Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė

34 psl. / 8854 žod.

Ištrauka

Vietos savivalda – labai svarbi demokratijos sudėtinė dalis. Savivaldybėse užtikrintos visos galimybės įtraukti piliečius į uždavinių sprendimo procesą ir taip išplėsti politinio aktyvumo akiratį. Savivaldybė ne tik ta vieta, kurioje balsuojama, tačiau tai vieta, kurioje visuomenė gali išreikšti savo nuomonę, spręsti iškilusias problemas ar kitus klausimus. Savivaldybė yra vieša ir prieinama kiekvienam, ji iš visų institucijų yra arčiausiai visuomenės, o jos sprendimai daro tiesioginę įtaką žmonių gyvenimui.

Ši ataskaita apie Kauno rajono savivaldybę, kurioje atlikau praktiką. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti Kauno rajono savivaldybę apimant informaciją apie instituciją, jos valdymą, procesų analizę, įdiegtas naujoves.

Darbo uždaviniai:

 1. Aprašyti pirminę informaciją apie instituciją (institucijos pavadinimas, steigimo metai, juridinis statusas ir t.t.);
 2. Išnagrinėti institucijos valdymą (PEST analizės metodas, institucijos valdymo struktūra, pasirinkto padalinio nuostatai ir pareiginė instrukcija, vadovų funkcijos, finansiniai šaltiniai, materialinė bazė);
 3. Išsiaiškinti kaip institucijoje vyksta vizijos, misijos, tikslų formulavimas ir sklaida;
 4. Išnagrinėti klientų poreikius;
 5. Išsiaiškinti sprendimų priėmimo dalyvių niuansus;
 6. Įvertinti komunikaciją institucijoje;
 7. Nustatyti bendradarbiavimo ryšius su NVO ir verslu;
 8. Išanalizuoti institucijos veiklos kontrolės ir vertinimo sistemas;
 9. Išsiaiškinti kokias inovacijas institucija įdiegė per 3-5 metus;
 10. Nustatyti ryšių su visuomene priemones ir būdus, aprašyti praktikoje nuveiktus darbus.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONĄ BEI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ4
 • 1. 1. Kauno rajonas4
 • 1. 2. Kauno rajono savivaldybės administracija5
 • 2. INSTITUCIJOS VALDYMAS6
 • 2. 1. Kauno rajono savivaldybės išorinės aplinkos veiksniai6
 • 2. 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos valdymo struktūra12
 • 2. 3. Tarybos sekretoriato nuostatai ir Tarybos sekretoriaus pareiginė instrukcija17
 • 2. 4. Tarybos sekretorius savivaldybėje19
 • 2. 5. Savivaldybės personalas20
 • 2. 6. Savivaldybės finansiniai šaltiniai23
 • 3. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS PROCESŲ ANALIZĖ24
 • 3. 1. Institucijos vizija, misija, starteginiai tikslai, teikiamos paslaugos bei paslaugų vartotojai24
 • 3. 2. Sprendimų priėmimo dalyviai26
 • 3. 3. Savivaldybės vidinė komunikacija, bendradarbiavimas su NVO bei verslu27
 • 4. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VERTINIMAS28
 • 5. INOVACIJOS29
 • 6. RYŠIAI SU VISUOMENE. INDIVIDUALI UŽDUOTIS30
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Reziumė

Autorius
aisttuka
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€5.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 2, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Logistikos procesų valdymo analizė

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. darbaidarbeliai
Šiaոԁieո vaԁovams vis ԁažոiau teոka klausti, kiek įmoոei kaiոuoja logistika ir ar ji tokia efektyvi, kaԁ galėtų teigiamai paveikti saոtykius su tiekėjais ir...