojų skaičius planuojamas remiantis etatų normatyvais Darbuotojams yra parengtos vidaus tvarkos taisyklės, kuras įsakymų tvirtina įstaigos Direktorius. Resonalas yra supažindintas su įstaigos darbo tikslais, taisyklėmis, darbo metodais, teisėmis it pareigomis. Soc.globos namų gyventojams taip pat yra parengtos vidaus tvarkos taisyklės, kuriose apibrėžtos gyventojų teisės ir pareigos, išvykimas iš soc.globos namų, skundų teikimas.
Po daugelio metų Lietuvoje ėmė reikštis naujas visuomenės požiūris į neįgalų asmenį. Vis daugiau žmonių imasi civilizuotai spręsti problemas. Steigiamos alternatyvios tarnybos, grupiniai būstai, kur globotiniams sukuriama nauja aplinka su aiškiai apibrėžtomis privačios nuosavybės teisės, teise rinktis gyvenimo būdą, drabužius, maistą, laisvalaikį. Būtent tai dabar norma.
Socialiniai darbuotojai, soc. darbuotojų padėjėjai, esantys arčiau šių žmonių svarbiausia, kad suprastų, kokį rezultatą duoda bendravimas, aplinkinių paskatinimas, džiaugsmas, supratimas. Neįgalieji jaučia, jog jie nėra vieniši, šalia nuolatos yra žmonių, galinčių jiems padėti, tačiau nadaugelis vėl gali tapti bendruomenės nariais.
Ukmergės rajono Jasiuliškių Socialinės globos namuose dirbu socialinės darbuotojos padėjėja jau penkerius metus. Darbas yra įdomus, reikalaujantis daug įgudžių, žinių, leidžiantis tobulėti.Jaučių didelę pagarbą čia dirbantiesiems ir gyvanantiems žmonėms, todėl ir pasirinkau šią įstaigą socialinio darbo profesinės veiklos praktikai atlikti.
Praktikos uždaviniai:
1. Atlikti praktikos vietos analizę.
2. Atskleisti veiklą praktikos metu.
3. Išanalizuoti situacijas.


Turinys

  • 1. Įvadas2
  • 2. Praktikos vietos analizė:3
  • Paslaugų pobūdis3
  • Teisinis pagrindas4
  • Apibendrinimas5
  • 3. Veikla praktikos metu6
  • 4. Atveju analizės ir savirefleksija 7-11
  • 5. Išvados12
  • 6. Literatūra13

Reziumė

Autorius
smikko
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€3.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Ačiū, man padėjo kaip pavyzdys rašant darbą.
Patvirtintas užsakymas
Manau šis darbas, man tikrai padės susidaryti vaizdą, kaip rašyti praktikos ataskaitą. Puikus darbas. :)

Susiję darbai

Kupiškio socialinės globos namai

Socialinis darbas Kursinis darbas 2014 m. smikko
Socialinis darbas – tai profesionalus darbas, kurio tikslas yra padėti žmogui rasti išeitį, sprendžiant socialines problemas ir siekiant harmoningesnio gyvenimo (L.Lukoševičienė, 1996 m.)....

Socialinės globos rūpybos istorinė veikla Lietuvoje

Socialinis darbas Referatas 2013 m. simawait
Pirmiausia vaiko globą galima apibūdinti kaip socialinį- istorinį reiškinį, kurį istorijos procese kuria žmogus. Vargu ar rasime pasaulyje žmonių bendruomenę, kurioje nebūtų likusių...