Socialinė praktika Žeimelio žemės ūkio mokykloje

23 psl. / 5754 žod.

Ištrauka

Šiuo metu vis labiau išryškėja įvairios socialinės problemos įvairiuose sluoksniuose ir žmonių grupėse bei bendrijose. Socialiniai darbuotojai dirba ne tik su senyvo amžiaus žmonėmis, bet ir su agresyviais paaugliais, padeda spręsti problemas susijusiąs su nusikalstamumu, narkomanija, alkoholizmu ir t.t.
Vienoks ar kitoks socialinio darbuotojo darbas yra gana sudėtingas ir įvairiapusis, bent jau dėl to, kad jam reikia bendrauti tiek su žmonėmis kuriems reikia pagalbos, tiek su žmonėmis, kurie dirba institucijose padedančiose spręsti įvairias problemas, todėl socialinis darbuotojas dažnai dirba su dviem visiškai skirtingais „frontais“ ir tokiam žmogui reikia labai nemažo pasiruošimo norint gerai atlikti savo darbą.
Socialinio darbo organizavimas skirtingose sferose susiduria su skirtingomis problemomis, todėl socialiniai darbuotojai skiriasi pagal savo darbo specifiką ir pobūdį. Dabar labai populiarūs socialiniai pedagogai, nes beveik kiekviena mokykla susiduria su vienokiom ar kitokiom problemom.
Mokymo įstaigose socialinis darbuotojas vykdo prevencinę veiklą ir padeda tėvams bei jų vaikams. Socialiniai darbuotojai (pedagogai) jau dirba ir mokyklose. Socialinio darbuotojo darbo veikla gana plati. Jis turi užimti ir vadybinę funkciją. Socialinis darbuotojas privalo sugebėti analizuoti socialinę politiką ir būti socialinės raidos propaguotoju, mokėti lanksčiai vadovauti, kuriant socialinės pagalbos, sugebėti prieiti prie bendruomenės išteklių, užmegzti tarpusavio ryšius. Ir šviečiamąją funkciją. Naudojant pažangias informacines technologijas, teikiant informaciją įvairiais dominančiais klausimais, organizuojant šviečiamojo pobūdžio seminarus, paskaitas, susitikimus su kompetentingais asmenimis nagrinėjamais klausimais ir k.t.
Šiame darbe būtent ir nagrinėsiu socialinio darbo organizavimo resursus ir problemas mokymo įstaigoje. Kadangi praktiką atlikau Žeimelio Žemės ūkio mokykloje, tai didžiausias dėmesys darbe ir bus skiriamas socialinio pedagogo darbui.
Todėl norėčiau išskirti tokius pažintinės praktikos pagrindinius tikslus ir uždavinius
• susipažinti su įmonės veikla;
• susipažinti su įmonėje taikomais socialinio darbo metodais;
• susipažinti su įmonės kultūra;
• paslaugų įvertinimas kliento požiūriu;
• atlikti darbo su atveju analizę;
• aprašyti įgytą praktikos naudą.


Turinys

 • Įvadas1
 • 1. Praktikos vietos įvertinimas2
 • 1.1 Organizacijos istorija, vizija, misija, tikslai, uždaviniai ir teisinis reglamentavimas2
 • 1.2 Organizacijos struktūra, personalo kvalifikacija, kompetencijos, vaidmenys, bendravimo būdai3
 • 1.3 Socialinio darbuotojo vaidmuo ir funkcijos4
 • 1.4 Socialinio darbuotojo vykdomos programos ir teikiamos paslaugos5
 • 1.5 Socialinio darbo metodai6
 • 1.6 Vidiniai ir išoriniai organizacijos ryšiai6
 • 1.7 organizacijos kultūra7
 • 2. Socialinių paslaugų vertinimas kliento požiūriu8
 • 2.1 Organizacijos klientai, jų problemos, poreikiai ir lūkesčiai8
 • 2.2 Klientų poreikių nustatymas ir įvertinimas8
 • 2.3 Klientų priėmimas į organizaciją ir priėmimo aplinkos sąlygos9
 • 3. Darbo su atveju analizė10
 • 3.1 Atvejo apibūdinimas10
 • 3.2 Darbas su atveju10
 • 3.3 Taikytas socialinis metodas12
 • 3.4 Teoriniai socialinio darbo modeliai13
 • 4. Savirefleksija15
 • Išvados16
 • Rekomendacijos17
 • Literatūros sąrašas18
 • Priedai19

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkio kooperatyvų organizavimas

Vadyba Referatas 2007 m. milduxxx
Pasaulis nenustojamai keičiasi, versdamas keistis joje esančius individus ir jų veiklą. Žengiame į idėjų, technologijų bei stiprėjančios konkurencijos, kovos pasaulį jusdami įvairių veiksnių...

Gamybinė praktika: Žemaitijos muziejus “ALKA”

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. aness
Antrąją gamybinę praktiką atlikau Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejuje „Alka“. Buvau paskirta praktikante Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, dar kitaip vadinamame „Žemaičių buities muziejus“. Čia...

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. gredora
Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei konkurencinio pranašumo. Mokslo, informacinių technologijų tobulėjimas dideliu greičiu...

Praktikos ataskaita mokykloje

Vadyba Praktikos ataskaita afrodite
Praktiką atlikau Kauno Kovo 11 – osios vidurinėje mokykloje nuo sausio 9 dienos iki vasario 6 dienos. Praktikos atlikimui šią įstaigą pasirinkau todėl,...