Ekonomika ir verslas / Apskaita

Finansinė ir mokestinė apskaita UAB "X"

0 atsiliepimų
Autorius:

Praktiką atlikau UAB “X”. Jos metu susipažinau su įmonės apskaitos politika, valdymo struktūra, taikoma įmonės apskaita ir buhalterijos darbo organizavimu, apskaitos dokumentais ir registrais bei kompiuterine programa „Pragma“. Praktikos metu įgijau daugiau sugebėjimų tvarkyti įmonės apskaitą, parengti finansines ir mokestines ataskaitas, bei analizuoti finansinius rodiklius.

Darbo objektas: UAB “X” finansinė ir mokestinė apskaita.

Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės finansinę ir mokestinę apskaitą.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti įmonės veiklą ir naudojamą kompiuterinę programą.
 2. Apibūdinti ir įvertinti UAB “X” ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą.
 3. Pateikti įmonės pajamų ir sąnaudų pripažinimo bei registravimo tvarką.
 4. Apibūdinti darbo užmokesčio skaičiavimą, pirkimų – pardavimų apskaitą, bei skaičiuojamus mokesčius, apskaičiavimo principus.

5. Parengti VSD ataskaitą, PVM deklaraciją, bei pateikti įmonės finansinę atskaitomybę.

Darbo metodai: įmonės apskaitos dokumentų analizė, duomenų sisteminimas ir grafinis vaizdavimas, finansinių rodiklių skaičiavimas ir apibendrinimas, finansinės bei mokestinės atskaitomybės analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. UAB “X” CHARAKTERISTIKA6
 • 1.1. Įmonės apibūdinimas6
 • 1.2. Įmonės sąskaitų planas6
 • 1. UAB “X” TURTO APSKAITA9
 • 1.1. Ilgalaikio turto apskaita ir nusidevėjimas9
 • 1.2. Atsargų apskaita įmonėje10
 • 1.3. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita11
 • 1.4. Grynųjų pinigų kasoje ir pinigų atsiskaitomoje sąskaitoje apskaita12
 • 1.5. Atskaitingų asmenų apskaita13
 • 2. UAB “X” PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO TVARKA14
 • 3. UAB “X” PIRKIMŲ IR PARDAVIMŲ BEI DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA16
 • 3.1. Pirkimų apskaita16
 • 3.2. Pardavimų apskaita17
 • 3.3. Darbo užmokesčio apskaita18
 • 4. UAB “X” MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ19
 • 5. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDĖTIS IR VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ21
 • 5.1. Įmonės finansinės atskaitomybės rengimas21
 • 6.2. Veiklos rodiklių analizė22
 • IŠVADOS25
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Ilgalaikio turto kortelė
 • 2 priedas. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas
 • 3 priedas. Kasos išlaidų orderis
 • 4 priedas. Kasos knyga
 • 5 priedas. Banko išrašas
 • 6 priedas. Avanso apyskaita
 • 7 priedas. Sąskaita - faktūa
 • 8 priedas. CMR važtaraštis
 • 9 priedas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracija
 • 10 priedas. Sutartis dėl apmokestinamųjų pakuočių atliekų sutvarkymo
 • 11 priedas. SAM, SAM 3SD ataskaitos
 • 12 priedas. Balansas
 • 13 priedas. Pelno (nuostolių) ataskaita
 • 14 priedas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai , kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija [...]

Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio [...]

UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas
Diplominis darbas UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai, kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija būtų [...]

 UAB
Diplominis darbas UAB "Omniteksas" finansinių ir mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita, dažnai vadinama verslo kalba ir yra naudojama finansinei informacijai perduoti. Apskaitos informacija turi [...]

Ilgalaikio finansinio turto apskaita
Referatas Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant [...]

Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė
Praktikos ataskaita Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė

Profesinės veiklos praktikos ataskaitoje yra pateiktos visos žinios, kurios buvo įgytos įmonėje per praktikos atlikimo [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje
Referatas Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą kaip [...]

Finansinio turto apskaita
Kursinis darbas Finansinio turto apskaita

Temos aktualumas: Finansinis turtas yra ypatingos rūšies turtas, susijęs su įmonės teisėmis į kitas įmones.

UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas

 Buhalterinė apskaita įmonėje padeda atskleisti ūkio subjekto finansinę būklę. Buhalterinės apskaitos teikiama informacija, galima teigti [...]

Finansinių įsipareigojimų apskaita
Kursinis darbas Finansinių įsipareigojimų apskaita

Šią temą pasirinkau, kadangi jį man pasirodė viena iš įdomiausiu, užimanti didelę bei svarbią poziciją [...]

Finansinės apskaitos konspektas
Konspektas Finansinės apskaitos konspektas

Konspektas apie finansinę apskaitą, pagrindienės sąvokos, metodai, principai. Padarytas pristatymas is pdf formos. 10 psl. [...]

Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika
Praktikos ataskaita Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika

2011m. sausio 31 d. Iki gegužės 6 d. aš atlikau baigiamąją praktiką įmonėje UAB,, Trakų [...]

Įmonės finansinės apskaitos politika
Referatas Įmonės finansinės apskaitos politika

Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės [...]

Juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimas
Referatas Juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimas

Apskaita yra reikalinga tam, kad būtų surinkta informacija apie ūkinę veiklą ir šie duomenys būtų [...]