Ekonomika ir verslas / Rinkodara

II kurso praktikos ataskaita: marketingo veiklos analizė X įmonėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas

            Daugelis Lietuvos organizacijų vadovų supranta, kad rinkos sąlygomis gana sunku išlaikyti kompaniją ir pelningai dirbti. Rinka nėra begalinė, o ir konkurentai veikia aktyviai. Laimi tie, kurie įgyja konkurencinių pranašumų, kūrybiškai naudoja marketingo priemones ir veiksmus. Įmonė, siekianti išlikti ir funkcionuoti rinkoje, turi įvertinti savo galimybes, t.y., ar ji pajėgs nuolat besikeičiančiomis rinkos sąlygomis ir toliau didinti vartotojų pasitikėjimą ir plėsti savo veiklą.

            Marketingas, kaip veiklos efektyvumo didinimas, išlieka labai svarbus uždavinys tiek marketingu besidomintiems mokslininkams, tiek organizacijų vadovams, kurie suinteresuoti savo įmonę išlaikyti rinkoje kuo ilgiau bei sėkmingai plėsti ir populiarinti savo įmonę dar ilgą laiką. Marketingo veiklos efektyvumo analizė sulaukė daug dėmesio, nes yra susijusi su įmonės veiklos rezultatais, tokiais kaip įmonės augimas ilgalaikėje perspektyvoje, didesnio pasitenkinimo vartotojui suteikimas, konkurencinis pranašumas (D. Carson, 2004; W. G. Biemans, 2003).

Tyrimo problema

            V. Pranulis, S. Urbonavičius, A. Pajuodis, R. Virvilaitė, J. W. Stanton, J. M. Etzel, J. B. Walker, T.C. Kinnearas, K.L. Bernhardtas – visi šie užsienio ir lietuvių autoriai tyrinėjo marketingą, marketingo veiklą įmonėse. Kiekvienas rašė knygas, vadovėlius, siekdami savo turimas žinias apie marketingą perduoti kitiems.

            Pirmasis marketingo poreikis pradėjo atsirasti dar pramonės perversmo laiku, kai pardavėjų rinką pakeitė pirkėjų rinka. Trumpai tariant, dar prieš tai, pardavėjai sprendė ką pirks žmonės, tačiau po pramonės perversmo viskas pasikeitė, pirkėjai pradėjo spręsti ką gamintojams gaminti. Kadangi prekių pasiūla pradėjo didėti, o paklausa mažėti, pardavėjams nebeužteko tik pagaminti produktą, reikėjo kažkaip jį ir parduoti. Nuo tada ir gimė, labai svarbi ir šiais laikais, marketingo sąvoka.

            Beveik visos organizacijos – ar tai būtų kompanijos, ar jas aptarnaujančios organizacijos, ar „valdymo organai“ – nuolatos ieško informacijos apie tai, ko žmonės nori, ir kodėl jie to nori. Juk rinkos ekonomikos sąlygomis galų gale viską lemia pirkėjas. Marketingo tyrimų tikslas yra aprūpinti organizacijas tokio pobūdžio informacija, kuria remdamosios jos galėtų priimti pagrįstesnius sprendimus. Įmonės marketingo veiklos analizės objektai yra tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai susiję veiksniai. Prie pirmųjų priklauso tokie veiksniai (rodikliai), kurie tiesiogiai apibūdina įmonės vietą rinkoje ir konkurencijos sąlygas. Tai: aptarnavimo rajonas (įtakos zona), įvaizdis, žinomumas, rinkos dalis, prekybos įmonės veiklos ekonominiai rodikliai. Prie antrųjų veiksnių, kuriems marketingo valdymas gali turėti tik netiesioginės įtakos, priskiriami finansiniai ir materialiniai ištekliai, sąnaudos ir jų struktūra, apsirūpinimas personalu ir kt.

