Vežimo technologijų praktikos ataskaita

24 psl. / 3453 žod.

Ištrauka

Transportas yra svarbus kasdieniniame tiek piliečių gyvenime, tiek socialinėje ekonominėje šalies raidoje. Transporto paslaugos sudaro reikšmingą galutinės produkto kainos dalį. Ieškoma įvairiausių būdų, pirmiausiai, žinoma, pasitelkiant mokslo žinias, kaip atpiginti transporto paslaugas, sutaupyti laiko vežimo ar krovos operacijose, padidinti vežimo apimtį ir pasiekti masto ekonomiją, rasti galimybių vežti ne viena, o keliomis transporto rūšimis.

Pavojingi kroviniai pagal jų žalingą poveikį gamtai, žmonėms, gyvuliams, transporto priemonėms, keliams ir pastatams, skirstomi į devynias klases. Tokių krovinių pervežimas reikalauja daug dėmesio ir atsargumo priemonių.

Vežimo technologijų praktikoje mes išmoksime ir sužinosime kaip reikia sudaryti maršrutus vežant krovinį, parenkant transporto priemonę, kaip skaičiuoti degalų sąnaudas, kaip pildyti kelionės lapą. Taip pat įtvirtinsimė teorines vežimo technologijų žinias atliekant savarankiškas ir grupines praktines užduotis, sužinosume naujos informacijos apie krovinių savybes, vežimo priemones, dokumentus vairuotojų ataskaitoms rengti.

Praktikoje įgyta informacija bus naudinga, nes galėsiu panaudoti įgytas praktines ir teorines žinias ateityje ir perspektyviai dirbti logistikos srityje.

Pavojingų krovinių ženklinimas būna oranžinėmis, skaitmeninėmis oranžinėmis lentelėmis (pav.6) , taip pat dideliais pavojaus ženklais ar kitais įspėjamaisiais ženklais. Tvirtinamos transporto priemonės priekyje ir gale (pav.7). Skaitmeninė lentelėtvirtinama šonuose. Oranžinė lentelė turi būti ne mažesnė negu 40x30 cm, juodu, ne platesniu nei 15 mm apvadu. Ji turi būti šviesą atspindinti. Skaitmeninė oranžinė lentelė turi būti ne mažesnė negu 40x30 cm, skaičiai turi būti juodos spalvos 10 cm aukščio. Lentelės viršuje turi būti nurodytasmedžiagos identifikacinis numeris. Po 15 min būnant ugnyje, lentelė turi būti įskaitoma ir pavojaus numeriai matomi.

Pav.6 šaltinis(http://www.ratomas.lt/Files/image/bicma%20dyzeliui%20lentele.JPG)

Pav.7 šaltinis (https://www.e-tar.lt/portal/legalActPrint.html?documentId=TAR.8012ED3EA143)

Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolą priimė Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Ženklinimą patvirtino Valstybės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viešininkas. Taigi, amonio sulfato (cheminė) cisterną reikės ženklinti 4.1 pavojingų krovinių klasės ženklu (pav.8). 4.1 klasei priklauso degesios kietos medžiagos, autoreaktingos medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos. Šiai klasei priskiriama:

 • Degesios kietosiois medžiagos – tai lengvai užsidegančios kietosiois medžiagos ir kietosiois medžiagos, kurios dėl trinties gali sukelti gaisrą; lengvai užsidegančios kietosios medžiagos – tai miltelių, granulių ar pastos pavidalo medžiagos, kurios yra pavojingos, jei jos gali užsidegti nuo trumpo sąlyčio su uždegimo šaltiniu;
 • Degiųjų kietųjų medžaigų turintys gaminiai;
 • Autoreaktingosiois medžiagos – termiškai nepatvarios medžiagos, linkusios smarkiai egzotermiškai skilti, kai nėra deguonies (oro);
 • Kietosios desensibilizuotos sprogstamos medžiagos – tai medžiagos, sudrėkintos vandeniu ar alkoholiu arba praskiestos kitomis medžiagomis sprogstamosioms jų savybėms nuslopinti;
 • Medžiagos, panašios į autoreaktingąsias, tačiau atlikus išsamesnius bandymus joms nepriskirtos.

Pav.8 šaltinis

(http://saugausdarbogarantas.lt/image/cache/data/T002-500x500.jpg)

 • 2 Reikalingi dokumentai

Transporto vienete turi būti tokie dokumentai:

Visada:

 • Transporto dokumentas;
 • Raštiškos instrukcijos vairuotojui;
 • Kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimas. ( žiūrėti Priedas 3.) ADR tai sutartis, kuri reglamentuoja pavojingų krovinių vežimą automobilių transportu dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais.

Kai to reikalaujama:

 • Transporto priemonės tinkamumo sertifikatas;
 • Leidimai;
 • Dvišalė (daugiašalė) sutartis;
 • Konteinerio krovimo sertifikatas;
 • CMR (žiūrėti Priedas 2.)

Kadangi amonio sulfatas yra biri, cheminė, greitai užsideganti medžiaga, ją gabensiu cheminėje cisternoje (konteinerinėje cisternoje). Konteinerinė cisterna – transporto įranga skirta skysčiams, dujoms, miltelinėms ar granuliuotosioms medžiagoms vežti. Cisrernos tūris didesnis nei 450 l. Ji specialiai pritaikyta kroviniams vežti viena ar keliomis transporto priemonėmis jų neperkraunant. Kiekvienos cisternos korpusai, elementai ir įranga turi būti tikrinami pirmą kartą prieš pradedant eksploatuoti. Konteinerinei cisternai periodinė oraktika turi būti atliekama ne


Turinys

 • 1. MARŠRUTO SUDARYMAS VEŽTI AMONIO SULFATĄ4
 • 1.1 Transporto techninės savybės4
 • 1.2 Degalų sąnaudų skaičiavimas5
 • 1.3 Maršruto sudarymas „Auto route“ programa6
 • 1.4 Kelionės lapas7
 • 2. PAVOJINGO KROVINIO (AMONIO SULFATO) SAVYBĖS IR KLASIFIKACIJA7
 • 2.1 Krovinių klasifikacija7
 • 2.2 Krovinio savybės8
 • 2.2 Amonio sulfato ženklinimas11
 • 2.4 Amonio sulfato gabenimas14
 • IŠVADOS15
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS16
 • PRIEDAI17

Reziumė

Autorius
nixon636
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 23, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Laivybos praktikos ataskaita

Logistika Praktikos ataskaita 2014 m. laima
Prieš priimant krovinį i laivą, butina gerai išanalizuoti krovinio tipa, kiekį ir buseną. Po to kai krovinys yra apžiūrėtas ir tinkamas gabenimui yra...

Praktikos ataskaita UAB “Emma” įmonėje

Logistika Praktikos ataskaita 2014 m. dzastyna
Praktikos esmė. Įgyti vien teorinių žinių kolegijoje nepakanka, labai svarbu gebėti jas pritaikyti praktiškai darbe. Svarbu pamatyti įmonę, kurioje galima pritaikyti teorinius metodus,...