Praktikos ataskaita UAB „MVLL Logistika“

14 psl. / 3079 žod.

Ištrauka

Profesinė praktika yra labai svarbus dalykas, suteiktas kiekvienas studentui, nes profesinė praktika suteikia galimybę įtvirtinti studijų metu įgytas žinias, jas tobulinti, taip pat sužinoti ir išbandyti naujų dalykų, susijusių su studijuojama profesijos kryptimi. Pirmąją savo praktiką atlikau UAB „MVLL Logistika“. Praktikos ataskaitoje nagrinėsiu šią įmonę, jos veiklą ir mano praktikos įgūdžius, remdamasi studijų metu įgytomis žiniomis bei informacija, kurią suteikė įmonė.

Darbo objektas. UAB „MVLL LOGISTIKA“.

Darbo tikslas. Įmonėje įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, analizuoti įmonės veiklą, įgyti verslo organizavimo it informacijos valdymo, užsakymų tvarkymo įgūdžius.

Darbo uždaviniai:

 1. Analizuoti konkrečios įmonės veiklą, ją reglamentuojančius įstatymus ir norminius dokumentus.
 2. Išskirti įmonės tikslinę rinką ir išnagrinėti klientų grupes, jų užsakymų vykdymo ypatumus.
 3. Įvertinti mikroekonominės ir makroekonominės aplinkos veiksnių įtaką įmonės veiklai.
 4. Nagrinėti įmonės valdymo ypatumus, analizuojant įmonės tikslus, planavimo sistemą, sprendimų priėmimą, organizacinę struktūrą, taikomas motyvavimo ir kontrolės priemones.
 5. Suformuoti pasiūlymus išnagrinėtų veiklos, valdymo sričių tobulinimui.

Darbo metodai: Įmonės duomenų rinkimas, analizavimas.

Įgytos kompetencijos: Susipažinau su įmonės valdymu bei valdymo funkcijomis, vadovo pareigomis, tobulinau bendravimo, komunikavimo įgūdžius ir naudojausi biuro įranga. Savo teorines žinias pritaikiau praktikoje.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA4
 • 2. UAB „MVLL LOGISTIKA“ ĮMONĖS PAŽINTINĖS PRAKTIKOS TEORIJOS ANALIZĖ5
 • 2.1. UAB „MVLL LOGISTIKA“ VEIKLA, JĄ REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI5
 • 2.2. UAB „MVLL LOGISTIKA“ TIKSLINĖ RINKA, KLIENTŲ GRUPĖS IR JŲ UŽSAKYMŲ VYKDYMO YPATUMAI6
 • 2.3. MIKROEKONOMINIŲ IR MAKROEKONOMINIŲ APLINKOS VEIKSNIŲ ĮTAKA UAB „MVLL LOGISTIKA“ VEIKLAI ANALIZĖ7
 • 2.4. UAB „MVLL LOGISTIKA“ VALDYMO YPATUMAI: TIKSLAI, PLANAVIMO SISTEMA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS,ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, MOTYVAVIMO IR KONTROLĖS PRIEMONĖS9
 • 2.4.1. ĮMONĖS TIKSLAI IR PLANAVIMO SISTEMA9
 • 2.4.2. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS9
 • 2.4.3. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA11
 • 2.4.4. MOTYVAVIMAS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS12
 • Išvados ir pasiūlymai13
 • Literatūros sąrašas14

Reziumė

Autorius
zymantez
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 29, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita “Via Aquaria”

Vadyba Praktikos ataskaita 2014 m. jonušaitė
Pažintinė vadybos praktika padėjo įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, susipažinti su koknrečios logistinės įmonės veikla, formuoti praktinius įgudžius planuoti, organizuoti ir kontoliuoti...

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...