            Marketingo tyrimai padeda įmonei pažinti ir numatyti jos aplinką, surasti tinkamą ragavimo į šią aplinką derinį, parengti sprendimų, priemonių ir veiklos variantų kompleksą. Marketingo veiklos analizės būdu gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, jos pagalba įmonė ne tik kuria, tobulina, vertina marketingo programas, kontroliuoja marketingo veiklą, bet ir sprendžia investicijų, personalo, mokslinių tyrimų bei projektavimo klausimus. (Laima Unterhauser, 2006)

Kiekvienai organizacijai marketingo veiklos analizė turi būti atlikta individualiai ir tyrinėti konkrečiai vieną įmonę.

Tyrimo problemą sudaro šie probleminiai klausimai:

 1. Ar ON LOOK make – up artists vykdydama savo veiklą, naudojasi marketingo principais?
 2. Kiek marketingo veiklos analizė yra svarbi „ON LOOK make-up artists“ studijai?
 3. Ar „ON LOOK make-up artists“ marketingo veikla yra pakankamai ištirta?

            Tyrimo objektas

ON LOOK make – up artists marketingo veikla

            Tyrimo tikslas           

Atlikti ON LOOK make-up artists marketingo veiklos analizę.

            Tyrimo uždaviniai

 1. Išnagrinėti marketingo sampratą;
 2. Ištirti marketingo veiklos analizės aspektus;
 3. Išnagrinėti marketingo veiklą ON LOOK make-up artists;
 4. Pasiūlyti ON LOOK make-up artists marketingo veiklos tobulinimo gaires.

            Tyrimo metodai

Mokslinės literatūtos analizė ir dokumentų analizė.

            Tyrimo struktūra

            Tyrimą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pristatoma literatūra analizės tema. Apibūdinamas marketingas, aptariamos pagrindinės jo funkcijos bei marketingo veiklos analizės aspektai. Antroje dalyje atskleidžiamas tyrimo dizainas. Aprašoma ON LOOK make – up artists studija, jos vykdoma veikla bei paslaugos. Taip pat, pateikiama išsami įmonės charakteristika. Trečioji dalis – pagrindinė ir pati svarbiausia – ON LOOK make – up artists marketingo veiklos analizė. Be to, trečiojoje dalyje, pateikiamos rekomendacijos įmonei, kaip skatinti marketingo veiklą bei tobulinti sprendimus ją vykdnat.

            Studijų rezultatai

1. Gebėti taikyti teisines ir higienos normas, reglamentuojančias sveikatingumo ir grožio paslaugų teikimą bei sveikatingumo paslaugų įmonės įkūrimą ir valdymą.

2. Gebėti formuoti pozityvias klientų nuostatas savo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu vadovaujantis holistinio tobulėjimo dėsniais.

3. Mokėti pritaikyti sveikos gyvensenos organizavimo, fizinio aktyvumo organizavimo, grožio ir kūno tobulinimo žinias organizuojant sveikatingumo ir grožio paslaugų teikimo procesus.

4. Gebėti taikyti įvairius vidinės ir išorinės komunikacijos modelius ir priemones, kuriant pozityvius santykius su klientais, personalu, bendraujant ir bendradarbiaujant su verslo partneriais ir kitų sričių specialistais.

5. Gebėti įvertinti sveikatingumo ir grožio paslaugų verslo aplinką, vartotojų tikslines rinkas, jų segmentus ir kitimo tendencijas organizuojant verslą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ6
 • 1.1. Marketingo samprata6
 • 1.1.1. Marketingo samprata6
 • 1.2. Marketingo veiklos analizės aspektai7
 • 1.2.1. Marketingo analizės savoka7
 • 1.2.2. Marketingo kompleksas ir jo elementai9
 • 2. TYRIMO DIZAINAS15
 • 2.1. Tyrimo dizaino pristatymas15
 • 2.2. Įmonės charakteristika15
 • 3. DOKUMENTŲ ANALIZĖ17
 • 3.1. On look make – up artists marketingo veiklos analizė17
 • 3.1.1. Įmonės makroaplinkos analizė17
 • 3.1.2. ON LOOK make – up artists SSGG (SWOT) analizė21
 • 3.1.3. ON LOOK make – up artists marketingo komplekso analizė23
 • 3.2. On look make – up artists marketingo veiklos tobulinimo gairės26
 • 4. IŠVADOS28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šakos apskaitos prekybos įmonėse profesinės veiklos praktikos ataskaita UAB
Praktikos ataskaita Šakos apskaitos prekybos įmonėse profesinės veiklos praktikos ataskaita UAB "X"

