Baigiamosios praktikos Vilniaus aps. PK Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyryje ataskaita

17 psl. / 3877 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublikos policija yra teisėtvarką užtikrinanti vykdomoji valstybės valdžios institucija, veikianti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje. Policijos organizaciją ir veiklą reglamentuoja LR Policijos įstatymas. Lietuvos Respublikos policijos sistemą sudaro:

 • Policijos departamento vadovaujamos respublikinės ir savivaldybių policijos tarnybos ir struktūriniai padaliniai;
 • Pasienio policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniai;
 • Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniai.

Policijos departamentui vadovauja generalinis komisaras, kurį skiria ir atleidžia vidaus reikalų ministras. Pasienio policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos vadovauja vyriausiasis pasienio policijos komisaras, kurį skiria ir atleidžia vidaus reikalų ministras. Mokesčių policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos vadovauja vyriausiasis mokesčių policijos komisaras, kurį skiria ir atleidžia vidaus reikalų ministras.

Policijos padaliniai yra centriniai – Policijos departamentas, Pasienio policijos departamentas, Mokesčių policijos departamentas – policijos uždavinius įgyvendina visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vietiniai policijos padaliniai policijos uždavinius įgyvendina admininistraciniuose vienetuose – miestuose ir rajonuose.

Respublikinėje policijoje yra: Kriminalinė policija; Transporto policija; Kelių policija; Viešoji policija. Respublikinės policijos vadovus Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria ir atleidžia vidaus reikalų ministras.

Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato ..... policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyris, kuriame nuo 2013 04 01 iki 2013 05 10 buvo atlikta baigiamoji profesinės veiklos praktika yra priskiriamas viešajai policijai. Šio Prevencijos poskyrio paskirtis - užtikrinti viešąją tvarką. Praktikos metu buvo susipažinta su Viešosios policijos skyriaus veikla ir darbo organizavimu.

Tyrimo objektas : Vilniaus aps. VPK...... rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyris ir jo veikla, bei šią veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Praktikos tikslas: įgyti įgūdžių taikant studijų metų įgytas teorines žinias praktikoje, realiomis praktinio darbo situacijomis; įgyti praktinių įgūdžių savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą, atliekant teisės aktų paiešką, taikant teisės normas, rengiant teisinius dokumentus. Pagrindinės praktikos užduotys:

 1. Apibūdinti instituciją, kurioje atliekama profesinės veiklos praktika, susipažinti su institucijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Išanalizuoti įmonės statusą ir rūšį pagal juridinių asmenų klasifikavimo kriterijus.
 3. Susipažinti su institucijos pareigūnų darbo organizavimu ir tarnybinės veiklos uždaviniais.
 4. Išanalizuoti kaip vykdomas faktinių administracinių teisės pažeidimų bylos aplinkybių nustatymas ir įforminimas.
 5. Išanalizuoti praktines situacijas. Darbo rezultatai: mokėjimas praktiškai taikyti studijų metu įgytas žinias, supratimas institucijos, bei pareigūnų veiklos oraganizavimo, susipažinimas su pagrindinių pareigūnų darbo organizavimo uždaviniais ir funkcijomis, šios žinios įgytos praktikos metu, gali būti pritaikytos dirbant policijos institucijose.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PREVENCIJOS POSKYRIO ISTORIJA IR VEIKLA5
 • 2. PAGRINDINIAI PREVENCIJOS PADALINIŲ PAREIGŪNŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI ,6
 • 2.1. Apylinkės inspektoriaus darbo organizavimas8
 • 2.2. Apylinkės inspektoriaus tarnybinės veiklos uždaviniai ir funkcijos9
 • 3. ĮRODYMŲ ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE RINKIMAS IR ĮFORMINIMAS12
 • 3.1. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas14
 • 3.2. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimas15
 • 3.3. Nutarimų vykdymo užtikrinimas administracinio teisės pažeidimo bylose17
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI ;20
 • PRIEDAI
 • PRAKTIKOS ATSISKAITYMO LAPAS

Reziumė

Autorius
carin
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita pas antstolį

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. Apibūdinti instituciją, kurioje atlikote civilinio proceso teisės praktiką. 2. Teorinė užduotis: (atsakant į klausimus, vadovautis praktikos metu atliktais stebėjimais, pateikti pavyzdžius) 2.1....

Praktikos ataskaita teisme

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. INSTITUCIJOS, KURIOJE ATLIKAU CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRAKTIKĄ APIBŪDINIMAS. 2. TEORINĖ UŽDUOTIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. TEISMO ŠAUKIMAI IR PRANEŠIMAI, JŲ SKIRTUMAI, ĮTEIKIMO YPATUMAI....

Profesinės praktikos ataskaita antstolių kontoroje

Teisė Praktikos ataskaita 2018 m. ge-reda
Praktikos ataskaita, atsakoma į pagrindinius su profesinės praktikos atlikimu susijusius klausimus, uždavinius, pasiūlymus. Praktikos ataskaita padės pasisemti žinių kaip teisingai pateikti informaciją, susijusią...

Baigiamosios praktiktos ataskaita savivaldybėje

Teisė Praktikos ataskaita 2020 m. krkevalait
Priešdiplominę praktiką atlikau Prienų Rajono savivaldybės administracijos, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje nuo 2020-09-09 iki 2020-11-06. Praktiką atlikti Prienų Rajono miesto savivaldybėje...