Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Praktikos ataskaita Biržų miškų urėdijos Pasvalio girininkijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų, tarnaujantis valstybės ir piliečių gerovei, saugantis kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę. Nepriklausomai nuo miškų nuosavybės formos miškas pirmiausia yra nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas ateities kartoms, tenkindamas ekologines, ekonomines bei socialines visuomenės reikmes. Miškas ne tik teikia medieną ir kitus miško produktus, bet ir yra esminis ekologinės pusiausvyros faktorius, sudarydamas daugelio gyvūnijos ir augmenijos rūšių buveines, stabdydamas dirvos eroziją, absorbuodamas anglies dvideginį bei grynindamas orą, saugodamas gruntinius ir paviršinius vandenis, suteikdamas galimybę miesto ir kaimo gyventojams poilsiauti.
Lietuvos miškai užima beveik trečdalį (apie 32,5 %) viso šalies ploto, arba apie 2120,9 tūkst. ha. Bendras sukauptas medienos tūris yra 401,1 mln. m³. Vidutinis medienos tūris 1 ha yra 199 m³/ha. Šalies miškų įvairovę lemia ne tik žmonių ūkinė veikla, bet ir gamtiniai veiksniai – reljefas, klimatas, dirvožemiai ir kt.
Šalyje vyrauja spygliuočiai, užimantys 1 160 000 ha (59,5proc.) plotą, antroje vietoje – minkštieji lapuočiai (698 000 ha; 35,8proc.) medžiai. Medžiai tarnauja jautriu aplinkos pokyčių (tiek antropogeninės veiklos, tiek klimato) bioindikatoriumi. Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvoje užregistruotos klimato atšilimo pasekmės miškams: eglynų nusilpimas ir džiūvimas, padidėjusi medžių defoliacija, miškų produktyvumo kitimas ir kt.
Miškai yra vienas svarbiausių Lietuvos gamtos turtų. Miškų ištekliai per paskutinius keletą dešimtmečių nuosekliai didėjo ir yra pakankami, kad galima būtų užtikrinti subalansuotą visuomenės reikmių tenkinimą. Pastarąjį dešimtmetį vykstant savaiminei renatūralizacijai, didėja miškų ir kitų gamtinių teritorijų plotai. Mišku apsodinus apleistą bei neproduktyvią žemę, Lietuvos miškingumas padidėjo beveik vienu procentu. Dideli miškų plotai skirti miško ekosistemų, dirvožemio, oro, vandens apsaugai, rekreacijai, kitoms ekologinėms ir socialinėms funkcijoms atlikti. Pakankamai aukšta miškų ūkyje dirbančių specialistų kvalifikacija. Rengiami neproduktyvios žemės apželdinimo mišku projektai. Patvirtinta Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija, Lietuvos miškingumo didinimo programa. Vykstant savaiminei renatūralizacijai ir tikslingam Lietuvos miškingumo, kitų daugiametės augalijos plotų didėjimui, bus apsaugota kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė, sulėtės dirvožemio erozija, padidės ekologinis teritorijų stabilumas.
Praktiką atlikau Biržų miškų urėdijos Pasvalio girininkijoje, kurios tikslas miško ekosistemų išsaugojimas, gausinimas, apsauga, priežiūra.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13454 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Individuali užduotis4.
 • Įvadas5.
 • 1. Biržų miškų urėdijos Pasvalio girininkija6.
 • 1.1. Pasvalio girininkijos veiklos kryptys6.
 • 1.2. Tikslai6.
 • 1.3. Girininkijos veiklos teritorija 6-7.
 • 1.4. Miškų charakteristika 7-8.
 • 1.5. Praeito vykmečio (1996-2007) ūkinė veikla8.
 • Priedas9.
 • 2. Sodmenų išauginimas ir naudojama įranga10.
 • 2.1. Sodmenų kokybės įvertinimas 10-11.
 • 2.2. Sodmenų kokybės reikalavimai 11-12.
 • 2.3. Sodmenų iškasimas13.
 • 2.4. Sodmenų rūšiavimas, matavimas ir surišimas13.
 • 2.5. Sodmenų prikasimas ir laikymas 13-14.
 • 2.6. Sodmenų išauginimui naudojama įranga14.
 • 2.6.1. Mulčo barstytuvas14.
 • 2.6.2. Šaknų pakirtimo mašina15.
 • 2.6.3. Sodinukų kasamoji SR215.
 • 2.6.4. Lysvės formavimo plūga 15-16.
 • 2.6.5. Kultivatorius GS16.
 • 3. Miško įveisimas ir atkūrimas 17-19.
 • 3.1. Pasvalio girininkijos miško įveisimas ir atkūrimas19.
 • 3.1.1. Miško sėklinė bazė. 19-20.
 • 3.1.2. Miškų sausinimas.20.
 • 3.1.3.Miškų apsauga. 20-21.
 • 3.1.4. Medžioklės ūkis. 21-22.
 • 3.1.5. Rekreacinės infrastruktūros plėtra. 22-23.
 • 3.1.6. Kiti darbai.23.
 • 3.2. Želdavietės, želvietės ir dirvos paruošimas23.
 • 3.3. Miško želdinių ir žėlinių tikslinės medžių rūšys ir tankis 23-25.
 • 3.4. Miško atkūrimo, įveisimo, želdinių kokybės vertinimas 25-26.
 • 3.5. Miško sanitarinė apsauga atkuriant ir įveisiant mišką 26-27.
 • Priedai 28-36.
 • 4. Miško produktyvumo didinimo veiksniai 37-38.
 • 4.1. Skalsumas 38-39.
 • 4.2. Tankumas39.
 • 4.3. Medyno bonitetas40.
 • 4.4. Medyno rūšinė sudėtis40.
 • 4.5. Miško augimvietė 40-41.
 • 4.6. Medynų amžiaus klasės ir brandumo grupės 41-42.
 • 4.7. Medyno tūris ir prieaugis 42-43.
 • 4.8. Ugdomieji kirtimai 43-45.
 • 4.8.1. Medžių klasifikavimas vykdant ugdymo kirtimus45.
 • 4.8.2. Miško ugdymo kirtimų intensyvumas ir kartojimas 45-46.
 • Priedas47.
 • 4.9. Sanitariniai kirtimai 48-49.
 • 5. Miško apsauga ir priežiūra 50-52.
 • 6. Teisiniai dokumentai53.
 • 6.1. Miškų įstatymas53.
 • 6.2. Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija 53-54.
 • 6.3. Vidinės miškotvarkos projektas54.
 • 6.4. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai55.
 • 6.5. Prekybos mediena taisyklės55.
 • 6.7. Kiti teisiniai dokumentai56.
 • Priedas 57-60.
 • Išvados61.
 • Naudota literatūra62.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Aplinkos apsaugos praktikos ataskaita: VĮ Kuršėnų miškų urėdija
Praktikos ataskaita Aplinkos apsaugos praktikos ataskaita: VĮ Kuršėnų miškų urėdija

