Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Vietos savivalda – labai svarbi demokratijos sudėtinė dalis. Savivaldybėse užtikrintos visos galimybės įtraukti piliečius į uždavinių sprendimo procesą ir taip išplėsti politinio aktyvumo akiratį. Savivaldybė ne tik ta vieta, kurioje balsuojama, tačiau tai vieta, kurioje visuomenė gali išreikšti savo nuomonę, spręsti iškilusias problemas ar kitus klausimus. Savivaldybė yra vieša ir prieinama kiekvienam, ji iš visų institucijų yra arčiausiai visuomenės, o jos sprendimai daro tiesioginę įtaką žmonių gyvenimui.

          Ši ataskaita apie Kauno rajono savivaldybę, kurioje atlikau praktiką. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti Kauno rajono savivaldybę apimant informaciją apie instituciją, jos valdymą, procesų analizę, įdiegtas naujoves.

          Darbo uždaviniai:

 1. Aprašyti pirminę informaciją apie instituciją (institucijos pavadinimas, steigimo metai, juridinis statusas ir t.t.);
 2. Išnagrinėti institucijos valdymą (PEST analizės metodas, institucijos valdymo struktūra, pasirinkto padalinio nuostatai ir pareiginė instrukcija, vadovų funkcijos, finansiniai šaltiniai, materialinė bazė);
 3. Išsiaiškinti kaip institucijoje vyksta vizijos, misijos, tikslų formulavimas ir sklaida;
 4. Išnagrinėti klientų poreikius;
 5. Išsiaiškinti sprendimų priėmimo dalyvių niuansus;
 6. Įvertinti komunikaciją institucijoje;
 7. Nustatyti bendradarbiavimo ryšius su NVO ir verslu;
 8. Išanalizuoti institucijos veiklos kontrolės ir vertinimo sistemas;
 9. Išsiaiškinti kokias inovacijas institucija įdiegė per 3-5 metus;
 10. Nustatyti ryšių su visuomene priemones ir būdus, aprašyti praktikoje nuveiktus darbus.
Darbo tipas:
Apimtis:
8854 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONĄ BEI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ4
 • 1. 1. Kauno rajonas4
 • 1. 2. Kauno rajono savivaldybės administracija5
 • 2. INSTITUCIJOS VALDYMAS6
 • 2. 1. Kauno rajono savivaldybės išorinės aplinkos veiksniai6
 • 2. 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos valdymo struktūra12
 • 2. 3. Tarybos sekretoriato nuostatai ir Tarybos sekretoriaus pareiginė instrukcija17
 • 2. 4. Tarybos sekretorius savivaldybėje19
 • 2. 5. Savivaldybės personalas20
 • 2. 6. Savivaldybės finansiniai šaltiniai23
 • 3. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS PROCESŲ ANALIZĖ24
 • 3. 1. Institucijos vizija, misija, starteginiai tikslai, teikiamos paslaugos bei paslaugų vartotojai24
 • 3. 2. Sprendimų priėmimo dalyviai26
 • 3. 3. Savivaldybės vidinė komunikacija, bendradarbiavimas su NVO bei verslu27
 • 4. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VERTINIMAS28
 • 5. INOVACIJOS29
 • 6. RYŠIAI SU VISUOMENE. INDIVIDUALI UŽDUOTIS30
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė
Diplominis darbas Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas.Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau organizacijų yra orientuotos į savo veiklos sėkmę, jos gerinimą, paslaugų [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė
Referatas Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje labai dažnai naudojamas žodis „korupcija“, tačiau neretai atsitinka taip, kad jis suprantamas ne [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Į rezultatus orientuota valdžia. Raseinių ir Kretingos miestų savivaldybių analizė
Referatas Į rezultatus orientuota valdžia. Raseinių ir Kretingos miestų savivaldybių analizė

 Šiuo metu viešasis administravimas susiduria su begale problemų, tokių kaip sparčiai mažėjantis pasitikėjimas valdančiaisiais [...]

Logistikos procesų valdymo analizė
Referatas Logistikos procesų valdymo analizė

  Šiaոԁieո vaԁovams vis ԁažոiau teոka klausti, kiek įmoոei kaiոuoja logistika ir ar ji tokia efektyvi [...]

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje
Praktikos ataskaita Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra [...]

Akmenės rajono savivaldybės veikla
Referatas Akmenės rajono savivaldybės veikla

Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė
Diplominis darbas Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Dėl intensyvėjančios gamybos bei aplinkos taršos, augančių visuomenės poreikių ir ekonomikos plėtros, pasaulio [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]