Savarankiškos pedagoginės praktikos sveikatos ugdymo užduočių ataskaita

11 psl. / 2721 žod.

Ištrauka

Atliktos užduotys:

 1. SVEIKATOS UGDYMO INTEGRAVIMAS Į DALYKŲ AR UGDYMO SRIČIŲ TEMINIUS PLANUS, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ IR DALYKŲ MODULIŲ PROGRAMAS

1.1. Informacijos rinkimas. Pokalbių (galima naudotis ir žemiau pateiktais klausimynais arba parengti savo) su mokyklos administracija, mokytojais, kitais specialistais (socialinis pedagogas, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas), mokiniais, išsiaiškinkite:

 • Ar sveikatos ugdymas yra integrali ugdymo turinio dalis? Į kokius planus, programas integruotas sveikatos ugdymas (ugdymo sričių, trumpalaikius teminius planus, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas).
 • Kokias sveikatinimo programas mokykla įgyvendina? Ar įgyvendinama Sveikatos ugdymo bendroji programa (2012)? Ar mokykla turi pasirengusi savo integruojamąją sveikatos ugdymo programą? Jeigu taip, ar sveikatos programa pagilina bendrojo lavinimo programų turinį, akcentuoja problemines sveikatos sritis, sveikatos rizikos veiksnius ir t.t.?
 • Kokiose klasėse vykdomas sveikatos ugdymas? Kokios formos pasirenkamos (projektinė veikla, klasės valandėlės, renginiai ir pan.).
 • Kokias temas apima sveikatos ugdymas? Jūsų nuomone, ar ugdymo procese skiriama pakankamai dėmesio įvairiems sveikatos aspektams (fizinei, protinei, emocinei, dvasinei sveikatai). Kokius įgūdžius padeda formuotis mokiniams (savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimo priėmimo, gyvenimo sunkumų įveikimo ir pan.)?
 • Kaip vertinate mokyklos bendruomenės vykdomą sveikatos ugdymo procesą?

1.2. Rezultatų analizė, apibendrinimas ir išvados. Darbe pateikiama mokyklos sveikatos ugdymo proceso analizė, tyrimo rezultatai. Rezultatai susisteminami ir gali būti pateikiami lentelėmis ir/ ar grafikais, diagramomis. Rezultatų aprašymas turi būti adekvatus ir išsamus. Darbas baigiamas išvadomis ir pasiūlymais. Svarbu pateikti ne tik faktus, bet ir Jūsų nuomone, tinkamus problemų sprendimo būdus, įvertinti kiekvieną faktą sveikatos požiūriu.

2. PRAKTIKOS APIBENDRINIMAS IR SAVIREFLEKSIJA

 1. Kaip vertinate savo kaip sveikatos ugdytojo kompetencijas?
 2. Kas man, kaip būsimam klasės auklėtojui ir dalyko mokytojui, bus svarbiausia ugdant mokinių sveikatą, kokios asmenybės savybės svarbios, ar aš jų turiu, ko man dar reikia išmokti, ar aš noriu (galiu) to išmokti?
 3. Su kokiais sunkumais susidūrėte atlikdami sveikatos ugdymo užduotis? Jūsų pasiūlymai užduočių tobulinimui?


Turinys

 • 1) Mokyklos ugdymo proceso analizė (pokalbiai su sveikatos priežiūros specialiste, psichologe, socialine pedagoge, mokyklos administracija bei mokytojais) - 2 p.
 • 2) Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija - 10 p.

Reziumė

Autorius
viktorijadi
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Biologija
Kaina
€3.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 17, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Geras darbas !!!
Patvirtintas užsakymas
Puikiai
Patvirtintas užsakymas
darbas geras, aiskus
Patvirtintas užsakymas
geras darbas

Susiję darbai

Sveikatos ugdymo konspektas

Biologija Konspektas 2016 m. kregzde25
Fizinis aktyvumas, kaip būtina sveikos gyvensenos dalis, teigiamai veikia vaiko, o vėliau ir suaugusiojo sveikatą. Fizinis aktyvumas – tai: griaučių raumenų sukelti...

Oro tarša ir jos poveikis sveikatai

Biologija Tyrimas 2018 m. kamile_11
Biologijos projektas apie oro taršą ir jos poveikį sveikatai. Pateikta ne tik teorinė dalis, bet ir praktinė. Ištirti oro užterštumui rinkausi kerpių metodą....