II kurso praktikos ataskaita: marketingo veiklos analizė X įmonėje

30 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas

Daugelis Lietuvos organizacijų vadovų supranta, kad rinkos sąlygomis gana sunku išlaikyti kompaniją ir pelningai dirbti. Rinka nėra begalinė, o ir konkurentai veikia aktyviai. Laimi tie, kurie įgyja konkurencinių pranašumų, kūrybiškai naudoja marketingo priemones ir veiksmus. Įmonė, siekianti išlikti ir funkcionuoti rinkoje, turi įvertinti savo galimybes, t.y., ar ji pajėgs nuolat besikeičiančiomis rinkos sąlygomis ir toliau didinti vartotojų pasitikėjimą ir plėsti savo veiklą.

Marketingas, kaip veiklos efektyvumo didinimas, išlieka labai svarbus uždavinys tiek marketingu besidomintiems mokslininkams, tiek organizacijų vadovams, kurie suinteresuoti savo įmonę išlaikyti rinkoje kuo ilgiau bei sėkmingai plėsti ir populiarinti savo įmonę dar ilgą laiką. Marketingo veiklos efektyvumo analizė sulaukė daug dėmesio, nes yra susijusi su įmonės veiklos rezultatais, tokiais kaip įmonės augimas ilgalaikėje perspektyvoje, didesnio pasitenkinimo vartotojui suteikimas, konkurencinis pranašumas (D. Carson, 2004; W. G. Biemans, 2003).

Tyrimo problema

V. Pranulis, S. Urbonavičius, A. Pajuodis, R. Virvilaitė, J. W. Stanton, J. M. Etzel, J. B. Walker, T.C. Kinnearas, K.L. Bernhardtas – visi šie užsienio ir lietuvių autoriai tyrinėjo marketingą, marketingo veiklą įmonėse. Kiekvienas rašė knygas, vadovėlius, siekdami savo turimas žinias apie marketingą perduoti kitiems.

Pirmasis marketingo poreikis pradėjo atsirasti dar pramonės perversmo laiku, kai pardavėjų rinką pakeitė pirkėjų rinka. Trumpai tariant, dar prieš tai, pardavėjai sprendė ką pirks žmonės, tačiau po pramonės perversmo viskas pasikeitė, pirkėjai pradėjo spręsti ką gamintojams gaminti. Kadangi prekių pasiūla pradėjo didėti, o paklausa mažėti, pardavėjams nebeužteko tik pagaminti produktą, reikėjo kažkaip jį ir parduoti. Nuo tada ir gimė, labai svarbi ir šiais laikais, marketingo sąvoka.

Beveik visos organizacijos – ar tai būtų kompanijos, ar jas aptarnaujančios organizacijos, ar „valdymo organai“ – nuolatos ieško informacijos apie tai, ko žmonės nori, ir kodėl jie to nori. Juk rinkos ekonomikos sąlygomis galų gale viską lemia pirkėjas. Marketingo tyrimų tikslas yra aprūpinti organizacijas tokio pobūdžio informacija, kuria remdamosios jos galėtų priimti pagrįstesnius sprendimus. Įmonės marketingo veiklos analizės objektai yra tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai susiję veiksniai. Prie pirmųjų priklauso tokie veiksniai (rodikliai), kurie tiesiogiai apibūdina įmonės vietą rinkoje ir konkurencijos sąlygas. Tai: aptarnavimo rajonas (įtakos zona), įvaizdis, žinomumas, rinkos dalis, prekybos įmonės veiklos ekonominiai rodikliai. Prie antrųjų veiksnių, kuriems marketingo valdymas gali turėti tik netiesioginės įtakos, priskiriami finansiniai ir materialiniai ištekliai, sąnaudos ir jų struktūra, apsirūpinimas personalu ir kt.

Marketingo tyrimai padeda įmonei pažinti ir numatyti jos aplinką, surasti tinkamą ragavimo į šią aplinką derinį, parengti sprendimų, priemonių ir veiklos variantų kompleksą. Marketingo veiklos analizės būdu gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, jos pagalba įmonė ne tik kuria, tobulina, vertina marketingo programas, kontroliuoja marketingo veiklą, bet ir sprendžia investicijų, personalo, mokslinių tyrimų bei projektavimo klausimus. (Laima Unterhauser, 2006)

Kiekvienai organizacijai marketingo veiklos analizė turi būti atlikta individualiai ir tyrinėti konkrečiai vieną įmonę.

Tyrimo problemą sudaro šie probleminiai klausimai:

 1. Ar ON LOOK make – up artists vykdydama savo veiklą, naudojasi marketingo principais?
 2. Kiek marketingo veiklos analizė yra svarbi „ON LOOK make-up artists“ studijai?
 3. Ar „ON LOOK make-up artists“ marketingo veikla yra pakankamai ištirta?

