Vadybos praktika Klaipėdos miesto savivaldybėje

20 psl. / 3277 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje įstaigos, įmonės ir įvairios organizacijos yra skirtingos ir unikalios savo paslaugų kokybe, ypatybėmis, siūlomų gaminių, bei savo veiklos būdu. Aš atlikau vadybos praktiką BĮ „Klaipėdos miesto savivaldybėje “, dokumentų valdymo skyriuje.Šioje įstaigoje praktiką atlikau keturias savaites, per kurias susipažinau su įstaigos veikla, darbuotojais, naudojama dokumentų pildymo ir registravimo programa bei daugeliu kitų naudingų dalykų, kurie ateityje, manau, man tikrai pravers.Darbo tikslas. Įstaigoje įtvirtinti studijų metų įgytas teorines žinias, analizuoti įmonės veiklą.Darbo objektas. BĮ „Klaipėdos miesto savivaldybė“.Darbo uždaviniai:1. Išanalizuoti įstaigos veiklą (įstaigos pristatymas)2. Aptarti įstaigos veiklą reglamentuojančius įstatymus ir norminius dokumentus.3. Išnagrinėti įstaigos (dokumentų valdymo skyriaus) valdymo ypatumus.4. Išnagrinėti dokumentų valdymo sistemą.5. Aptarti vadovo (dokumentų valdymo skyriaus vedėjo) pareigas ir atsakomybę.6. Aptarti įstaigos( dokumentų valdymo skyriaus) susirinkimų tvarką.7. Aptarti klientų, lankytojų ir svečių priėmimo tvarką.8. Nustatyti mikro ir makro aplinkos veiksnių įtaką įstaigoje.9. Pateikti pasiūlymus įstaigos( skyriaus) veiklai pagerinti.10.Suformuluoti išvadas


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS4
 • 2. ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI BEI NORMINIAI AKTAI5
 • 3. ĮSTAIGOS VALDYMO YPATUMAI7
 • 3.1. Pagrindinės dokumentų valdymo skyriaus funkcijos7
 • 3.2. Dokumentų valdymo skyriaus teisės9
 • 3.3. Dokumentų valdymo skyriaus valdymas ir veiklos organizavimas9
 • 3.4. Dokumentų valdymo skyriaus darbo kontrolė ir atsakomybė9
 • 3.5. Dokumentų valdymo skyriaus organizacinė struktūra10
 • 4. DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA11
 • 5. VADOVO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ12
 • 6. SUSIRINKIMŲ TVARKA13
 • 7. LANKYTOJŲ PRIĖMIMAS14
 • 8. MIKRO IR MAKRO EKONOMINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ĮTAKA15
 • 9. PASIŪLYMAI ĮSTAIGOS VEIKLAI GERINTI16
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS18
 • PRIEDŲ SĄRAŠAS
 • 1 priedas. Vidaus darbo taisyklės
 • 2 priedas. Klaipėdos miesto savivaldybės organizacinė struktūra
 • 3 priedas. Raštas dėl išvadoms teikiamo įstatymo projekto
 • 4 priedas. Raštas dėl vietinio susisiekimo maršrutų
 • 5 priedas. Posėdžio protokolas

Reziumė

Autorius
nasta
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 15, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita donatak
Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savivaldybės administracija yra viešasis juridinis...

Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, net ir ekonomiškai stipriose valstybėse, socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės viešosios politikos sritis (Nefas, 2009)....