Praktikos vidaus reikalų ministerijoje ataskaita

15 psl. / 3175 žod.

Ištrauka

Praktiką atlikau 2011 m. sausio 3-31 dienomis Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijoje, Viešojo saugumo programų bei projektų valdymo skyriuje, kuris yra vienas iš Viešojo saugumo politikos departamento struktūrinių elementų. Šios institucijos pasirinkimą daugiausiai įtakojo asmeninės priežastys. Prieš įstodamas į Vytauto Didžioje Universitetą, norėjau siekti karjeros Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, o ši institucija yra viena iš Vidaus Reikalų Ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų bei domėjimasis Lietuvos Respublikos viešojo saugumo politika.

Nors šios priežastys ir darė įtaka institucijos pasirinkimui, tačiau jos neįtakojo išsikeltų tikslų, kurie buvo orientuoti į asmeninių gebėjimų tobulinimus bei kurių įvykdymas galėtų padėti padidinti konkurencingumą būsimo darbo paieškose. Vienas iš šių tikslų buvo komunikacinių įgūdžių tobulinimas, tuo tarpu kitus tikslus įvadinčiau kaip teorijos integravimą į praktiką. Vytauto Didžioje Universitete sužinojęs daug teorinių žinių, norėjau jas panaudoti praktikoje, įgyti patirties: išsiaiškinti kaip sąveikauja vykdomosios valdžios institucijos ir institucijų administraciniai padaliniai, sužinoti jų komunikacijos būdus bei įgyti gebėjimą savarankiškai tvarkyti dokumentaciją.

Šią analizę suskirsčiau į dvi pagrindines dalis- aprašomąją bei analitinę. Pirmojoje pateiksiu bendrą informaciją apie Vidaus Reikalų Ministerija, išskrisiu jos teisinę bazę, funkcijas bei veiklos kryptis, išsamiai aprašysiu ministerijos struktūrą ir pavaldumo ryšius bei nurodysiu Viešojo saugumo programų bei projektų valdymo skyriaus partnerius bei padėtį Vidaus Reikalų Ministerijos atžvilgiu. Tuo tarpu analitinėje dalyje informacija pateiksiu iš subjektyvios perspektyvos: aprašysiu atliktas užduotis, darbo etiką, adaptaciją institucijoje bei santykius su kolegomis. Nurodysiu kaip buvo organizuojamas darbas bei sprendžiamos iškilusios problemos.


Turinys

 • Įvadas2
 • 1.Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos aprašymas3
 • 1.1 Teisinė bazė3
 • 1.2 Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos tikslai bei veiklos kryptys3
 • 1.3 Vidaus Reikalų Ministerijos struktūra4
 • 1.4 Viešojo saugumo programų bei projektų valdymo skyrius5
 • 2. Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos analizė6
 • 2.1 Darbo etika7
 • 2.2 Adaptacija Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijoje: santykiai su kolegomis, atliktos užduotys, sprendimų priėmimo bei problemų sprendimo procesai7
 • 2.3 Universitete įgytų teorinių žinių taikymas praktikos metu8
 • Išvados10
 • Literatūros sąrašas11
 • Priedai12

Reziumė

Autorius
brigita
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita Užliedžių seniūnijoje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita 2015 m. afrodite
Rinkdamasi vietą, kurioje norėčiau atlikti kvalifikacinę praktiką, asmeniškai siekiau praktiką atlikti tokioje organizacijoje, kurioje pasisemčiau patirties, žinių ir idėjų. Taip pat, jog praktikos...