Baigiamoji profesinės veiklos praktika UAB “Termomontažas”

21 psl. / 4442 žod.

Ištrauka

Baigiamoji profesinės veiklos praktika buvo atlikta nuo 2013 sausio 28 dienos iki 2013 gegužės 3 dienos UAB „Termomontažas“, Klaipėdoje. UAB “Termomontažas“ atlieka jūrinę izoliaciją, taip pat laivų interjero įrengimo darbus bei gamina ir montuoja jūrinius baldus. Tris praktikos mėnesius šioje įmonėje stebėjau rinkodaros specialybės darbuotojų veiklą, atlikau man pavestas užduotis, Pasirinkimą atlikti baigiamąją profesinės veiklos praktiką šioje įmonėje lėmė tai jog, UAB „Termomontažas“ yra tarptautinė įmonė, teikianti paslaugas Europoje ir kitose užsienio šalyse, taip pat dėl to jog, UAB“ Termomontažas“ bendradarbiauja ir aptarnauja didžiausias Lietuvos laivų statybos įmones, tokias kaip UAB“ Vakarų laivų remontas“ ir vykdo pramoninius projektus didžiosiose Lietuvos įmonėse, tokiose kaip AB „Klaipėdos pienas“, taigi toks platus UAB “Termomontažas“ teikiamų paslaugų asortimentas ir skirtingą veiklos pobūdį turintys šios kompanijos klientai, nulėmė mano pasirinkimą praktikai atlikti.

Baigiamosios profesinės praktikos tikslai:1. Įtvirtinti studijų metu įgytas teorines rinkodaros specialybės žinias, formuoti praktinius įgūdžius.2. Išspręsti rinkodaros veiklos ir jos gerinimo įmonėje uždavinius, įvertinant verslo įmonės išorinės ir vidinės aplinkos poveikį, bei įmonės veiklos situacijos analizę.3. Atlikti rinkodaros srities tyrimus ir pateikti jos tobulinimo strategiją.4. Įgyti bendrųjų ir profesinių kompetencijų, kurios įgalintų dalyvauti verslo įmonės rinkodaros veikloje, ją organizuojant ir tobulinant.

Praktikos užduotys, praktikos tikslams pasiekti:1. Atlikti SSGG analizę, įvertinant įmonės rinkodaros veiklos vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius.2. Atliekant produkcijos vartotojų elgsenos tyrimą, išanalizuoti įmonės rinkodaros problemas bei rinkos didinimo galimybes.3. Parengti įmonės verslo strategiją, pasiūlant esamos situacijos gerinimo ar inovacinės veiklos strateginius sprendimus.4. Numatyti rinkodaros plano įgyvendinimo ir valdymo priemones bei tolimesnes perspektyvas.

Tyrimo objektas – UAB „ Termomontažas“ rinkodaraTyrimo metodai:1. Mokslinių šaltinių paieška ir susisteminimas2. Mokslinių šaltinių analizė3. Įmonės vidaus dokumentų nagrinėjimas4. Vartotojų elgsenos tyrimas

Baigiamosios praktikos laikotarpiu, buvo įtvirtintos ir praplėstos teorinės rinkodaros žinios, teoriniai pagrindai leido praktiką atlikti nuosekliai ir sklandžiai, padedant projektuose ir atliekant savarankiškas užduotis. Studijų metu įgytos bei praktikos metu papildytos teorinės ir praktinės žinios, padeda lengviau suvokti rinkodaros specialisto darbo specifiką ir darbų seką, taip pat padėjo aiškiau suprasti įmonės organizacinės struktūrą. Per tris baigiamosios praktikos mėnesius buvo įgyvendinti visi praktikos tikslai ir užduotys.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. UAB „TERMOMONTAŽAS“ SSGG ANALIZĖ5
 • 1.1 UAB „Termomontažas“ organizacinė struktūra5
 • 1.2 UAB „Termomontažas“ techninis lygis. Paslaugų kokybė. Prekinis ženklas7
 • 1.3 Organizacijos tikslai, organizacijos kultūra ir socialinė atsakomybė7
 • 1.4. UAB „Termomontažas“ finansinė situacija ir tolimesnės perspektyvos10
 • 1.5. UAB „Termomontažas“ įmonės klientai bei užimamos rinkos situacijos analizė10
 • 1.6. UAB „Termomontažas“ konkurencinė aplinka ir įmonės užimama konkurencinė pozicija10
 • 2. ĮMONĖS RINKODAROS PROBLEMOS BEI RINKOS DIDINIMO GALIMYBĖS12
 • 2.1. UAB „ Termomontažas“ rinkos segmentavimas ir tikslinė rinka12
 • 2.2. Pirkėjų charakteristikos, jų motyvai pirkti bei sprendimo priėmimo procesas12
 • 2.3. Organizacijos paslaugų pozicionavimas rinkoje13
 • 3. VERSLO ĮMONĖS RINKODAROS STRATEGIJA, PASIŪLANT ESAMOS SITUACIJOS GERINIMO AR INOVACINĖS VEIKLOS STRATEGINIUS SPRENDIMUS15
 • 3.1 Įmonės produktų portfelio analizė bei produkcijos asortimento sudarymo ir valdymo strategija15
 • 3.2 UAB „ Termomontažas“ kainų nustatymo strategija15
 • 3.3 Integruotų komunikacijos priemonių parinkimas15
 • 3.4. Produkcijos paskirstymo strategija17
 • 3.5. Siūlomi nauji rinkodaros komplekso elementų sprendimų sąveikos rezultatai17
 • 4. RINKODAROS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR VALDYMAS BEI TOLIMESNĖS PERSPEKTYVOS18
 • 4.1 Įmonės rinkodaros tikslai suderinus juos su įmonės tikslais18
 • 4.2 Įmonės plėtros tarptautinėje rinkoje galimybės ir perspektyvos18
 • IŠVADOS19
 • REKOMENDACIJOS20
 • LITERATŪRA21
 • PRAKTIKOS DIENORAŠTIS22

Reziumė

Autorius
ruta23
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Baigiamoji praktikos ataskaita UAB “Eurokos”

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. honey
Baigiamoji praktika yra svarbi prekybos vadybos studijų programos dalis. Praktikos metu studentai panaudoja studijų metu įgytas teorines žinias ir įgauna naudingos patirties. Šią...

Gamybinė praktika: Žemaitijos muziejus “ALKA”

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. aness
Antrąją gamybinę praktiką atlikau Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejuje „Alka“. Buvau paskirta praktikante Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, dar kitaip vadinamame „Žemaičių buities muziejus“. Čia...

Praktikos ataskaita UAB “Worapay”

Vadyba Praktikos ataskaita m.avdejenkov
Kiekviena šių dienų veikianti bendrovė ar organizacija užima labai didelę reikšmę, tuo pačiu metu, kiekviena iš jų yra skirtinga ir unikali, bei teikia...