Buhalterinės apskaitos studijų programos šakos apskaitos prekybos įmonėse profesinę praktiką atlikau UAB „Raseinių santechnika”.   Praktikos tikslas [...]

Atliktų veiklų įmonėje UAB „Šiaulių vandenys“ praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Atliktų veiklų įmonėje UAB „Šiaulių vandenys“ praktikos ataskaita

Praktiką pradėjau nuo susipažinimo su įmone, jos veikla, valdymo struktūra ir funkcijomis. Taigi jau [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė
Kursinis darbas Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė

Šiandieniniame versle vartotojo tenkinimas tapo vienintelis prasmingas verslumo požymis. Laimi tik tas verslas, kuris patenkintų [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Praktikos ataskaita įmonėje, užsiimančia barų verslu
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita įmonėje, užsiimančia barų verslu

Šis darbas – ataskaita apie atliktą Įstaigų ir Įmonių Administravimo pažintinę [...]

Mokomosios praktikos ataskaita įmonėje: UAB ”ad Baltic” Kemi servisas
Praktikos ataskaita Mokomosios praktikos ataskaita įmonėje: UAB ”ad Baltic” Kemi servisas

Mokomąją praktiką atlikau UAB,,AD Baltic“ KEMI servise. Praktikos metu išanalizavau įmonės veiklos sritį. Susipažinau su [...]

Praktikos ataskaita įmonėje: UAB ”ad Baltic” Kemi servisas
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita įmonėje: UAB ”ad Baltic” Kemi servisas

„AD Baltic” yra uždaroji akcinė bendrovė. Uždarojoje akcinėje bendrovėje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų.

Priešdiplominės praktikos ataskaita spausdinimo įmonėje “X”
Praktikos ataskaita Priešdiplominės praktikos ataskaita spausdinimo įmonėje “X”

Priešdiplominė praktika buvo atliekama spaustuvėje „XXX“, esančioje Kaune. Praktika truko nuo š.m. sausio mėn. 2 [...]

Praktikos ataskaita krovinių pervežimo įmonėje UAB “Kūbas”
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita krovinių pervežimo įmonėje UAB “Kūbas”

Įvadas. UAB „Kūbas“ įkurtas 1990 metais. Šiuo metu bendrovėje dirba 111 žmonių, iš kurių 99 [...]

Praktikos ataskaita UAB “Emma” įmonėje
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita UAB “Emma” įmonėje

Praktikos esmė. Įgyti vien teorinių žinių kolegijoje nepakanka, labai svarbu gebėti jas pritaikyti praktiškai darbe.

Pažintinės praktikos ataskaita (Gaisrė įmonė)
Prezentacija Pažintinės praktikos ataskaita (Gaisrė įmonė)

IŠVADOS: —UAB „Gaisrė“ - įmonė turinti 20-ties metų patirtį krovinių vežimo srityje; —Įmonė turi aiškiai įvardintus [...]

Verslo inkubatoriai ir jų veiklos efektyvumo nustatymo praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Verslo inkubatoriai ir jų veiklos efektyvumo nustatymo praktikos ataskaita

Tyrimo tema Verslo inkubatorių veiklos efektyvumo nustatymas yra aktuali daugeliui smulkių ir vidutinių įmonių vadovų [...]