Pardavimų skatinimas sporto klubuose

34 psl. / 6632 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nūdienos rinka apsčiai perpildyta prekių bei įvairiausių pasiūlymų. Šiame, sunkiai kontroliuojamame sraute, įmonėms svarbu užsitikrinti įplaukas. Autoriaus Lewis (2004) atliktas tyrimas parodė, kad pardavimų skatinimas tikrai veikia pardavimų ir pelno augimą. Tą įrodo ir tai, jog pastaraisiais metais ženkli dalis rinkodaros literatūros buvo skirta pardavimo skatinimo poveikio matavimui (Pilelienė, 2008). Nenuostabu, kad paskutiniais dešimtmečiais iš visų rėmimo veiksnių sparčiausiai plėtojamas pardavimų skatinimas (Dudėnas, 2006).Pardavimų skatinimu užsiimančios įmonės bei specialistai tęsia pardavimų skatinimo programų tobulinimą. Pardavimų skatinimo veikla skverbiasi į vis naujas sritis, įskaitant ir sveikatos apsaugą, kompiuterinės ir programinės įrangos prekybą, elektroniką ir komunalines paslaugas. „Šio rėmimo komplekso dalies augimas daugiausia susijęs su pardavimo problemomis ir rinkos dalyvių galios pokyčiais: įmonių gamybinių pajėgumų plėtra, rinkai pateikiamų naujų prekių gausėjimu, prekės gyvavimo ciklo trumpėjimu“(Išoraitė, 2013, p.120).Pardavimo skatinimo tematiką savo darbuose nagrinėjo lietuvių autoriai Pranulis, Bakanauskas, Pilelienė. Ši tema plačiai nagrinėjama ir užsienio autorių darbuose, tokių kaip Kotler, Cullar-Healey.Darbo problema.1. Kas yra pardavimų skatinimas?2. Kokie skatinimo metodai naudojami įmonėje?3. Kaip pardavimų skatinimo metodai veikia vartotojus?Objektas. Sporto klubų paslaugų pardavimų skatinimas.Tikslas. Išanalizuoti sporto klubų paslaugoms taikomus pardavimų skatinimo metodus.Uždaviniai:1. Susisteminti pardavimų skatinimo sampratą bei klasifikaciją.2. Aprašyti „Apelsino“ paslaugoms taikomas pardavimų skatinimo priemones.3. Nustatyti vartotojų požiūrį į sporto klubuose taikomas pardavimų skatinimo priemones.Tyrimo metodai:1. Mokslinės literatūros analizė.2. Kiekybinis aprašomasis vartotojų nuomonės tyrimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA4
 • 1.1 Pardavimų skatinimo samprata4
 • 1.2 Pardavimų skatinimo kryptys ir tikslai5
 • 1.3 Pardavimų skatinimo būdai8
 • 1.4 Pardavimų skatinimo plano rengimas ir ryšys su reklama14
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS17
 • 2.1 Tyrimo eiga17
 • 2.2 Sporto klubo „Apelsinas“ veikla ir pardavimų skatinimas18
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS21
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS29

Reziumė

Autorius
zagsius
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€4.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 2, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
34 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
puikus darbas

Susiję darbai

Prekės vardo įtaka pardavimams

Rinkodara Kursinis darbas 2008 m. guoba
Ekonomikai tampant globaliai, prekės vardo vaidmuo parduodant gaminius vartotojams darosi vis svarbesnis. Taip yra todėl, kad nyksta funkciniai gaminių skirtumai. Vis daugiau žmonių...

Ekologiško būsto pardavimų skatinimas

Rinkodara Diplominis darbas 2015 m. denis
Temos aktualumas. Globalizacija, ekologinės ir ekonominės krizės privertė atrasti ekologiją. Nors Lietuvoje dar trūksta nuoseklių ekologijos pasekėjų, ši sritis ir su ja susijusi...

Įmonės pardavimų skatinimo internete planavimas

Rinkodara Referatas 2018 m. ribera
Įmonės pardavimų skatinimo internete planavimas, pardavimų skatinimas, strategijos, priemones tam igyvendinti. Pasirinktos imones vertinimas. MAXIMA imones pardavimu vertinimas. Išvados