Tyrimo objektas

ON LOOK make – up artists marketingo veikla

Tyrimo tikslas

Atlikti ON LOOK make-up artists marketingo veiklos analizę.

Tyrimo uždaviniai

 1. Išnagrinėti marketingo sampratą;
 2. Ištirti marketingo veiklos analizės aspektus;
 3. Išnagrinėti marketingo veiklą ON LOOK make-up artists;
 4. Pasiūlyti ON LOOK make-up artists marketingo veiklos tobulinimo gaires.

Tyrimo metodai

Mokslinės literatūtos analizė ir dokumentų analizė.

Tyrimo struktūra

Tyrimą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pristatoma literatūra analizės tema. Apibūdinamas marketingas, aptariamos pagrindinės jo funkcijos bei marketingo veiklos analizės aspektai. Antroje dalyje atskleidžiamas tyrimo dizainas. Aprašoma ON LOOK make – up artists studija, jos vykdoma veikla bei paslaugos. Taip pat, pateikiama išsami įmonės charakteristika. Trečioji dalis – pagrindinė ir pati svarbiausia – ON LOOK make – up artists marketingo veiklos analizė. Be to, trečiojoje dalyje, pateikiamos rekomendacijos įmonei, kaip skatinti marketingo veiklą bei tobulinti sprendimus ją vykdnat.

Studijų rezultatai

1. Gebėti taikyti teisines ir higienos normas, reglamentuojančias sveikatingumo ir grožio paslaugų teikimą bei sveikatingumo paslaugų įmonės įkūrimą ir valdymą.

2. Gebėti formuoti pozityvias klientų nuostatas savo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu vadovaujantis holistinio tobulėjimo dėsniais.

3. Mokėti pritaikyti sveikos gyvensenos organizavimo, fizinio aktyvumo organizavimo, grožio ir kūno tobulinimo žinias organizuojant sveikatingumo ir grožio paslaugų teikimo procesus.

4. Gebėti taikyti įvairius vidinės ir išorinės komunikacijos modelius ir priemones, kuriant pozityvius santykius su klientais, personalu, bendraujant ir bendradarbiaujant su verslo partneriais ir kitų sričių specialistais.

5. Gebėti įvertinti sveikatingumo ir grožio paslaugų verslo aplinką, vartotojų tikslines rinkas, jų segmentus ir kitimo tendencijas organizuojant verslą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ6
 • 1.1. Marketingo samprata6
 • 1.1.1. Marketingo samprata6
 • 1.2. Marketingo veiklos analizės aspektai7
 • 1.2.1. Marketingo analizės savoka7
 • 1.2.2. Marketingo kompleksas ir jo elementai9
 • 2. TYRIMO DIZAINAS15
 • 2.1. Tyrimo dizaino pristatymas15
 • 2.2. Įmonės charakteristika15
 • 3. DOKUMENTŲ ANALIZĖ17
 • 3.1. On look make – up artists marketingo veiklos analizė17
 • 3.1.1. Įmonės makroaplinkos analizė17
 • 3.1.2. ON LOOK make – up artists SSGG (SWOT) analizė21
 • 3.1.3. ON LOOK make – up artists marketingo komplekso analizė23
 • 3.2. On look make – up artists marketingo veiklos tobulinimo gairės26
 • 4. IŠVADOS28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30

Reziumė

Autorius
icetea7
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€4.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 23, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara Referatas karolyte038
Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą ir išlieka garsiomis bei paklausiomis, kitos įmonės nepataikiusios...

AB „Alita“ įmonės marketingo analizė

Rinkodara Referatas 2013 m. carollyte
AB „Alitos“ vyno gamykloje pirmasis vyno lašas pasirodė dar 1963 metais. Laikas nuo bendrovės įkūrimo prabėgo kaip akimirka, tačiau ir beveik po 50...

Įmonės marketingo analizė

Rinkodara Referatas 2016 m. graibute23
Kiekviena stipri ir socialiai atsakinga įmonė siekia, su naujais verslo klientais užmegzti ilgalaikius santykius. Šiandieninėje Europoje vyrauja dinamiška aplinka ir pokyčiai yra pastovus...

UAB "Norfos mažmena" marketingo veiklos analizė

Rinkodara Referatas 2016 m. migdolas
Išsami UAB "Norfos mažmena" marketingo veiklos analizė. Turinys susideda iš įvado, charakteristikos, marketingo aplinkos, rinkos segmentavimo, produktų analizės, rėmimo, išvadų.

Marketingo veiklos didinimas įmonėje "X"

Rinkodara Kursinis darbas 2019 m. Didi
Pristatoma verslo vidinė ir išorinė aplinka, identifikuota problema, rasti sprendimo būdai. Pateikiama vidinės konikacijos, darbuotojų kaios, pardavimo rodiklių analizės, išanalizuoti konkurentai atlikta mokslinės...