Praktiką atlikau VĮ Kuršėnų miškų urėdijoje, kuri įsikūrusi Gedimino 4a, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., LT-81181.

Gamybinės praktikos aprašymas. Biržų kredito unijos pristatymas
Praktikos ataskaita Gamybinės praktikos aprašymas. Biržų kredito unijos pristatymas

Praktika turi didelę reikšmę ruošiant specialistus, išsilavinusius žmones, manau, ji netgi taip pat svarbi kaip [...]

IT praktikos ataskaita AB “Lietuvos geležinkeliai”
Praktikos ataskaita IT praktikos ataskaita AB “Lietuvos geležinkeliai”

Praktikos tikslai: Praktika skirta susipažinti su transporto įmonių, jų padalinių struktūra, veiklos procesais, organizacijos IT [...]

Kineziterapijos praktikos ataskaita VŠĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Praktikos ataskaita Kineziterapijos praktikos ataskaita VŠĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje

Klinikinės praktikos vieta: VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Klinikinės praktikos laikotarpis: 2014 m. birželio [...]

Neurologinės praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Neurologinės praktikos ataskaita

Neurologinę praktiką atlikau druskininkuose, „Eglės“ sanatorijoje. Praktiką atlikau nuo 2011 gegužės 9d, iki 2011 birželio [...]

Neurologinės kineziterapijos praktikos ataskaita apie pacientą
Praktikos ataskaita Neurologinės kineziterapijos praktikos ataskaita apie pacientą

  Neurologinės kineziterapijos praktikos vieta: UAB Sanatorija „Pušyno kelias“. Profesinės veiklos praktikos laikotarpis: 2014.05.19-2014.06.07. Tiesioginė praktikos vadovė: Dalė [...]

Aplinkosaugos praktikos ataskaita UAB „Rokiškio vandenys“
Praktikos ataskaita Aplinkosaugos praktikos ataskaita UAB „Rokiškio vandenys“

Baigiamają praktiką atlikau UAB „Rokiškio vandenys“. Ši įmonė susideda iš dviejų filialų: 1. Geriamojo vandens [...]

Chirurginės, traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Chirurginės, traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktikos ataskaita

Pateikta išsami analizė apie pacientą, jo ištyrimas, visi pasieimai. Parašyti kokie buvo praktinio mokymo tikslai [...]

Vidaus ligų praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Vidaus ligų praktikos ataskaita

Vidaus ligų kineziterapijos praktika buvo atliekama Karoliniškėse, suaugusių fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Jame gydomi pacientai [...]

Ikidiplominė praktikos ataskaita: kineziperapija
Praktikos ataskaita Ikidiplominė praktikos ataskaita: kineziperapija

Praktiką atlikau VŠĮ „Utenos apskrities ligoninė “, reabilitacijos skyriuje (4 aukšte), bei stacionare. Praktika truko [...]

Maisto mikrobiologijos laboratorijoje praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Maisto mikrobiologijos laboratorijoje praktikos ataskaita

VMVT laboratorijos skyriaus uždaviniai: atlikti mikrobiologinius, fiziko cheminius, parazitologinius ir kitus tyrimus, kurių reikia, kad būtų [...]

Profesnės baigiamosios praktikos ataskaita UAB
Praktikos ataskaita Profesnės baigiamosios praktikos ataskaita UAB "Geovizija"

Gamybinę baigiamąją praktiką atlikau įmonėje „Geovizija“. Praktikos trukmė, aštuonios savaitės. Praktikos metu galėjau pritaikyti teorines [...]

Savarankiškos pedagoginės praktikos sveikatos ugdymo užduočių ataskaita
Praktikos ataskaita Savarankiškos pedagoginės praktikos sveikatos ugdymo užduočių ataskaita

Atliktos užduotys: SVEIKATOS UGDYMO INTEGRAVIMAS Į DALYKŲ AR UGDYMO SRIČIŲ TEMINIUS PLANUS, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ [...]

Kineziterapijos studijų praktikos ataskaita: vidaus ligų praktika
Praktikos ataskaita Kineziterapijos studijų praktikos ataskaita: vidaus ligų praktika

Praktikos tikslai: Bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais. Ištirti ir aprašyti du pacientus sergančius kvėpavimo, širdies ir [...]

Pažintinės kineziterapijos studijų programos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Pažintinės kineziterapijos studijų programos praktikos ataskaita

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialas savo veiklą viename seniausių ir gražiausių Vilniaus [...]