Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose

24 psl. / 5756 žod.

Ištrauka

1941 m. Lietuvos Respublikoje pradėta kurti vaikų namus. Vieni pirmųjų įkurti Kuršėnų vaikų globos namai (tada Pavenčių). Į šiuos vaikų namus buvo perkelti vaikai iš aplinkinių prieglaudų.Kuršėnų vaikų globos namų pastatą suprojektavo Šiaulių apskrities architektas Gergelis. Pastatas pradėtas statyti 1938 m. ir baigtas 1941 m. Namas patogus, specialiai statytas vaikams. 1969 m. pastatytas priestatas su sporto sale.Pirmoji vaikų globos namų direktorė Teofilė Betlinskienė dirbo 1941 – 1983 metais. Antroji direktorė - Antanina Rastenytė (Rastenis) dirbo 1983 – 1991 metais. 1991 metais – trečiuoju direktoriumi paskirtas Feliksas Rudzinskas.Kuršėnų vaikų globos namuose dirba 50 žmonių. Iš jų: 22 pedagogai. Tai kūrybingi, gerai išmanantys savo darbą specialistai, ieškantys naujų, efektyvesnių ugdymo metodų. Kuršėnų vaikų globos namuose gyvena vaikai nuo 3 iki 18 metų amžiaus. Sutelkti intelektualiniai resursai leidžia siekti aukštos ugdymo, socialinių paslaugų teikimo kokybės. Stipri socialinių, darbinių įgūdžių formavimo ir profesinio pasirengimo bazė. Vaikų globos namai turi pagalbinį ūkį su 29 ha žemės sklypu ir ūkiniais pastatais, 1 ha sodą, gyvulių fermą.Kuršėnų vaikų globos namuose darbuojasi statybininkai - jie šiltina vieno korpuso pastato išorės sienas ir grindis, atliko elektros instaliacijos rekonstrukciją, įrengė rekuperacijos ir šildymo sistemas sporto salėje bei atlieka kitus darbus, būtinus pastato energetinėms sistemoms rekonstruoti. Atnaujinant pastatą jau investuota 1,6 milijono litų Europos Sąjungos lėšų. Pastatui renovuoti trūksta dar daugiau nei 600 tūkstančių litų. Lėšų darbams užbaigti prašoma iš Ūkio ministerijos rezervo fondo.


Turinys

  • 1. PAŽINTIS SU INSTITUCIJA3
  • 1.1. Pažintis su institucijos dokumentacija, veiklos specifika3
  • 1.2. Pažintis su globos namuose gyvenančiais vaikais5
  • 2. SAVARANKIŠKAS PRAKTINIS DARBAS7
  • 2. 1. Savaitės veiklos planai7
  • 2. 2. Praktikos dienoraštis12
  • 2. 3. Vaikų laisvalaikio organizavimas19
  • 3. REFLEKSIJA: PRAKTIKOS EIGA IR NAUDA, ĮGYTOS PROFESINĖS KOMPETENCIJOS24

Reziumė

Autorius
lile88
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Edukologija
Kaina
€3.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 13, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Edukologija Referatas 2008 m. siekiantipazinti
Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas yra ne tik fizinio asmens išlikimo pagrindas, bet...

Gimnazijos profesinės praktikos ataskaita I

Edukologija Praktikos ataskaita 2020 m. dzastyna
Vadyba, kaip mokslo kryptis, susiformavo kaupiant praktinio valdymo patyrimo duomenis, juos analizuojant, apibendrinant ir darant objektyvias išvadas. (Zakarevičius, 2013). Įstaigos vadybos procesas apima...