Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiandien viešojo sektoriaus organizacijos veikia sudėtingoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Dažnai keičiasi įstatymai, kyla naujų idėjų, naujos politikų kartos siekia įgyvendinti naujus politinius konceptus, reikalaujančius efektyvių administravimo sistemos struktūrinių ir funkcinių pokyčių, kuriuos palengva numatyti ir įgyvendinti. Tačiau viešojo sektoriaus organizacijos, siekiančios efektyvios veiklos, prisiimančios atsakomybę už vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, siekia įvaldyti naujausius valdymo metodus ir techniką, sistemingai mokyti ir lavinti personalą, įtraukti organizacijos narius į strateginių sprendimų rengimą ir įgyvendinimą, organizacinės kultūros formavimą, veiklos procesų vertinimą.
Sparčiai keičiantis ekonominėms, socialinėms, technologinėms ir teisinėms sąlygoms, vykstant valdymo reformai, vis aktualesniu tampa strateginis požiūris į personalo valdymą. Niekas kitas, o tik žmonės - darbuotojai, įgyvendina organizacijos politiką, padeda pasiekti užsibrėžtus tikslus ir aukštą produktyvumo lygį.
Lietuvai sparčiai integruojantis į Europos struktūras, gyvenimas intensyvėja, vyksta revoliuciniai vertybių pokyčiai, keičiasi valstybės ir jos institucijų, tarp jų ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos tikslai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) yra valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, o karo metu – ginkluotojų pajėgų sudėtyje ginti valstybę. Tarnyba priklauso Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai, kuri vadovauja valstybės sienos apsaugos politikos įgyvendinimui ir jį kontroliuoja.
Tarnyba savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo, nuolatinės parengties, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais. Vidinis tarnybos organizavimas grindžiamas statutiniais pagrindais. Tarnybos pareigūnų statutiniams santykiams reguliuoti, jų tarnybos stažui, kvalifikacijai bei pareigoms žymėti yra nustatomi tarnybos pareigūnų specialieji laipsniai.
Organizuojant ir įgyvendinant savo veiklą VSAT vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisės aktais.
Integracija į ES, ekonomikos vystymasis, informacinių technologijų plėtra skatina valstybės tarnautojus ir visų lygių vadovus kelti savo kvalifikaciją, mokytis kalbų, kompiuterinio raštingumo, ugdant administracinius gebėjimus.
VSAT vizija – tapti prie Europos Sąjungos išorinių sienų efektyviai savo užduotis atliekančia institucija, sudėtine Europos sąjungos sienų apsaugos pajėgų dalimi.


DARBO TEMA
• Pareigūnų karjeros planavimo ir valdymo Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnyboje analizė.
DARBO OBJEKTAS
• Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas.
DARBO TIKSLAS
• Išanalizuoti ir įvertinti pareigūnų karjeros planavimą ir valdymą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje.
DARBO UŽDAVINIAI
• Išanalizuoti pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą.
• Išnagrinėti ir įvertinti pareigūnų mokymosi galimybes.
• Išanalizuoti kvalifikacijos kėlimo galimybes.
• Išnagrinėti pareigūnų karjeros galimybes.
Darbo tipas:
Apimtis:
4216 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS5
 • 1.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų veiklos vertinimas5
 • 2. PAREIGŪNŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS9
 • 2.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų paruošimas10
 • 2.1.1. Visagino pasieniečių mokykla10
 • 2.1.2. Mykolo Riomerio universitetas Kauno policijos fakultetas10
 • 2.2. Pareigūnų kvalifikacijos kėlimas11
 • 3. PAREIGŪNŲ KARJERA14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16
 • 1 PRIEDAS17
 • 2 PRIEDAS18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūno profesija
Prezentacija Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūno profesija

Šiame darbe yra nurodomos VSAT veiklos sritys, svarbiausi tikslai, koks žmogus turite būti, norint tapti [...]

Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas
Referatas Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]

Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas
Referatas Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas

Šiam darbui pasirinkau aprašyti Afrikos kontinento Zambijos Respublikos valstybę. Mano tikslas atlikti šios valstybės kuo [...]

Priėmimas į valstybės tarnybą
Referatas Priėmimas į valstybės tarnybą

Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja [...]

Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba
Referatas Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba

    Visuomenės sveikata – tai fizinė ir dvasinė gerovė. Gera visuomenės sveikata yra valstybės stabilumo [...]

Karjeros planavimo ypatumai
Kursinis darbas Karjeros planavimo ypatumai

Karjera – bene viena populiariausių pastarųjų metų sąvokų, anksčiau turėjusi neigiamą reikšmę, dabar bevartojama tik [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai
Referatas Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama [...]

Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
Referatas Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo [...]

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas
Referatas Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.