Finansinė ir mokestinė apskaita UAB "X"

27 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Praktiką atlikau UAB “X”. Jos metu susipažinau su įmonės apskaitos politika, valdymo struktūra, taikoma įmonės apskaita ir buhalterijos darbo organizavimu, apskaitos dokumentais ir registrais bei kompiuterine programa „Pragma“. Praktikos metu įgijau daugiau sugebėjimų tvarkyti įmonės apskaitą, parengti finansines ir mokestines ataskaitas, bei analizuoti finansinius rodiklius.

Darbo objektas: UAB “X” finansinė ir mokestinė apskaita.

Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės finansinę ir mokestinę apskaitą.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti įmonės veiklą ir naudojamą kompiuterinę programą.
 2. Apibūdinti ir įvertinti UAB “X” ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą.
 3. Pateikti įmonės pajamų ir sąnaudų pripažinimo bei registravimo tvarką.
 4. Apibūdinti darbo užmokesčio skaičiavimą, pirkimų – pardavimų apskaitą, bei skaičiuojamus mokesčius, apskaičiavimo principus.

5. Parengti VSD ataskaitą, PVM deklaraciją, bei pateikti įmonės finansinę atskaitomybę.

Darbo metodai: įmonės apskaitos dokumentų analizė, duomenų sisteminimas ir grafinis vaizdavimas, finansinių rodiklių skaičiavimas ir apibendrinimas, finansinės bei mokestinės atskaitomybės analizė.


Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. UAB “X” CHARAKTERISTIKA6
 • 1.1. Įmonės apibūdinimas6
 • 1.2. Įmonės sąskaitų planas6
 • 1. UAB “X” TURTO APSKAITA9
 • 1.1. Ilgalaikio turto apskaita ir nusidevėjimas9
 • 1.2. Atsargų apskaita įmonėje10
 • 1.3. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita11
 • 1.4. Grynųjų pinigų kasoje ir pinigų atsiskaitomoje sąskaitoje apskaita12
 • 1.5. Atskaitingų asmenų apskaita13
 • 2. UAB “X” PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO TVARKA14
 • 3. UAB “X” PIRKIMŲ IR PARDAVIMŲ BEI DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA16
 • 3.1. Pirkimų apskaita16
 • 3.2. Pardavimų apskaita17
 • 3.3. Darbo užmokesčio apskaita18
 • 4. UAB “X” MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ19
 • 5. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDĖTIS IR VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ21
 • 5.1. Įmonės finansinės atskaitomybės rengimas21
 • 6.2. Veiklos rodiklių analizė22
 • IŠVADOS25
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Ilgalaikio turto kortelė
 • 2 priedas. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas
 • 3 priedas. Kasos išlaidų orderis
 • 4 priedas. Kasos knyga
 • 5 priedas. Banko išrašas
 • 6 priedas. Avanso apyskaita
 • 7 priedas. Sąskaita - faktūa
 • 8 priedas. CMR važtaraštis
 • 9 priedas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracija
 • 10 priedas. Sutartis dėl apmokestinamųjų pakuočių atliekų sutvarkymo
 • 11 priedas. SAM, SAM 3SD ataskaitos
 • 12 priedas. Balansas
 • 13 priedas. Pelno (nuostolių) ataskaita
 • 14 priedas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Reziumė

Autorius
merild
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 14, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Apskaita Referatas 2007 m. mexxy
Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Tai investicijos, paskolos, įmonės anksčiau...

Finansinės apskaitos konspektas

Apskaita Konspektas 2013 m. rasa13
Konspektas apie finansinę apskaitą, pagrindienės sąvokos, metodai, principai. Padarytas pristatymas is pdf formos.

Finansinio turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. vilda
Darbe išnagrinėjami esminiai finansinio turto apskaitos aspektai, apibūdintas finansinio turto skirstymas, rizika bei vertinimas.