Baigiamoji praktika Šiaulių municipalinėje aplinkos tyrimų laboratorijoje

14 psl. / 2088 žod.

Ištrauka

Tarša – tai kenksmingų medžiagų išmetimas į orą, vandenį ar dirvožemį. Įvairūs teršalai gali nepataisomai paveikti ištisas ekosistemas, žmonių, augalų ir gyvūnų gyvenimą. Dauguma teršalų organizmuose kaupiasi pamažu, todėl jų poveikis pastebimas ne iš karto. Siekiant apsisaugoti nuo teršalų daromos žalos reikia stebėti, vertinti bei analizuoti oro, vandens bei dirvožemio būklę. Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri aplinkos kokybės stebėseną (monitoringą) vykdo jai priskirtose teritorijose siekiant gauti detalesnę informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę ir remiantis gauta informacija, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkos apsaugos priemones. Vadovaujantis įstatymu, savivaldybės institucijos organizuoja savivaldybių aplinkos monitoringą ir vykdo šias funkcijas: stebi savo teritorijos gamtinės aplinkos būklę; vertina ir prognozuoja gamtinės aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes; teikia informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms.Praktikos tikslas – gebėti rinkti duomenis, informaciją baigiamąjam darbui. Uždaviniai:1. Susipažinti su apskaitos proceso organizavimu įmonėje;2. Įvertinti įmonės veiklą ekonominiu požiūriu;3. Išanalizuoti įmonių struktūrinių padalinių sąsajas;4. Išanalizuoti įmonės išorinius ryšius.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • I. ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA3
  • II. APSKAITOS PROCESO ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE6
  • III. ĮMONĖS VEIKLA EKONOMINIU POŽIŪRIU7
  • IV. ĮMONĖS STRUKTŪRINIAI PADALINIAI8
  • V. ĮMONĖS IŠORINIAI RYŠIAI10
  • IŠVADOS11
  • NAUDOTA LITERATŪRA12
  • PRIEDAI13

Reziumė

Autorius
safyra
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Švaresnės gamybos diegimo praktika

Ekologija Prezentacija saulutexxx
Darbo tikslas: Supažindinti su teigiamais rezultatais švaresnės gamybos praktikojePateikti įmonių pavyzdžių diegiančių švarią gamybą

Aplinkos vadybos praktikos darbai

Ekologija Prezentacija 2014 m. giedriusnote3
ISO 14001 tikslai ir principai: Aplinkos apsaugos gerinimas Taupyti gamtinius ir energetinius išteklius Mažinti valdymo kaštus Sukurti saugias darbo sąlygas darbuotojams,