Slaugos praktika Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje

15 psl. / 3232 žod.

Ištrauka

Iš istorijos žinoma, kad Lietuvos žmonėmis – sergančiaisiaisirsenaisbuvo rūpinamasi–slaugomanamuoseiršpitolėsepriebažnyčių.Profesionaliaiparengtųslaugųnebuvo,šįdarbąatlikdavovienuolės,beikaimo„bobutės“.Seniaižinoma,kadgeriausiasveikatos– slaugospriežiūrostarnybapasaulyjeyrašeima.

Slaugytidaugelįmetųsergančiuslėtinėmisligomisligoniusnamieyrasunku.Jiemsreikiasudarytisąlygas,labiausiaiatitinkančiassveikatosbūklę:taipadedagalutinaiišgydytiligoniusposunkiųligų(pvz.Miokardoinfarkto,širdiesveiklosnepakankamumo,traumų)irapsaugotinuogalimųligoskomplikacijų.Sergamaįvairiomislėtinėmisligomis,iškuriųlabiausiaipaplitusiospiktybiniainavikai,širdiesirkraujagysliųsistemos,kvėpavimo, virškinimoorganųirmedžiagų apykaitosligos.

Sergantisžmogusturibūtislaugomasatsižvelgiantnetikįligą,jossunkumą,ligonioamžių,betirįindividualiasjosavybes,poreikius.Taigi,slaugytojasturirūpintisirliga,irligonioporeikiųtenkinimu,atitinkamųreikalųtvarkymu.Slaugytojasturibūtikantrusirištvermingas,įligonįžiūrėtipalankiaiirjautriai,nereikštipasibjaurėjimo,vengtineatsargiųposakių,stengtispalaikytiligoniogerąnuotaikąirtikėjimą.Ligapažeidžialigonįnetikfiziškai,betveikiairemociškaibeipsichologiškai.Jisnerimaujadėlsavogyvybės,jaučiapasikeitusiągyvenimosituaciją,priklausomumąnuoaplinkinių,turiatsisakytiankstesniųįpročiųirt.t.Neabejotinaijopsichikągalitraumuotiirnetinkamitarpusaviosantykiai,pernelygdidelissituacijosdramatizavimas,nepakankamasdėmesysar,atvirkščiai,pernelygdidelisrūpinimasisjuo.

Kaikurieligoniaipasidaro pesimistai, kaprizingi, per daug gilinasiįligą,perdedasavopojūčius.Tokiepsichiniai–emociniaisutrikimaigalinepalankiaiveiktiįvairiųorganųbeisistemųveiklą,taikomplikuojabūklę,irgalimybępasveikti.Labaisvarbusužadintiligoniovaliąirnorąpasveikti.Betnereikiasudarytiklaidingųirnepagrįstųiliuzijų,pieštišviesiųperspektyvų,jeigukalbamaapieneišgydomąligą.

Taigikiekvienasslaugantisligonįžmogusturijaustisesąsgydytojopadėjėjasirvykdytijopaskyrimus,atsižvelgtiįrealiasfizinesligoniogalimybesiramžių,psichologiškaijįparemti, beivisapusiškaipažintipacientąir jo ligą.

Slaugant sergantį ligonį namie, svarbu vykdyti gydytojo nurodymus ir laiku informuoti apie menkiausius pokyčius.

Ligonių slauga – tai ne tik tikslus gydytojo nurodymų vykdymas, bet ir gražinančių ligoniui jėgas priemonių taikymas, ligonio kančių palengvinimas, visų gyvybinių organizmo funkcijų rūpestingas sekimas.

Specialioji slaugos paskirtis – padėti žmoniems, tiek sergantiems, tiek sveikiems – atlikti veiksmus, kuriais stiprinama arba atgaunama sveikata (arba padedama ramiai numirti) ir kurių jie patys imtųsi, jei turėtų pakankamai jėgų, išmanymo ar valios. Taigi būtent slaugų užduotis – padėti žmoniems, kad šie kuo greičiau galėtų verstis patys.

Slaugos tikslas – padėti ligoniui patenkinti 14 pagrindinių poreikių, kiek jis pats nepajėgia dėl trūkstamų fizinių jėgų, noro arba žinių. Galutinis tikslas – individo nepriklausomybė.Neveltui yra sakoma, kad ligonį gydo gydytojas, o išgydo – slaugytojas.

Žmogų sudaro biologiniai, psichologiniai, socialiniai komponentai. Nebūna dviejų vienodų žmonių. Štai 14 pagrindinių žmogaus poreikių, kurių tenkinimo būdai be galo įvairūs:

 1. Normaliai kvėpuoti;
 2. Tinkamai valgyti ir gerti;
 3. Išskirti įvairias išskyras;
 4. Judėti ir įgyti gerą kūno laikyseną;
 5. Miegoti ir ilsėtis;
 6. Pasirinkti tinkamus drabužius;
 7. Palaikyti normalią kūno temperatūrą, priderinant drabužius ir prisitaikant prie aplinkos;
 8. Palaikyti kūną švarų ir gerai prižiūrėtą;
 9. Vengti aplinkos pavojų ir vengti daryti žalą kitiems;
 10. Kreiptis į kitus, kad išreikštume asmeninius jausmus, poreikius, baimę arba nuomonę;
 11. Melstis pagal savo tikėjimą;
 12. Dirbti taip, kad darbas teiktų visavertiškumo jausmą;
 13. Žaisti arba dalyvati įvairių formų pasilinksminimuose;
 14. Mokytis, ieškoti arba tenkinti savo smalsumą, kas tai stiprintų sveikatą, skatintų normalų asmenybės vystymąsi ir pagalbos sveikatai priemonių naudojimą.

Turinys

 • Įvadas3
 • Infekcijos kontrolė stacionare5
 • Darbuotojų infekcijų profilaktika5
 • Rankų higiena6
 • Medicinos prietaisų valymas ir dezinfekcija6
 • Pacientų drabužių ir avalynės higiena7
 • Patalpų ir aplinkos daiktų paviršių valymas ir dezinfekcija7
 • Medicininių atliekų tvarkymas8
 • Vaistų vartojimo būdai9
 • Pasiruošimas procedūrai:10
 • Injekcijos į raumenis10
 • Vaistų švirkštimas į poodį11
 • Venepunkcija. Injekcijos į veną11
 • Injekcijų komplikacijos12
 • Anafilaksinės reakcijos14
 • Literatūros šaltiniai15

Reziumė

Autorius
rimantej
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 2, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Bendrosios praktikos slauga

Medicina Konspektas 2017 m. migluze
Bendrosios praktikos slaugos pirmo kurso konspektas kuris padės puikiai pasiruošti egzaminui ir praktiniam atsiskaitymui.

Slaugytojo veikla tuberkuliozės gydyme

Medicina Kursinis darbas 2016 m. one111
Darbo aktualumas, naujumas. Tuberkuliozė – tai infekcinė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikrobakterijos. Sergamumas tuberkulioze Lietuvoje per pastaruosius septynerius metus stabilizavosi (2017 m. užregistruoti...