Baigiamoji praktika AB “Šiaulių energija”

36 psl. / 6611 žod.

Ištrauka

Baigiamosios praktikos pradžia 2010-03-29, pabaiga – 2010-05-07. Baigiamoji praktika buvo atliekama darbo dienomis, kasdien dirbant po 3.30 val. nuo 13.00 iki 16.30 val.Praktikos objektas. AB „Šiaulių energija“ vykdoma veikla. Praktikos tikslas. Atlikti AB „Šiaulių energija“ baigiamąją praktiką. Praktikos uždaviniai: 1. Išanalizuoti įmonės reklaminę medžiagą, būdus, formas, parengti naują arba patobulinti esamą reklaminę medžiagą ir ją pristatyti. 2. Išanalizuoti įmonės administratoriaus etikos kodeksą, jeigu nėra parengti pagal etikos principus.3. Išanalizuoti ir įvertinti taikomas rinkodaros priemones.4. Įvertinti personalo adaptacijos sistemą įmonėje. Informacijos šaltinių apžvalga. Rašant ataskaitą buvo naudotasi personalo skyriaus veiklos dokumentais, skyriaus nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, Stefanijos Musteikienės mokomąja knyga „Bendrosios rekomendacijos ir praktiniai pavyzdžiai darbdaviams apie įmonės vidaus teisės aktus, jų rengimą bei tvirtinimą“ (2004), kurioje pateikiami įmonės veiklos dokumentų rengimo pavyzdžiai. Pasinaudota internetu, ieškant straipsnių ir svetainių apie administratoriaus etikos kodeksą, nes įmonėje, kurioje buvo atliekama baigiamoji praktika, jo nebuvo parengta. Buvo peržiūrėtos interneto svetainės www.senergija.lt, www.regula.is.lt, www.lsta.lt, kuriose yra informacija apie šilumos tiekimo įmones. Naudotasi L. Bagdonienės, V.Kindurio, V. Pranulio bei E. Vitkienės mokomosiomis knygomis apie paslaugų marketingą. Praktikos ataskaita parašyta ir įforminta vadovaujantis J. Stulpinaitės ir D. Valentienės mokomąja knyga „Studijų rašto darbų rengimo pagrindai“. Darbo metodika ir priemonės. Baigiamosios praktikos darbas buvo rašomas taikant šiuos metodus:• Teorinius (alternatyvų ir analizės). • Empirinius (stebėjimo, dokumentų analizės). • Statistinius (žinių, duomenų rinkimas). ir priemones:• Įstatymų, teisinių aktų, nuostatų analizė.• Periodinių ir statistinių leidinių analizė.• Interneto puslapių analizė. • Bendrovės dokumentų analizė.

Pagrindiniai rezultatai. Praktikos metu buvo ne tik stebėta AB „Šiaulių energija“ įmonės veikla, bet ir dalyvauta įmonės veikloje. Mano praktikos vadovu buvo paskirtas šilumos tinklų tarnybos viršininkas. Jis vadovauja šiai tarnybai ir yra tiesiogiai pavaldus įmonės technikos direktoriui. Susipažinau su įmonės valdymo struktūra (1 priedas). Apžvelgiau personalo skyriaus nuostatus (2 priedas). Išanalizavau įmonės ir personalo skyriaus specifiką ir veiklas, įvertinau personalo adaptacijos sistemą įmonėje. Panagrinėjau įmonės reklaminę medžiagą, būdus, formas ir ją pristatau. Taip pat išanalizavau ir įvertinau taikomas rinkodaros priemones įmonėje. Įmonėje nėra administratoriaus etikos kodekso, todėl teko jį parengti pagal etikos principus ir normatyvus.Susipažinus su visa įmonės veikla parengiau AB „Šiaulių energija” pristatymą (5 priedas) ir sudariau pademonstruotų profesinių kompetencijų sąrašą. (žr. žemiau).


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. APIE AKCINĘ BENDROVĘ „ŠIAULIŲ ENERGIJA”5
 • 1.1. Trumpa įmonės charakteristika5
 • 1.2. Bendrovės veiklos sritis5
 • 1.3. Įmonės personalas6
 • 2. PERSONALO ADAPTACIJOS SISTEMA ĮMONĖJE7
 • 2.1. Adaptacijos etapai7
 • 2.2. Personalo skyriaus funkcijos ir veiklos planas8
 • 2.3. Personalo atranka9
 • 2.4. Personalo skyriaus rekomendacijos10
 • 3. ADMINISTRATORIAUS ETIKOS KODEKSAS11
 • 3.1. AB „Šiaulių energija” administratoriaus etikos kodekso projektas11
 • 4. BENDROVĖJE TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS16
 • 4.1. Rinkodaros kompleksas 7P16
 • 4.2. Pagrindinės AB „Šiaulių energija“ rinkodaros priemonės17
 • 5. AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA” REKLAMOS PRISTATYMAS19
 • 5.1. AB „Šiaulių energija” viešieji ryšiai su visuomene19
 • 5.1.1. AB „Šiaulių energija“ ryšių su visuomene projektas20
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI23
 • PRIEDAI24
 • 1 priedas. Bendrovės valdymo struktūra
 • 2 priedas. AB „Šiaulių energija“ personalo skyriaus nuostatai
 • 3 priedas. AB „Šiaulių energija“ darbuotojų atrankos posėdžio protokolas
 • 4 priedas. AB „Šiaulių energija“ personalo skyriaus rekomendacija metų darbuotojo nominacijai gauti
 • 5 priedas. AB „Šiaulių energija“ pristatymas (skaidrės)

Reziumė

Autorius
boriseviciene
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€4.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Baigiamoji praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita angel_snc
Praktikos tikslai: • susipažinti su įmonės steigimu, vadyba ir administravimu, kelionių organizavimu, organizacine struktūra; • Mokytis spresti įmonės personalo, rinkodaros, komercijos, apskaitos skyrių...

Baigiamoji praktikos ataskaita UAB “Eurokos”

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. honey
Baigiamoji praktika yra svarbi prekybos vadybos studijų programos dalis. Praktikos metu studentai panaudoja studijų metu įgytas teorines žinias ir įgauna naudingos patirties. Šią...

Baigiamoji praktika UAB „Vystyk“ Corner Hotel

Vadyba Praktikos ataskaita 2017 m. anagr
Baigiamoji praktika yra puikus būdas parodyti studijų metu įgytas žinias bei profesines kompetencijas. Baigiamosios praktikos trukmė – 10 savaičių. Praktikai atlikti pasirinkau įmonę...